Các tình huống dạy học môn toán nguễn bá kim năm 2024

0% found this document useful (0 votes)

1K views

20 pages

Original Title

Các tình huống điển hình trong dạy học môn Toán_1014449

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

1K views20 pages

Các tình huống điển hình trong dạy học môn Toán - 1014449

Jump to Page

You are on page 1of 20

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Các tình huống dạy học môn toán nguễn bá kim năm 2024

Topics math Collection opensource

phương pháp dạy học môn toán

Addeddate 2022-02-08 09:46:01 Identifierphuong-phap-day-hoc-mon-toan-nguyen-ba-kim Identifier-ark ark:/13960/s2sd7js5zz9 Ocr tesseract 5.0.0-1-g862e Ocr_autonomous true Ocr_detected_lang vi Ocr_detected_lang_conf 1.0000 Ocr_detected_script Latin Ocr_detected_script_conf 0.9998 Ocr_module_version 0.0.15 Ocr_parameters -l vie Page_number_confidence 98.47

plus-circle Add Review

comment

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.

000 00000nam a2200000 4500001259130022004FED26424-3FFD-4FD0-BBDC-FB018F65EBE3005202107021431008181003s2007 vm| vie 0091 0 020|c49000 VNĐ039|y20210702143140|zhoanlth040|aTV-CĐSPTW041|avie044|avm082|a510|bNG527K100|aNguyễn, Bá Kim245|aPhương pháp dạy học đại cương môn toán / |cNguyễn Bá Kim chủ biên; Bùi Huy Ngọc260|aHà Nội : |bĐại học sư phạm,|c2007300|a324tr. ; |c24cm.520|aGiới thiệu về bộ môn phương pháp dạy học môn toán; định hướng quá trình dạy học, nội dung, phương pháp dạy học môn toán; Nêu lên xu hướng dạy học không truyền thống, đánh giá việc học tập của học sinh, tình huống điển hình trong dạy học và phương tiện dạy học trong môn toán, kế hoạch dạy học.650|aToán học650|aPhương pháp giảng dạy700|aBùi Huy Ngọc852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(5): 201041995-98561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/ppdayhocdaicuongmontoanthumbimage.jpg890|a5

Giáo trình Giáo dục tin học : Dành cho ngành Giáo dục tiểu học - hệ đào tạo Tại chức và Từ xa / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim

  • Sử dụng vi thế giới trong day học hình học / Nguyễn Bá Kim, Đào Thái Lai, Trịnh Thanh Hải Nguyễn Bá Kim
  • Phương pháp dạy học môn Toán / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim
  • Những kết luận sư phạm rút ra từ lý thuyết tình huống / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim
  • Những kết luận sư phạm rút ra từ lý thuyết tình huống / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim
  • Tập luyện cho học sinh khái quát hoá tài liệu Toán học / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim
  • Tính thống nhất toàn thể của các nhiệm vụ môn Toán / Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim
  • Giáo trình giáo dục tin học : Dành cho học viên ngành Giáo dục tiểu học hệ đào tạo tại chức và từ xa / Nguyễn Bá Kim