Hình thức hô hấp của loài tôm, cua là

Những câu hỏi liên quan

I. Cá, tôm, cua hô hấp bằng mang.

III. Sự trao đổi khí ở mang cá nhờ cơ chế trao đổi ngược dòng với hiệu suất cao.

Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 2 

C. 3 

D. 4

I. Cá, tôm, cua hô hấp bằng mang.

III. Sự trao đổi khí ở mang cá nhờ cơ chế trao đổi ngược dòng với hiệu suất cao.

IV. Phổi ở chim được cấu tạo bởi nhiều phế nang có kích thước nhỏ. Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

I. Cá, tôm, cua hô hấp bằng mang.

III. Sự trao đổi khí ở mang cá nhờ cơ chế trao đổi ngược dòng với hiệu suất cao.

Số phát biểu chính xác là:

A.

B.

C. 3

D.

Câu1: Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?A. Mang                                            B. Hệ thống ống khíC. Hệ thống túi khí                             D. PhổiCâu 2: Châu chấu di chuyển bằng cách nào?A. Nhảy.               B. Bay                  C. Bò.                   D. Tất cả các ý đều đúngCâu 3: Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần ?A. 2 phần              B. 3 phần              C. 4 phần              D. 5 phầnCâu 4: Mắt của châu chấu là mắt gì ?A. Mắt kép            B. Mắt đơn       C. Mắt kép và mắt đơn          D. Không có mắtCâu 5: Hệ tuần hoàn của châu chấu có chức năng gì ?A. Phân phối chất dinh dưỡng đến các tế bào.        B. Cung cấp ôxi cho các tế bào.C. Cung cấp ôxi do hệ thống ống khí đảm nhiệm.   D. Tất cả các ý đều đúngCâu 6: Hệ tuần hoàn của châu chấu thuộc dạng:A. Hệ tuần hoàn kín        B. Hệ tuần hoàn hở         C. Tim hình ống dài có 2 ngănCâu 7: Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?A. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây.B. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu.C. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dộiD. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây. Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dộiCâu 8: Não sâu bọ có:A. Hai phần: Não trước, não giữa.                          B. Hai phần: Não giữa, não sau.C. Ba phần: Não trước, não giữa, não sau.Câu 9: Hệ thần kinh của châu chấu thuộc dạng nào?A. Lưới                           B. Chuỗi hạch                          C. Tế bào rải rácCâu 10: Điều đúng khi nói về châu chấu là:A. Cơ thể có vỏ kitin bao bọc                       B. Cơ thể dài không chia đốtC. Cơ thể chia làm 3 phần : Đầu , ngực , bụng. D. Di chuyển bằng chân và bằng cánhCâu 11: Động vật nào có ích trong việc thụ phấn cho cây trồng?A. Ong mật           B.Kiến                  C. Bướm               D. Ong mật, kiến, bướmCâu 12: Đối tượng nào sau đây thuộc lớp sâu bọ phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt ?A. Châu chấu.                B. Ong mật.          C. Bọ ngựa            D. Ruồi.

I. Phổi chim có hệ thống ống khí và túi khí, sự trao đổi khí thực hiện tại các túi khí

III. Sự trao đổi khí ở người thực hiện tại khí quản và bề mặt phế nang

I. Phổi chim có hệ thống ống khí và túi khí, sự trao đổi khí thực hiện tại các túi khí.

III. Sự trao đổi khí ở người thực hiện tại khí quản và bề mặt phế nang.

1. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.

3. Ruột của các động vật ăn thịt thường dài vì thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu.

4. Cơ quan nghiền thức ăn ở động vật ăn thực vật chủ yếu là hàm răng có bề mặt nghiền rộng, men răng cứng hoặc dạ dày cơ dày, chắc và khoẻ như ở chim.

A. 1, 2

B. 1, 4

C. 2, 4

D. 3, 4

I. Để tiến hành quá trình trao đổi khí, bề mặt hô hấp phải rộng, khô, thoáng và có nhiều các mạch bạch huyết bao quanh để trao đổi khí.

III. Các loài động vật hô hấp bằng phổi đều có bề mặt trao đổi khí là các phế nang, khí được trao đổi từ túi phế nang vào các mao mạch bao quanh.

Số phát biểu chính xác là:

A. 4

B. 1 

C. 2 

D. 3

Question: Các loại thân mềm [trai, ốc] và chân khớp [tôm, cua] sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? A. Hô hấp bằng phổi. B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

D. Hô hấp bằng mang.

Các loại thân mềm [trai, ốc] và chân khớp [tôm, cua] sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? A. Hô hấp bằng phổi. B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

D. Hô hấp bằng mang.

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

* Các hình thức hô hấp của động vật ở nước:

     - Hô hấp qua bề mặt cơ thể [giun ở nước,…]

     - Hô hấp bằng mang [cá, tôm, cua,…]

     - Một số hô hấp bằng phổi: cá heo, cá voi,… sau khi ở dưới nước một thời gian chúng sẽ ngoi lên mặt nước để thở.

   * Các hình thức hô hấp của động vật ở cạn:

     - Hô hấp bằng hệ thống ống khí [côn trùng,…]

     - Hô hấp bằng phổi [chim, thú,…]

     - Hô hấp qua bề mặt cơ thể [giun đất,…]

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tôm ở dưới nước còn châu chấu ở trên cạn.

- Hô hấp ở châu chấu: nhờ hệ thống ống khí xuất phát từ các đôi lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem oxi tới từng tế bào.

- Hô hấp ở tôm sông: nhờ các lá mang ở đốt gốc các đôi chân ngực, lấy oxi trong nước rồi đưa vào cơ thể.

Đáp án là A

Cá, tôm, cua... hô hấp bằng mang

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?

Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh chết vì:

Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

Vì sao mang cá có diện tích trao đổi khí lớn?

Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

Khi cá hít vào, diễn biến nào dưới đây đúng?

Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang?

Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn?

Nhóm động vật nào sau đây trao đổi khí qua cả phổi và da?

Vì sao lưỡng cư sống được cả ở nước và ở cạn?

Sự thông khí ở phổi của loài lưỡng cư nhờ

Chim có hình thức hô hấp nào?

Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của thú ở đặc điểm nào?

Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất.

Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hình thức hô hấp của loài tôm, cua là