Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

Học sinh luyện tập lại kiến thức cũng như làm quen với các dạng toán trong đề thi sau khi ôn tập qua đề cương bằng cách trình bày chi tiết lời giải ra vở thông qua các đề thi học kì II mà Mathx - học online đã sưu tầm và soạn thảo.

1. Ma trận đề thi

Đề thi gồm nhiều câu hỏi, ngay phía dưới là lời giải chi tiết. Với nhiều dạng bài tập cả đại số và hình học. Chi tiết xem tại bảng mô tả dưới đây:

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ái Mộ B.

 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Ái Mộ B 2023 (Có đáp án)

  22/04/2024 12:10 pm Nội dung đề thi cuối kì 2 lớp 4 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Việt trường TH Ái Mộ B được cập nhật đầy đủ cùng đáp án dưới đây.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

  22/04/2024 11:23 am Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2022 - 2023 của trường tiểu học Ái Mộ B kèm đáp án như sau:
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Ái Mộ B năm 2023 (Có đáp án)

  22/04/2024 11:15 am Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Khoa học lớp 4 của trường tiểu học Ái Mộ B được tổ chức thi ngày 19/4/2023.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 - TH Phúc Lợi 2023

  07/03/2024 10:46 am Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 trường TH Phúc Lợi gồm phần đọc và viết các em cùng tham khảo.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2023 - TH Tô Hiến Thành (Có đáp án)

  16/05/2023 11:22 am Các em cùng tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 trường TH Tô Hiến Thành dưới đây
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Tô Hiến Thành 2023 (Có đáp án)

  16/05/2023 11:13 am Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán trường TH Tô Hiến Thành năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm và tự luận xem chi tiết phía dưới.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề học kì 2 lớp 4 năm 2023 môn Toán - TH&THCS Minh Khai (Có đáp án)

  16/05/2023 10:51 am Đề thi và đáp án học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường TH&THCS Minh Khai được đăng tải ngay phía dưới.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2023 - TH&THCS Phong Đông (Có đáp án)

  16/05/2023 10:29 am Trường TH&THCS Phong Đông tổ chức thi học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 4 xem chi tiết đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt dưới đây.
 • Đề kiểm tra môn toán học kì 2 lớp 4 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - TH Lê Lợi

  24/05/2022 10:27 am Đề ôn học kì 2 năm học 2021 - 2022 môn Tiếng Việt lớp 4 trường tiểu học Hy Cương, Việt Trì có đáp án chi tiết.