Cho cơ sở dữ liệu Thư viện của một trường học gồm các bảng sau Người mượn sách mượn sách

Giải Bài Tập Tin Học 12  Bài tập và thực hành 1 giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  • Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 12

1. Mục đích, yêu cầu

Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách, của thư viện trường trung học phổ thông.

Trả lời:

Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

Thẻ thư viện:

Cho cơ sở dữ liệu Thư viện của một trường học gồm các bảng sau Người mượn sách mượn sách

Phiếu mượn:

Cho cơ sở dữ liệu Thư viện của một trường học gồm các bảng sau Người mượn sách mượn sách

Sổ quản lí mượn điện tử:

Cho cơ sở dữ liệu Thư viện của một trường học gồm các bảng sau Người mượn sách mượn sách

Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Trả lời:

Mua và nhập sách, thanh lí sách.

Cho mượn sách.

Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

Xử lí vi phạm.

Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Trả lời:

Thông tin người mượn:

Số thẻ mượn.

Họ và tên.

Số chứng minh thư.

Quê quán.

Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

Mã sách.

Tên sách.

Nhà xuất bản.

Năm phát hành.

Tác giả.

Số lượng còn lại

Thông tin về mượn:

Số thẻ mượn.

Mã sách.

Số lượng mượn.

Tình trạng.

Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

Mã nhân viên.

Tên nhân viên.

Lương.

Quê quán.

Trình độ học vấn.

Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Trả lời:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:

Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình         / 5. Số lượt đánh giá: