Ceo và president khác nhau như thế nào

CEO vs Chairman
Cũng trong các tập đoàn lớn ngoài CEO ra sẽ còn có President và Chairman. President là chủ tịch tập đoàn còn Chairman là chủ tịch hội đồng quản trị. Vì đứng đầu hội đồng quản trị (board of directors - BOD) nên Chairman là người đại diện cho cổ đông (những người đầu tư tiền vô công ty đó bằng hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu). Trong khi đó, thông thường CEO sẽ là người được BOD thuê về để điều hành công ty (Yahoo! là một ví dụ). Chính điều này sẽ có thể khiến cách làm việc của 2 người khác nhau, CEO thì tập trung cho hiệu quả của công ty còn Chairman sẽ ưu tiên về lợi nhuận để có lợi cho cổ đông hơn.

Show

vd: Hội đồng quản trị của Apple có 8 thành viên, trong đó Tim Cook là CEO được bổ nhiệm, còn Arthur D. Levinson là Chairman.
Ở những công ty lớn mà người sáng lập còn trực tiếp điều hành thì CEO sẽ kiêm luôn vị trí Chairman, ví dụ Mark Zuckerberg là CEO kiêm Chairman của Facebook, Larry Page là CEO kiêm Chairman của Alphabet, Elon Musk là CEO kiêm Chairman của Tesla.

Ceo và president khác nhau như thế nào

Vice vs Deputy
Cả 2 từ này đều là danh từ để chỉ phó, ví dụ phó giám đốc, phó chủ tịch, nhưng khi sử dụng tùy theo trường hợp mà khác nhau. Deputy dùng chỉ người "phó" nắm những chức vụ nhỏ trong tổ chức, ví dụ phó phòng, phó ban (deputy manager). Trong khi đó, Vice dùng chỉ người giữ chức vụ "phó" ở những vị trí lớn hơn, ví dụ phó giám đốc, phó chủ tịch (vice director, vice president).

Corp vs Inc.
Corp viết tắt của từ Corporation còn Inc. là viết tắt của Incorporated. Đây đều là hậu tố để chỉ các công ty đa quốc gia có quy mô tập đoàn. Về cơ bản, Corp và Inc. giống nhau về hình thức, tính pháp lý, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân v.v..., nếu có khác nhau thì chỉ khác cái từ này khi công ty được thành lập, và nếu đã chọn tên công ty là A Corp thì không được ghi trên giấy tờ là A Inc. và ngược lại. Những công ty là Corp và Inc. đều có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn, nếu lỡ xui bị phá sản thì họ chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong vốn điều lệ chứ các cổ đông không bị truy thu tài sản cá nhân để trả nợ.

Corp được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, ví dụ Sony Corporation, Samsung Corp, riêng ở Mỹ Mỹ vừa sử dụng Inc. vừa có Corp, ví dụ tên đầy đủ của Apple là Apple Inc.

Biểu tượng này là gì?

Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

 • Gặp khó khăn để hiểu ngay cả câu trả lời ngắn bằng ngôn ngữ này.

 • Có thể đặt các câu hỏi đơn giản và có thể hiểu các câu trả lời đơn giản.

 • Có thể hỏi các loại câu hỏi chung chung và có thể hiểu các câu trả lời dài hơn.

 • Có thể hiểu các câu trả lời dài, câu trả lời phức tạp.

Ceo và president khác nhau như thế nào

Đăng ký gói Premium, và bạn sẽ có thể phát lại câu trả lời âm thanh/video của người dùng khác.

Quà tặng là gì?

Show your appreciation in a way that likes and stamps can't.

By sending a gift to someone, they will be more likely to answer your questions again!

Ceo và president khác nhau như thế nào

If you post a question after sending a gift to someone, your question will be displayed in a special section on that person’s feed.

Ceo và president khác nhau như thế nào

Mệt mỏi vì tìm kiếm? HiNative có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Question

Cập nhật vào 15 Thg 8 2018

Ceo và president khác nhau như thế nào

Tài khoản đã bị xoá

11 Thg 3 2016

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa president và CEO ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Khi bạn "không đồng tình" với một câu trả lời nào đó

Chủ sở hữu sẽ không được thông báo Chỉ người đăt câu hỏi mới có thể nhìn thấy ai không đồng tình với câu trả lời này.

Ceo và president khác nhau như thế nào

 • Tiếng Anh (Mỹ)

President means the head of something or elected head of something. (Example: Obama, the president of United States.)CEO means chief executive officer, they're the highest ranking person in a company or institution. They also are responsible for making decisions. There's not really any big of a difference, but usually in companies they're referred to as CEO. While president is used for people that are the heads (figurehead) of their country. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); That's what it means like to me at least.

 • Tiếng Anh (Mỹ)

In general, the chief executive officer (CEO) is thought of as the highest ranking officer in a company while the president is second in command. However, in corporate structure, many permutations can take place, so the roles of both CEO and president may be different.sometimes there is a difference and sometimes there is not.typically when there is the CEO is stronger than the president.

Ceo và president khác nhau như thế nào

 • Tiếng Anh (Mỹ)

In the corporate world the CEO (Chief Executive Officer) is the highest ranking executive in a company. He/she is at the very top of the command chain. The president is one tier lower than a CEO, he/she is second in command. The CEO sets long term goals and has a vision for the company, while the president usually is in charge of day-to-day operations and creates strategies to carry out those goals .

Ceo và president khác nhau như thế nào

Thank you for your answers, guys! They are all helpful! :)

Ceo và president khác nhau như thế nào

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không❓ Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ✍️✨.

Đăng ký

 • Đâu là sự khác biệt giữa CEO và President và Chairman ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa CEO và President và Chairman ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa President và Chairperson và CEO ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa president và chairman ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa chairman và chief và president ?
 • The president of Tokyo prefecture proclaimed "cool japan" as a facinate city which has a long his...
 • It would be unprecedented when a female becomes the president of China. cái này nghe có tự nhiên ...
 • Mr.Elson was president of the high school. cái này nghe có tự nhiên không?
 • Đâu là sự khác biệt giữa man và men ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa ON DECEMBER và IN DECEMBER ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa Okay và Okey ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa I'm down for it và I'm up for it ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa diversity và variety ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa lại và tiếp ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa đến và về ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa tin nhắn và nhắn tin ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa cuốn và quyển ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa lại và tiếp ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa đến và về ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa giấc mơ và ước mơ ?
 • Đâu là sự khác biệt giữa tin nhắn và nhắn tin ?

Previous question/ Next question

 • Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I will turn 21 this year.
 • Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? my dog needs a hair cut

Biểu tượng này là gì?

Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

 • Gặp khó khăn để hiểu ngay cả câu trả lời ngắn bằng ngôn ngữ này.

 • Có thể đặt các câu hỏi đơn giản và có thể hiểu các câu trả lời đơn giản.

 • Có thể hỏi các loại câu hỏi chung chung và có thể hiểu các câu trả lời dài hơn.

 • Có thể hiểu các câu trả lời dài, câu trả lời phức tạp.

Đăng ký gói Premium, và bạn sẽ có thể phát lại câu trả lời âm thanh/video của người dùng khác.

Quà tặng là gì?

Show your appreciation in a way that likes and stamps can't.

By sending a gift to someone, they will be more likely to answer your questions again!

Ceo và president khác nhau như thế nào

If you post a question after sending a gift to someone, your question will be displayed in a special section on that person’s feed.

Ceo và president khác nhau như thế nào

Mệt mỏi vì tìm kiếm? HiNative có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ceo và president khác nhau như thế nào