Công văn đề nghị hủy tờ khai thuế năm 2024

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021

- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702

Công văn giải trình thuế là loại văn bản được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng thường xuyên nhằm gửi đến cơ quan quản lý thuế để giải trình một số vấn đề liên quan đến thuế. Sau đây là một số mẫu công văn giải trình thuế được sử dụng nhiều nhất mà MISA MeInvoice gửi đến bạn đọc tham khảo ngay sau đây.

Công văn đề nghị hủy tờ khai thuế năm 2024

Lưu ý: Trước khi tìm hiểu về một số mẫu công văn giải trình thuế, bạn có thể tìm hiểu trước những thông tin cần biết về thuế trong bài viết xem thêm dưới đây.

Tìm hiểu thêm:


 • Thuế là gì? Thuế dùng để làm gì? Đặc điểm của thuế doanh nghiệp CẦN PHẢI BIẾT

Công văn đề nghị hủy tờ khai thuế năm 2024

Đối với một công văn giải trình thuế phù hợp với quy định của pháp luật, người soạn nội dung của công văn giải trình cần đáp ứng được những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thời gian, địa điểm gửi công văn giải trình thuế lên cơ quan thuế.
 • Tên cơ quan nhận công văn.
 • Thông tin của cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giải trình.
 • Người đại diện pháp lý của cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giải trình.
 • Nội dung về vấn đề giải trình thuế.
 • Xác nhận bởi người đứng đầu doanh nghiệp giải trình thuế.

2. Mẫu công văn giải trình thuế được sử dụng thường xuyên

Dưới đây là 5 mẫu công văn giải trình thuế được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trong năm qua.

2.1. Công văn trả lời thông báo Chi cục Thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v trả lời công văn số ………… của Chi cục thuế Quận ………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

– Mã số thuế: 0101243150

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.2. Công văn giải trình chậm nộp hồ sơ khai thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v chậm nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

– Mã số thuế: 0101243150

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm …………….., chúng tôi nhận được công văn số …………….. của Chi cục thuế quận ……………………. về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý …………….. Chúng tôi xin trình bày lý do dẫn đến việc chậm nộp như sau:

………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:

 1. Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
 1. Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;
 1. Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 1. Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

 1. Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
 1. Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.3. Công văn giải trình với Cơ quan Thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v ………………………………………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

– Mã số thuế: 0101243150

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Nội dung giải trình:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Công ty chúng tôi làm công văn giải trình này, gửi tới Chi cục thuế …………………………… để giải trình về việc ……

…………………………………………

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.4. Công dân xin hủy tờ khai thuế môn bài

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Đề nghị hủy tờ khai lệ phí môn bài năm….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN………………………………..

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

– Mã số thuế:0101243150

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định SỐ 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 1. Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

“1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

 1. Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.”

Căn cứ quy định trên, Công ty …………………………………………….. thành lập ngày …………………thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2020 (năm đầu thành lập). Nhưng Công ty đã lỡ nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2020 vào ngày …………….. trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nay Công ty lập văn bản này, kính mong Chi cục thuế Quận: …………………….. hủy Tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 mà Công ty chúng tôi đã nộp, để chúng tôi kê khai lệ phí môn bài năm 2023 theo đúng quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.5. Công văn hủy tờ khai thuế GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng …………….)

Kính gửi: CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

– Mã số thuế: 0101243150

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

 1. Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Công ty tôi thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 vào ngày 11/02/2021. Vì vậy bằng công văn này, Công ty kính mong Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy hủy tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021 để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nếu bạn cần tải 5 mẫu công văn giải trình thuế mẫu ở trên, vui lòng click VÀO ĐÂY để tải mẫu về máy.

3. Mức xử phạt khi vi phạm về công văn giải trình thuế

Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp công văn giải trình thuế trễ sẽ bị xử phạt theo quy định thuộc nội dung Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

 • Đối với hành vi khai thuế bị sai, dẫn đến số thuế phải nộp bị thiếu hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn sẽ bị phạt 20% số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn
 • Các tổ chức, doanh nghiệp phải nộp tờ khai giải trình trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính thuế, đối với trường hợp có nhiều tình tiết cần điều tra thì có thời gian nộp giải trình lớn hơn 05 ngày được thể hiện bằng văn bản.
 • Trường hợp giải trình trực tiếp thì doanh nghiệp, tổ chức cần nộp tờ khai giải trình trong 02 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính thuế.

\>> Tham khảo ngay phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ thuế

4. Lời kết

Trên đây là 5 mẫu công văn giải trình thuế mà tổ chức, doanh nghiệp thường dùng trong năm qua mà MISA MeInvoice gửi đến bạn đọc. Hy vọng những mẫu giấy giải trình thuế sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức của bạn.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78, Công ty cổ phần MISA đã phát hành phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất, cùng với nhiều lợi ích tuyệt vời như:

 • Cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư 78, đơn vị sử dụng mẫu này nộp đăng ký với Cơ quan thuế.
 • Đáp ứng thiết lập mẫu, lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Xử lý các chứng từ đã lập khi có sai sót.
 • Lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gửi Cơ quan thuế.
  Công văn đề nghị hủy tờ khai thuế năm 2024
  Giao diện module “Chứng từ khấu trừ thuế” trên phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN

Video giới thiệu phần mềm MISA Amis Thuế TNCN

Nếu Quý doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu tư vấn miễn phí về phần mềm MISA AMIS Thuế TNCN, hãy nhanh tay đăng ký tại đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất:

Nộp công văn xin hủy tờ khai thuế TNCN ở đâu?

Bên cạnh đó, nếu như người nộp thuế muốn hủy tờ khai thuế TNCN vì nhiều lý do khác nhau thì có thể lập công văn xin hủy tờ khai thuế TNCN gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.4 thg 5, 2024nullMẫu công văn xin hủy tờ khai thuế TNCN mới nhất 2024? Tải về ...thuvienphapluat.vn › phap-luat › mau-cong-van-xin-huy-to-khai-thue-tnc...null

Tờ khai sai cơ quan thuế NNT là gì?

NNT xác định rõ đối tượng nộp tơ khai tháng/quý để kê khai. Nếu kê khai sai thông báo với CQT trực thuộc để huỷ tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai đúng kỳ tính thuế. – Lỗi kê khai thuế: DN kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT đang sử dụng.nullTổng hợp 24 lỗi kê khai thuế trên mạng/tờ khai mới nhất 2023www.meinvoice.vn › tin-tuc › loi-ke-khai-thuenull