Các dạng toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2024

 1. Bây giờ có 5 con gà từ ngoài vào trong chuồng thì lúc này số gà ở ngoài chuồng ít hơn hay số gà ở trong chuồng ít hơn? Ít hơn mấy con?

Giải:

 1. Số gà ở ngoài chuồng nhiều hơn số gà trong chuồng là:

11 – 9 = 2 (con)

 1. Bây giờ số gà trong chuồng là:

9 + 5 = 14 (con)

Bây giờ số gà ở ngoài chuồng là:

12 – 5 = 7 (con)

Như vậy số gà ở ngoài chuồng lúc này ít hơn số gà ở trong chuồng. Ít hơn số con là:

14 – 7 = 7 (con)

Bài 2. Lúc đầu đĩa cân A có 5 quả cam, đĩa cân B có 4 quả cam.

 1. Lúc đầu hai đĩa cam hơn kém nhau mấy quả?
 1. Bây giờ lấy 2 quả cam từ đĩa này bỏ sang đĩa kia.

Hỏi lúc này hai đĩa cam hơn kém nhau mấy quả?

Giải:

 1. Lúc đầu hai đĩa cam hơn kém nhau số quả là:

5 – 4 = 1 (quả)

 1. Trường hợp 1: Bỏ hai quả từ đĩa A sang đĩa B thì:

Số cam đĩa A còn:

5 – 2 = 3 (quả)

Số cam đĩa B có:

4 + 2 = 6 (quả)

Trường hợp 2: Bỏ hai quả từ đĩa B sang đĩa A thì:

Số cam ở đĩa B còn:

4 – 2 = 2 (quả)

Số cam ở đĩa A có:

5 + 2 = 7 (quả)

Lúc này hai đĩa hơn kém nhau là:

7 – 2 = 5 (quả)

Bài 3. Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3cm.

Hỏi ai cao nhất ; ai thấp nhất ? Hoa cao hơn Bình mấy xăng – ti –mét ?

Giải:

Ta có sơ đồ:

Các dạng toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2024

Mai cao nhất, Bình thấp nhất.

Hoa cao hơn Bình là:

3 – 2 = 1 (cm)

Bài 4. Con ngỗng cân nặng 10kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 6kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy ki-lô-gam ?

Giải:

Con vịt nặng là: 3 – 2 = 1 (kg)

Con gà nặng là: 4 – 2 = 2 (kg)

Con ngỗng nặng hơn con gà là:

10 – 2 = 8 (kg)

Bài 5. Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 2 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả?

Giải:

Các dạng toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2024

Sau khi bỏ hai quả cam từ đĩa phải sang đĩa trái thì bây giờ bên đĩa trái nhiều cam hơn và nhiều hơn là:

2 + 2 = 4 (quả)

Bài 6. Bạn Hoa cân nặng hơn bạn Hồng 5kg. Bạn Cúc cân nhẹ hơn bạn Hoa 2kg. Hỏi bạn nào cân nặng nhất? Giữa bạn Cúc và bạn Hồng ai cân nặng hơn và hơn mấy ki-lô-gam?

Các dạng toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2024

Nhìn vào sơ đồ ta có:

- Bạn Hoa nặng nhất.

- Bạn Cúc nặng hơn bạn Hồng là: 5 – 2 = 3 (kg)

Bài 7. Thúng đựng cam có 65 quả, đựng quýt có 80 quả. Mẹ đã bán được một số cam và một số quýt bằng nhau. Hỏi trong mỗi thúng, số cam còn lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn ? Ít hơn bao nhiêu quả ?

Giải:

Hiện tại số quýt nhiều hơn số cam là:

80 – 65 = 15 (quả)

Sau khi bán một số quýt bằng một số cam thì “hiệu” của số quýt và số cam còn lại không đổi. Hiệu đó vẫn là 15 quả. Vậy số cam còn lại ít hơn số quýt còn lại la 15 quả.

Bài 8. Túi trái có 8 hòn bi, túi phải có nhiều hơn túi trái 4 hòn bi. Hỏi phải lấy từ túi phải mấy hòn bi để bỏ sang túi trái sao cho số bi ở hai túi bằng nhau.

Giai

Cách 1:

Ta có sơ đồ:

Các dạng toán nâng cao lớp 2 học kỳ 2 năm 2024

Dựa vào sơ đồ ta thấy

Phải lấy từ túi phải 2 hòn bi bỏ sang túi trái để cho số bi mỗi túi bằng nhau.

Cách 2.

Bỏ một số bi từ túi phải sang túi trái thì tổng số bi không thay đổi. Tổng số bi ở hai túi là:

8 + ( 8 + 4 ) = 20 (bi)

Bây giờ số bi ở hai túi bằng nhau, mỗi túi có 10 hòn bi (vì 10 + 10 = 20)

Số bi chuyển từ túi phải sang túi trái là:

10 – 8 = 2 (bi)

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

 • Khóa học toán lớp 2 (0912.698.216): - Xem ngay
 • Lớp học toán trực tuyến có giáo viên (0866.162.019): - Xem ngay
 • Lớp học toán offline tại Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Đào có ít hơn Mân 5 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 7 nhãn vở. Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái ?

Bài 2. Bốn bạn: Gấu, Hươu, Sóc, Thỏ thi nhảy xa. Bạn Thỏ nhảy xa hơn bạn Gấu 4m. Bạn Hươu nhảy xa nhất được 10m. Còn bạn Sóc nhảy kém bạn Thỏ 2m. Hỏi Thỏ, Gấu, Sóc mỗi bạn nhảy xa được mấy mét ?

Bài 3. Mẹ đem về 6 quả táo. Mẹ bảo anh chia cho em để em được hơn anh 2 quả. Hỏi anh chia cho em mấy quả táo?

Bài 4. Một đoàn tàu gồm các toa chở khách và chở hàng, trong đó có 3 toa chở hàng. Số toa chở hàng ít hơn toa chở khách là 5 toa. Hỏi:

 1. Có bao nhiêu toa chở khách?
 1. Đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa ?

Bài 5. Một đoàn tàu có 10 toa chở khách. Số toa chở khách nhiều hơn số toa chở hàng là 5 toa. Đến ga, người ta cắt lại 2 toa chở khách và 3 toa chở hàng, số còn lại tiếp tục đi. Hỏi:

 1. Còn mấy toa chở hàng?
 1. Đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa?

Bài 6. Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 35 gói. Sau đó cô giáo lấy ra 5 gói bánh để đổi lấy 8 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?

Bai 7. Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 8 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 5 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này mỗi đoàn có 30 bạn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi tham quan?

Bài 8. Ngày đầu cửa hàng bán được 15kg đường, ngày sau bán hơn ngày đầu 5kg đường. Cửa hàng còn lại 40kg đường. Hỏi:

 1. Ngày sau bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
 1. Trước khi bán, cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Ngoài vườn có 15 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Bạn Hoa đã hái 7 bông hoa hồng và 7 bông hoa cúc.

 1. Bây giờ ngoài vườn còn tất cả bao nhiêu bông hoa?
 1. Số hoa cúc còn lại nhiều hơn số hoa hồng còn lại là bao nhiêu bông?

Bài 9. Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và số trâu cộng lại. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? Bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con bò, trâu và cừu?

Bài 10. Một thùng đựng 56 quả vừa trứng gà và trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bai nhiêu quả trứng gà? Bao nhiêu quả trứng vịt?

Bài 11. An và Bình ở cách nhau 100m và cùng lúc đi lại gặp nhau. An đi được 30m, Bình đi được đoạn đường nhiều hơn An là 5m. Hỏi hai bạn còn cách nhau bao nhiêu mét?

Bài 12. Một đường gấp khúc gồm ba đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dài bằng hai đoạn đầu cộng lại. Tính độ dài của đường gấp khúc, biết rằng đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 15cm.