Anh anh và anh mỹ khác nhau như thế nào năm 2024

Ngoài cách phát âm, bạn còn biết giữa tiếng Anh - Anh và tiếng Anh - Mỹ có sự khác biệt nào nữa không? Nếu chưa biết, hãy đọc bài viết dưới đây để khám phá, từ đó có thể học tiếng Anh theo sở thích cá nhân một cách hiệu quả nhất.

Anh anh và anh mỹ khác nhau như thế nào năm 2024

1. Danh từ tập thể (Collective nouns)

Danh từ tập thể dùng để diễn tả một nhóm người có đặc điểm chung, ví dụ như band, team, staff, community, family, committee,...

Sự khác biệt đầu tiên giữa tiếng Anh - Anh và tiếng Anh - Mỹ là cách sử dụng danh từ tập thể ở dạng số ít hay số nhiều.

Theo đó, người Anh coi các danh từ tập thể là số nhiều, động từ đi kèm cũng được chia theo dạng số nhiều.

Ví dụ:

 • The staff are taking the day off.
 • The committee are making the decision today.

Ngược lại, người Mỹ lại sử dụng danh từ tập thể ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • The staff is taking the day off.
 • The committee is making the decision today.

Nếu bạn nghe thấy một trong những trường hợp trên, đừng vội kết luận họ vừa dùng sai ngữ pháp. Hãy xem người nói câu đó từ Anh hay Mỹ và đang ở trong môi trường nào nhé.

2. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect Tense)

Điểm khác biệt tiếp theo bạn sẽ dễ nhận ra, đó là người Mỹ hiếm khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Mặc dù cấu trúc này xuất hiện cực nhiều trong các đề thi tiếng Anh, nhưng đối với dân Mỹ, đừng quá phức tạp mọi chuyện lên như vậy. Thay vào đó, họ ưa chuộng thì quá khứ đơn hơn.

Ngược lại, người Anh rất thích sử dụng thì hiện tại hoàn thành để phân biệt giữa các hoạt động đã xảy ra trong quá khứ đã kết thúc và chưa kết thúc.

3. Giới từ - Nội động từ - Ngoại động từ

Ngoại động từ là các hoạt động có ảnh hưởng tới thứ khác.

Ví dụ:

 • She will bring pasta to the party. (Pasta là vật bị ảnh hưởng)
 • They named the baby Charlotte. (The baby là vật bị ảnh hưởng)

Nội động từ ngược lại, không hề ảnh hưởng tới vật xung quanh. Dấu hiệu nhận biết nội động từ thường đi kèm với giới từ và một tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ:

 • She smiled at me cheerfully. (at là giới từ và me là tân ngữ gián tiếp)
 • Help! I fell off my bike! (off là giới từ và my bike là tân ngữ gián tiếp)

Đa số trường hợp, ngoại động từ trong tiếng Anh - Mỹ là nội động từ trong tiếng Anh - Anh và ngược lại.

Ví dụ:

Tiếng Anh - Anh:

 • They agree the treaty. (Ngoại động từ)
 • He appealed against the decision. (Nội động từ)

Tiếng Anh - Mỹ:

 • They agree to the treaty. (Nội động từ)
 • He appealed the decision. (Ngoại động từ)

Để phân biệt nội động từ và ngoại động từ mất khá nhiều thời gian để nhớ, hãy kiên trì bạn nhé.

4. Động từ chuyển thành dạng quá khứ

Theo đúng quy tắc ngữ pháp, khi động từ chuyển sang dạng quá khứ (đúng quy tắc) sẽ thêm đuôi -ed vào sau động từ. Tuy nhiên đối với người Anh, họ sẽ thêm âm -t vào sau.

Ví dụ:

 • Tiếng Anh - Anh: learnt, dreamt, dwelt.
 • Tiếng Anh - Mỹ: learned, dreamed, dwelled.

Trong các kỳ thi tiếng Anh chuẩn quốc tế, bạn vẫn nên sử dụng đúng quy tắc -ed. Nhưng nếu gặp trường hợp động từ có đuôi -t ở thì quá khứ thì đừng ngạc nhiên nhé, hãy nghĩ người viết là người Anh - Anh nhé.

5. Cụm động từ “have got”

Cách sử dụng động từ have trong tiếng Anh - Mỹ và have got trong tiếng Anh - Anh cũng có sự khác nhau.

Người Anh sử dụng have got để thể hiện tính sở hữu cao hơn người Mỹ.

Ví dụ:

 • Anh - Anh: I have got a dog.
 • Anh - Mỹ: I have a dog.

Thứ hai, người Anh nói have got để thể hiện tính trách nhiệm/bắt buộc cao hơn so với động từ have của người Mỹ.

 • Anh - Anh: I have got to go home.
 • Anh - Mỹ: I have to go home.

6. Động từ tình thái (Modal Verbs)

Một số động từ tình thái (modal verbs) phổ biến là should, would, will, could, might, must,...

Cách sử dụng modal verbs trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ cũng có những sự khác nhau.

Ví dụ:

Tiếng Anh - Anh:

 • I shall go.
 • I shan’t attend.

Tiếng Anh - Mỹ:

 • I will go.
 • I won’t attend.

Ở ví dụ trên, đa số người nói tiếng Anh - Anh sẽ sử dụng shall, shan’t, còn người Mỹ sẽ ít sử dụng vì những từ đó quá trang trọng.

Bạn cũng sẽ bắt gặp cụm should like to khi nói chuyện với người Anh. Thực chất đây là cụm would like to = want to trong tiếng Anh - Mỹ.

Ví dụ:

 • Tiếng Anh - Anh: I should like to go on a date with you.
 • Tiếng Anh - Mỹ: I would like to go/want to go on a date with you.

Đây là những dấu hiệu rất đặc trưng để bạn đoán người nói chuyện đến từ Anh hay Mỹ.

7. Vị trí của trạng từ trong câu

Trong tiếng Anh - Mỹ, trạng từ có thể đứng trước hoặc sau động từ. Nhưng trong tiếng Anh - Anh, quy tắc “ngầm” là bạn luôn phải đặt trạng từ sau động .

8. Well không chỉ là good

Trong tiếng Anh - Mỹ, mọi người chỉ sử dụng trạng từ well với nghĩa là tốt, giỏi.

Tuy nhiên trong tiếng Anh - Anh, well cũng được sử dụng với nghĩa very.

 • Tiếng Anh - Anh: I’m well sleepy.
 • Tiếng Anh - Mỹ: I’m very sleepy.

Tham khảo kho tài liệu dành riêng cho luyện thi IELTS

Tham khảo khóa luyện thi IELTS đầu ra 7.0 tại JOLO English

------

Tìm hiểu thêm các khóa học tại JOLO English - Hệ thống trung tâm dạy Tiếng Anh uy tín nhất tại Hà Nội và HCM: