Cách xóa bài đã nộp trên LMS cho học sinh

Muốn chỉnh sửa tập tin khi đã nộp bài trên Moodle

Số lượng các câu trả lời: 2

Chào mọi người, Tôi tạo một hoạt động là: Tải các tập tin.

Tuy nhiên, khi sv nộp tập tin thành công và muốn xóa tập tin đó để cập nhật lại tập tin khác thì không được.

Mong mọi người giúp đỡ.

Trung bình điểm đánh giá: -
Permalink
Cách xóa bài đã nộp trên LMS cho học sinh
Để phản hồi tới Thánh Thiện Trương

Trả lời: Muốn chỉnh sửa tập tin khi đã nộp bài trên Moodle

Nếu Moodle 1.x thì trong hoạt động Bài tập (Assignment), khi tải lên file tương ứng lưu trong Files/ moddata/ assignment và có chứa id (tên thư mục) của file tương ứng.

Xóa file có id tương ứng thì moodle cho upload lại.

Trung bình điểm đánh giá: -
Permalink Xem bài được phúc đáp
Để phản hồi tới Hải Nguyễn Đình

Trả lời: Muốn chỉnh sửa tập tin khi đã nộp bài trên Moodle

cảm ơn thầy, em đã làm được.

Trung bình điểm đánh giá: -
Permalink Xem bài được phúc đáp
Để phản hồi tới Thánh Thiện Trương

Trả lời: Muốn chỉnh sửa tập tin khi đã nộp bài trên Moodle

Nếu Moodle 1.x thì trong hoạt động Bài tập (Assignment), khi tải lên file tương ứng lưu trong Files/ moddata/ assignment và có chứa id (tên thư mục) của file tương ứng.

Xóa file có id tương ứng thì moodle cho upload lại.

Trung bình điểm đánh giá: -
Permalink Xem bài được phúc đáp
Để phản hồi tới Hải Nguyễn Đình

Trả lời: Muốn chỉnh sửa tập tin khi đã nộp bài trên Moodle

cảm ơn thầy, em đã làm được.

Trung bình điểm đánh giá: -
Permalink Xem bài được phúc đáp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa bài đã nộp trên LMS cho học sinh