a hot herald là gì - Nghĩa của từ a hot herald

a hot herald có nghĩa là

Một phát súng nóng của kiêm đến trung tâm của ngực.Giữa ngực nam hoặc nữ.

Thí dụ

Yo baby!Làm thế nào Bout một Herald nóng bỏng!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết a hot herald là gì - Nghĩa của từ a hot herald