Giải bài tập Địa lớp 11 Bài 1 trang 9

Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy:

 

- Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra.

 

- Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm...).

Lời giải:

- Một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra:     

 

 + Công nghệ sinh học: tạo ra các giống mới không có trong tự nhiên, những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh,.. ( Kĩ thuật nuôi cấy mô trong ống nghiệm, tạo các giống cây chịu bệnh,...)

 

 + Công nghệ vật liệu: tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, tính năng mới (vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn...)

 

 + Công nghệ năng lượng: tạo ra những nguồn năng lượng mới, đột phá hơn. (Năng lượng hạt nhân; các nguồn năng lượng tái tạo...) + Công nghệ thông tin: tạo ra các vi mạch, chip điện tử có tốc độ xử lí cao, công nghệ điện toán đám mây, số hóa. ( Bộ xử lí Intel Core 7, Phát triển Interet, Mạng không dây Wifi,...)

- Một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức: bảo hiểm, viễn thông, kế toán, ngân hàng, tư vấn,....


 

Ghi nhớ:

 

- Giữa các nước phát triển và và đang phát triển: GDP/người có sự chênh lệch lớn, cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế có sự khác nhau.

 

- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (dân số trẻ); các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp (dân số trẻ).

 

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ với bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển:

 

- GDP/người có sự chênh lệch lớn: GDP/người của các quốc gia phát triển gấp hàng trăm lần so với các quốc gia đang phát triển (USD/người của Đan Mạch gấp 405 lần Ê-ti-ô-pi-a).

 

- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác nhau:

 
   + Nhóm nước phát triển có cơ cấu GDP phân hóa mạnh: GDP tập trung cao nhất ở khu vực III (71%), tiếp đến là khu vực II (27%), khu vực I chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ (2% ).

 

   + Nhóm nước đang phát triển: khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất (43%), tiếp đến là khu vực II (32%), khu vực I chiếm tỉ trọng thấp nhất (25%), tuy nhiên con số vẫn còn cao.

 

- Sự khác biệt về các chỉ số xã hội:

 

   + Tuổi thọ trung bình: các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (72 tuổi) → dân số già; các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp (65 tuổi) → dân số trẻ.

 

   + Chỉ số HDI: nước phát triển có chỉ số HDI cao ( năm 2003 là 0.855); nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mức TB thế giới (năm 2003 là 0.694).
 

Ghi nhớ:

 

- Giữa các nước phát triển và và đang phát triển: GDP/người có sự chênh lệch lớn, cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế có sự khác nhau.

 

- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (dân số trẻ); các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp (dân số trẻ).

 

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ với bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

Bài tập 2 trang 9 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 9 SGK Địa lý 11

Giải bài tập 1 trang 5 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 5 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 6 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 7 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 7 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 7 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 8 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 8 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 9 trang 8 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 10 trang 9 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 11 trang 9 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 12 trang 9 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 13 trang 10 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 6 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 7 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển:

* GDP/người giữa các nước phát triển và đang phát triển có sự chênh lệch nhau rất lớn.

- GDP/người của các nước phát triển đều ở mức vài chục nghìn USD (20 000 USD/người đến 45 000 USD/người), trong khi các nước đang phát triển chỉ đạt mức 1000 USD/người đến trên 2000 USD/người.

- Các nước phát triển có GDP/người cao hơn rất nhiều lần GDP/người của các nước đang phát triển.

+ USD/ngườicủa Đan Mạch gấp 405 lần USD/người của Ê-ti-ô-pi-a, gấp 70 lần Ấn Độ, 19 lần An-ba-ni.

+ USD/người của Niu-di-lân  gấp 208 lần Ê-ti-ô-pi-a.

* Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác nhau giữa các nhóm nước.

- Nhóm nước phát triển có cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế phân hóa mạnh: GDP tập trung cao nhất ở khu vực III chiếm 71%,  tiếp đến là khu vực II chiếm 27%, khu vực I chỉ chiếm 2% GDP.

- Nhóm nước đang phát triển có khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng GDP nhưng vẫn còn thấp (chiếm 43%), tiếp đến là khu vực II chiếm 32%, khu vực I thấp nhất trong cơ cấu chiếm 25% nhưng vẫn còn cao.

* Tuổi thọ trung bình: Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao hơn các nước đang phát triển.

- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (72 tuổi) -> cơ cấu dân số già.

- Các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp: 65 tuổi (dưới mức cả nước 67 tuổi) -> cơ cấu dân số trẻ.

* Chỉ số HDI: Các nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn các nước đang phát triển.

- Nhóm nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn của thế giới (năm 2003 là 0.855).

- Nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mứcTB thế giới, dưới 0.65 (năm 2003 là 0.694).

Xuất bản ngày 17/05/2019 - Tác giả: Thanh Long

Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Địa 11 - Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Dưới đây là chi tiết hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Địa Lí 11 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn.

Mời các em cùng tham khảo:

Đề bài: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Hướng dẫn:Các em vận dụng các kiến thức đã được học hoặc có thể xem lại các kiến thức quan trọng qua tài liệu soạn địa 11 bài 1 của chúng tôi.

Trả lời bài 1 trang 9 SGK địa 11

Cách 1: Trả lời ngắn gọn

GDP/ người có sự chênh lệch lớn giữa 2 nhóm nước

- Các nước phát triển có GDP/người cao gấp nhiều lần GDP/người của các nước đang phát triển.

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác biệt (Năm 2004)

- Các nước phát triển

+ KV I chiếm tỷ lệ thấp (2%).

+ KV III chiếm tỷ lệ cao (71%).

- Các nước đang phát triển

+ KV I chiếm tỷ lệ còn tương đối lớn (25%).

+ KV III mới chỉ đạt 43 % (dưới 50%).

Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội

- Các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển về

+ Tuổi thọ bình quân: 76 so với 65 tuổi (năm 2005).

+ Chỉ số HDI: 0,855 so với 0,694 (năm 2003).

Cách 2: Trả lời chi tiết

Những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển:

- GDP bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

+ GDP/người của các nước phát triển đều ở mức cao (20 000 đến 45 000 USD/người), trong khi các nước đang phát triển chỉ đạt mức 1000 đến trên 2000 USD/người.

+ GDP/người của các quốc gia phát triển gấp tới hàng trăm lần so với các quốc gia đang phát triển ( GDP/người của Đan Mạch gấp 405 lần GDP/người của Ê-ti-ô-pi-a, gấp 70 lần Ấn Độ, 19 lần An-ba-ni).

- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác nhau giữa các nhóm nước:

+ Nhóm nước phát triển có cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế phân hóa mạnh: GDP tập trung cao nhất ở khu vực III (71%),  tiếp đến là khu vực II (27%), khu vực I chỉ chiếm 2% GDP.

+ Nhóm nước đang phát triển: khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất (43%), tiếp đến là khu vực II (32%), khu vực I chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu (25%), tuy nhiên vẫn còn cao.

- Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội:

+ Tuổi thọ trung bình:

  • Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (72 tuổi) -> dân số già.
  • Các nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp: 65 tuổi (dưới mức bình quân thế giới 67 tuổi)

⟶ dân số trẻ.

+ Chỉ số HDI:

  • Nhóm nước phát triển có chỉ số HDI cao hơn mức trung bình của thế giới ( năm 2003 là 0.855)
  • Nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mức TB thế giới, dưới 0.65 (năm 2003 là 0.694).

-> Nhóm nước phát triển có trình độ kinh tế - xã hội cao hơn hằn nhóm nước đang phát triển.

Cách 3. Trả lời theo bảng

Nhóm nước phát triểnNhóm nước đang phát triển
Về kinh tế- Đầu tư ra nước ngoài là chủ yếu và là chủ nợ

- Trình độ công nghiệp hóa thấp

- Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc về vốn và kỹ thuật

Về xã hội

- Tuổi thọ trung bình cao: 76 tuổi

- Chỉ số HDI cao

- Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới 65 tuổi (mức bình quân thế giới là 67 tuổi)

- Chỉ số HDI thấp hơn mức TB thế giới,

Xem thêm bài tiếp theo: bài 2 trang 9 SGK địa 11

Trên đây là hướng dẫn và câu trả lời bài 1 trang 9 SGK địa 11 của ĐọcTàiLiệu đã chia sẻ với mục đích giúp các em tham khảo. Chúc các em luôn học tốt.

Hướng dẫn soạn địa lí 11 hay nhất.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giải bài tập Địa lớp 11 Bài 1 trang 9