Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

20 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 1 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, nắm chắc các dạng Toán nâng cao để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học sinh giỏi của mình.

Các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh có thể lưu lại bộ đề thi ôn thi học sinh giỏi Toán 1 này cho các em luyện tập, mỗi ngày chỉ cần luyện 2-3 đề là các em sẽ nắm chắc kiến thức, tự tin hơn khi bước vào làm bài thi chính thức. Chi tiết mời thầy cô và các bậc phụ huynh theo dõi trong bài viết dưới đây:

Đề luyện thi học sinh giỏi Toán Số 1

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống

14 + □ \= 68

□ - 36 = 52

Bài 2. Điền dấu (+, -) thích hợp vào chỗ ....

12 ... 8.... 4 = 24

88 .... 23 .... 4 = 69

40 .....32 = 72

75 .....12.....2 = 61

Bài 3. Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 4. Số

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

Bài 5. Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng-ti-mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng ti mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 6.

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác. Khoanh vào ý đúng.

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

  1. 3 hình tam giác
  1. 4 hình tam giác
  1. 5 hình tam giác
  1. 6 hình tam giác

Đáp án

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống

14 + 54 = 68

88 - 36 = 52

Bài 2. Điền dấu (+, -) thích hợp vào chỗ ....

12 + 8 + 4 = 24

88 - 23 + 4 = 69

40 + 32 = 72

75 - 12 - 2 = 61

Bài 3. Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Trước lúc thêm Hùng có là: 58 - 13 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi

Bài 4. Số

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

Bài 5. Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng-ti-mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng ti mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng ti mét?

Sợi thứ hai dài là: 16 - 5 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm

Bài 6.

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác. Khoanh vào ý đúng.

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

Khoanh vào D. 6 hình tam giác

Đề luyện thi học sinh giỏi Toán Số 2

Bài 1. Tính

Bài 2. Số?

5 + .... = 2 + 5

7 - .... = 3 + 4

1 + ..... = .... + 3

8 - ..... > .... + 2

2 + .... = 3 +.....

10 - .... = 5 + .....

Bài 3. Viết phép tính thích hợp

\=9=5

Bài 4. (>;<; =)

5 + 4 .... 3 + 5 + 0

7 - 5 .... 6 - 4 + 3

1 + 5 + 2 .... 6 + 3

2 + 6 - 1 .... 4 + 3

Bài 5. Số?

Hình bên có .... hình tam giác

Hình bên có .... hình vuông

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

Đáp án

Bài 1. Tính

8 - 2 + 3 = 9

10 - 2 + 0 = 8

5 + 5 - 8 = 2

7 + 2 - 5 = 4

9 - 5 + 3 = 7

6 + 0 + 3 = 9

Bài 2. Số?

5 + 2 = 2 + 5

7 - 0 = 3 + 4

1 + 2 = 0 + 3

8 - 1 > 3 + 2

2 + 3 = 3 + 2

10 - 5 = 5 + 0

Bài 3. Viết phép tính thích hợp

5+4=99-4=5

Bài 4. (>;<; =)

5 + 4 > 3 + 5 + 0

7 - 5 < 6 - 4 + 3

1 + 5 + 2 < 6 + 3

2 + 6 - 1 = 4 + 3

Bài 5. Số?

Hình bên có 7 hình tam giác

Hình bên có 1 hình vuông

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 1 năm 2024

Đề luyện thi học sinh giỏi Toán Số 3

Bài 1 (1 điểm): Em hãy ghi lại các số có hai chữ số khác nhau vào dòng dưới đây:

...........;...........;...........;...........;...........;...........;...........;...........;...........;...........;

Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:.......................................................

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗ chấm (.....) ở dòng sau để có phép tính đúng.

1.......1.......1.......1.......1.......1 = 6

1.......1.......1.......1.......1.......1 = 4

1.......1.......1.......1.......1.......1 = 2

1.......1.......1.......1.......1.......1 = 0

Bài 3 (2 điểm): Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4)

\= 10 + 10

\= 20

9 + 7 + 3 + 1 =...........................

\=...........................

Bài 4 (3 điểm): Bình hỏi Minh: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Minh đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi.” Hỏi chị của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?