Hướng dẫn chỉnh chữ html

Thẻ <font> được dùng để định dạng cho văn bản như: màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ,....

Danh sách các thuộc tính được sử dụng trong thẻ <font>

Thuộc tínhGiá trịMô tảXem ví dụ

color

Tên màu

Giá trị rgb

Giá trị hex

Chỉnh màu sắc văn bản

Xem ví dụ
size

number (Trong khoảng từ 1 đến 7)

Chỉnh kích cỡ văn bản

Xem ví dụ
face

Tên kiểu chữ

Chỉnh kiểu chữ văn bản

Xem ví dụ


<p><font color="red" size="7" face="verdana">Lập trình web</font></p>

Xem ví dụ

Lưu ý: Thẻ <font> không được hỗ trợ trong phiên bản HTML5.

Do đó, bạn có thể sử dụng các thuộc tính định dạng văn bản trong CSS để thay thế.

Chỉnh màu sắc cho văn bản bằng thuộc tính color trong CSS


<p style="color:red">Lập trình web</p>

<p style="color:rgb(208,31,93)">Lập trình web</p>

<p style="color:#FFA500">Lập trình web</p>

Xem ví dụ

Chỉnh kích cỡ cho văn bản bằng thuộc tính font-size trong CSS


<p style="font-size:12px">Lập trình web</p>

<p style="font-size:18px">Lập trình web</p>

<p style="font-size:36px">Lập trình web</p>

Xem ví dụ

Chỉnh kiểu chữ cho văn bản bằng thuộc tính font-family trong CSS


<p style="font-family:verdana">Lập trình web</p>

<p style="font-family:monospace">Lập trình web</p>

<p style="font-family:'Courier New'">Lập trình web</p>

Xem ví dụ

Mời các bạn truy cập iZdesigner.comđể cập nhật những thông tin, thủ thuật mới nhất về Web-Designer.


Hướng dẫn chỉnh chữ html

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách điều chỉnh Font chữ, màu chữ và cỡ chữ sao cho phù hợp với nội dung của trang web, cũng như làm nổi bật một số từ khóa hay nội dung quan trọng của bài viết. Và trong bài này, chúng ta sẽ thao tác chủ yếu với tag <font > ... </font>.


I-Font chữ: <font></font> tag

<font></font> tags dùng để khai báo font chữ, màu chữ và cỡ chữ sử dụng trong đoạn văn bản hay tiêu đề, hay một đoạn trích dẫn... Khi khai báo <font> phải kèm theo thuộc tính và giá trị của nó.

Cú pháp:

<font thuộc tính="giá trị"> </font>

Trong đó:

 • <font> :khai báo font tag sẽ được dùng.
 • Thuộc tính: Có 3 thuộc tính là: colorface và size.
 • </font> :tag đóng.

Ví dụ:

Hướng dẫn chỉnh chữ html

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }
II-Giá trị màu, font chữ và kích thước chữ của: <font></font> tag 1-Giá trị màu:

Có hai cách khai báo màu phổ biến đó là:

a-Sử dụng tên màu: gồm 16 tên. Khai báo như sau:

 • <font color="aqua"> Màu aqua </font>
 • <font color="black"> Màu black</font>
 • <font color="blue"> Màu blue</font>
 • <font color="fuchsia"> Màu fuchsia</font>
 • <font color="gray"> Màu gray</font>
 • <font color="green"> Màu green</font>
 • <font color="lime"> Màu lime</font>
 • <font color="maroon"> Màu maroon</font>
 • <font color="navy"> Màu navy</font>
 • <font color="olive"> Màu olive</font>
 • <font color="purple"> Màu purple</font>
 • <font color="red"> Màu red</font>
 • <font color="silver"> Màu silver</font>
 • <font color="teal"> Màu teal</font>
 • <font color="white"> Màu white (trắng)</font>
 • <font color="yellow"> Màu yellow</font>

b-Sử dụng giá trị Hexadecimal: Cách khai báo: Luôn bắt đầu bằng dấu #.

Dưới đây là ví dụ biểu diễn một số tên màu bằng giá trị Hex. Để có thêm nhiều màu bạn cần tham khảo Bảng màu.

Ví dụ:

 • <font color="#000000"> Màu black</font>
 • <font color="#2B60DE"> Màu blue</font>
 • <font color="#00FF00"> Màu green</font>
 • <font color="#FF0000"> Màu red</font>
 • <font color="#FFFFFF"> Màu white</font>
 • <font color="#FFFF00"> Màu yellow</font>

2-Font chữ: 

3 Font chữ Unicode hỗ trợ dấu tiếng Việt cho Web phổ biến là: arial, verdana và tahoma. Dùng bộ gõ hỗ trợ Unicode như Unikey và chọn lưu file là Unicode UTF-8 thì trình duyệt sẽ hiển thị dấu Tiếng Việt. 
Khai báo như sau:

 • <font face="Tahoma"> Font tahoma </font>
 • <font face="Arial"> Font arial </font>
 • <font face="Verdana"> Font verdana </font>

3-Cỡ chữ:

 • <font size="5px"> Cỡ 5px </font>
 • <font size="+3"> Cỡ rất lớn </font>
 • <font size="+1"> Cỡ vừa </font>

III-Bài thực hành: 

Mở Notepad và gõ vào bài thực hành sau:

<html>
<head>
<title>Fotmat_font</title>
</head>
<body>
<h2 align="center"><font color="navy">Bài thực hành số 2</h2>
<p align="justify"><font color="blue" size="+1">Với</font> <font color="red"> font
tags </font>, chúng ta có thể chọn được <font color="#FF00FF">màu cho chữ</font>,
kích thước cho font chữ như chữ <font size="-2">rất nhỏ</font>, chữ <font
face="verdana">font face verdana</font>.</p>
</body>
</html>​

Lưu bài thực hành với tên format_font.htmlEncoding là UTF-8. Mở Internet Explorer và Open file này để xem kết quả.

Hướng dẫn chỉnh chữ html

Blog Designer

Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại nhiều hơn thế

Đã có nhiều lúc tôi không biết mình sẽ làm được gì ??? Nhưng hãy cứ tin vào chính bản thân mình, tin vào mọi người và đừng để con tim bạn lạc lối. Bạn và tôi sẽ tìm ra được đâu là đích đến để mình biết đường đi.Nếu bạn cần một người bạn, đừng ngại kết bạn với tôi.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn chỉnh chữ html