Bài tập toán giữa học kì 2 lớp 4 năm 2024

TOP 12 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề để nắm thật chắc cấu trúc đề thi giữa kì 2 năm 2023 - 2024.

Bộ đề thi giữa kì 2 Toán 4 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng đề thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Kết nối tri thức

1.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

PHÒNG GD&ĐT…..

TRƯỜNG TIỂU HỌC……

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2023-2024 MÔN: TOÁN LỚP 4 (Thời gian làm bài: 40 phút)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Phân số được đọc là:

☐ Mười tám phần bốn năm ☐ Mười tám phần bốn mươi lăm

Câu 2: Trong các phân số phân số tối giản là:

Câu 3: Trong các phân số sau phân số lớn hơn 1 là:

Câu 4: Nối mỗi ô ở cột A với kết quả đúng ở cột B:

A B32 x 10 32320 x 1032032 00 : 1003 20032 000 000: 100032 000

Câu 5. Quan sát hình sau và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi?

Bài tập toán giữa học kì 2 lớp 4 năm 2024

 1. Hình chữ nhật là hình a, hình thoi hình c.
 2. Hình chữ nhật là hình a, không có hình thoi.
 3. Hình chữ nhật là hình b, hình thoi hình c.
 4. Không có hình chữ nhật và hình thoi nào.

Câu 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 1. Số trung bình cộng của 28, 24, 26 là……..
 1. Số trung bình cộng của 15, 17, 19, 13, 26 là……

Câu 7: Trong hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Bình không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Số khả năng có thể xảy ra là:

 1. 3 khả năng
 2. 4 khả năng
 3. 5 khả năng
 4. 6 khả năng

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

34 × 48

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

425 × 34

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

322 : 14 ……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

2 625 : 75

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 9: Có 365 quả trứng đựng đều trong 5 giỏ. hỏi 8 giỏ như thế đựng được bao nhiêu quả trứng? (biết số quả trong mỗi giỏ là như nhau)

Câu 10: Biết số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả ba số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.

1.2. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

Mỗi câu HS thực hiện đúng cho 1 điểm

Câu

1

2

3

5

7

Đáp án đúng

 1. S
 1. Đ

C

C

A

D

Câu 2. Nối cột A với kết quả đúng ở cột B:

Bài tập toán giữa học kì 2 lớp 4 năm 2024

Câu 6: HS điền đúng 1 ý cho 0,5 điểm

 1. 26
 1. 18

Câu 8. Mỗi phép tính đúng 0.25đ

(Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện tính đúng 0,15 điểm)

 1. 1 632
 2. 14 450
 3. 23
 4. 35

Câu 9.

Bài giải

Mỗi giỏ có số quả trứng là:

365 : 5 = 73 ( quả) 1 điểm

Tám giỏ như thế đựng được số quả trứng là: 0,75 điểm

73 x 8 = 584 ( quả)

Đáp số: 584 quả trứng (0,25 điểm)

Câu 10.

Ta có: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 155 + 279 = 434

Trung bình cộng của ba số là: (434 + 26) : 2 = 230

Số thứ ba là: 230 + 26 = 256

Vậy số thứ ba là: 256

1.3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000; Nhân, chia với 10, 100, 1000,...; Tìm số trung bình cộng; Phân số; Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Số câu

4

1

2

1

5

3

Số điểm

4,0

1,0

2,0

1,0

5,0

3,0

Câu số

1,2,3,4

6

8,9

10

2. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Số lần xuất hiện của một sự kiện

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

7

3. Yếu tố hình học

Hình bình hành, hình thoi

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

5

Tổng

Số câu

5

2

2

1

7

3

Số điểm

5,0

2,0

2,0

1,0

7,0

3,0

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Cánh diều

2.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phân số rút gọn bằng phân số nào?

Câu 2. Phân số tối giản là:

D>

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6 yến 2 kg = …... kg là:

 1. 62 kg
 1. 602 kg
 1. 620 kg
 1. 62

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 85 dm2 = …… cm2 là:

 1. 850
 1. 850 cm2
 1. 8 500
 1. 8 500 cm2

Câu 5. Hình bình hành là hình:

 1. Có bốn góc vuông
 1. Có bốn cạnh bằng nhau
 1. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
 1. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

Câu 6. Kết quả của phép tính là:

Phần II. Tự luận

Câu 7. Tính

 1. \= ……………………...…………………………………………………
 1. \= ……………………………………………………………………….

c) \= ……………………………………………………………………..

 1. \= …………………………………………………………………………

Câu 8. Rút gọn rồi quy đồng hai phân số

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Câu 9. Cho các phân số

 1. Các phân số tối giản là: …………………………………………………………….
 1. Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: …………………………...

Câu 10. Số?

4 m2 80 cm2 = ………. cm2

7 090 cm2 = ………. dm2 ………. cm2

5 dm2 6 cm2 = ……….. mm2

8 012 dm2 = ………. m2 ………. dm2

Câu 11. Số?

Hình vẽ bên có:

……. hình bình hành

……. hình thoi

Bài tập toán giữa học kì 2 lớp 4 năm 2024

Câu 12. Cô Phương có một mảnh đất hình chữ nhật dài 30 m và chiều rộng 20 m. Cô bán đi 120 m2 đất, diện tích đất còn lại cô chia đều cho 4 người con. Tính diện tích đất mỗi người con của cô Phương nhận được.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………