Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

Ghi nhớ mật khẩu

$f(x) = \int\limits_0^x {\left( {4{{\sin }^4}t – \frac{3}{2}} \right)dt = } \int\limits_0^x {\left( {4.{{\left( {\frac{{1 – c{\rm{os2t}}}}{2}} \right)}^2} – \frac{3}{2}} \right)dt = } $

$\int\limits_0^x {\left( {1 – 2c{\rm{os2t + co}}{{\rm{s}}^2}2t – \frac{3}{2}} \right)dt = } \int\limits_0^x {\left( { – \frac{1}{2} – 2c{\rm{os2t + }}\frac{{1 + cos4t}}{2}} \right)dt = } $

$\int\limits_0^x {\left( {\frac{{cos4t}}{2} – 2c{\rm{os2t}}} \right)dt = } \left. {\left( {\frac{{\sin 4t}}{8} – \sin 2t} \right)} \right|_0^x = \frac{{\sin 4x}}{8} – \sin 2x$

Theo đề ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{{\sin 4x}}{8} – \sin 2x = 0$

$ \Leftrightarrow \frac{{2\sin 2{\rm{x}}.cos2{\rm{x}}}}{4} – 2\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2\sin 2{\rm{x}}\left( {\frac{{cos2{\rm{x}}}}{4} – 1} \right) = 0$

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; đề thi gồm 05 trang, hình thức trắc nghiệm với 50 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh: + Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 8x − 6y + 4z + 4 = 0, mặt phẳng (P): 2x + 2y − z + 5 = 0 và đường thẳng d: x − 1 1 = y − 2 2 = z − 3 2. Một đường thẳng ∆ thay đổi cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 8. Gọi A′, B′ là hai điểm lần lượt thuộc mặt phẳng (P) sao cho AA′, BB′ cùng song song với d. Giá trị lớn nhất của biểu thức AA′ + BB′. + Giả sử A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức của các số phức z1 = 1 + i, z2 = (1 + i)2, z3 = a − i trong đó a ∈ Z. Để tam giác ABC vuông tại B thì giá trị của a là? + Trong không gian Oxyz, cho điểm M (1; 3; −1) và mặt phẳng (P) : x − 2y + 2z = 1. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M trên (P). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN là?

 • Đề Thi HK2 Toán 12

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về: Facebook: TOÁN MATH Email: [email protected]

Đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán năm học 2023 - 2024 tỉnh Đồng Nai gồm 04 trang được cập nhật chi tiết dưới đây, các em cùng tham khảo.

 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2024 - THPT Huỳnh Thúc Kháng

  25/04/2024 16:31 pm Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) mã đề 503.
 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Toán lớp 12 - Sở GD Lạng Sơn 2024 (Có đáp án)

  23/04/2024 15:11 pm Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán năm học 2023 - 2024 của Sở GD Lạng Sơn có đáp án chi tiết.
 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi cuối kì 2 lớp 12 môn Toán - TP Đà Nẵng 2024

  23/04/2024 11:40 am Các em cùng tham khảo đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán của TP Đà Nẵng năm học 2023 - 2024.
 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi cuối kì 2 lớp 12 môn Toán - TP Cần Thơ 2024

  22/04/2024 16:52 pm Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 12 GDTHPT môn Toán của Sở GD TP Cần Thơ năm học 2023 - 2024 gồm 05 trang, thời gian làm bài của học sinh là 90 phút.
 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2024 - THPT Bình Sơn

  20/04/2024 14:50 pm Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Bình Sơn, gồm 6 trang như sau:
 • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

  Đề thi kì 2 lớp 12 môn Toán 2024 - Sở GD Nam Định

  16/04/2024 17:32 pm Các em cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán năm học 2023 - 2024 của Sở GD Nam Định, đề thi theo hình thức trắc nghiệm như sau:
  Đề thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2024

Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 12 - THPT Nguyễn Thượng Hiền năm 2023

03/05/2023 09:49 am

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Sở GD TP.HCM trường THPT Nguyễn Thượng Hiền năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm xem chi tiết phía dưới.