Hướng dẫn dùng cpp pow trong PHP

Comment là cách để chúng ta có thể ghi chú các dòng code và đoạn code nhằm giúp chúng ta đọc lại code và bàn giao code dễ dàng hơn

 • Comment dòng
# line comment

//line another comment
 • Comment khối
/* Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and *typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's *standard dummy text ever since the 1500s

*/
 • Comment tiêu đề khối lớn
//=======================================================
// CATEGORY LARGE FONT
//=======================================================
 • Comment tiêu đề phụ
//-----------------------------------------------------
// Sub-Category Smaller Font
//-----------------------------------------------------
 • Comment trường hợp
# Option 1
# Option 2
# Option 3
 • Comment đoạn
/*
* This is a detailed explanation
* of something that should require
* several paragraphs of information.
*/
 • Comment dòng
// This is a single line quote.

Url Link

http://hocweb123.com/cu-phap-viet-code-va-kinh-nghiem-comment-trong-php.htmlComment trong PHP có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ dòng code nào để các nhà phát triển khác có thể hiểu được mã một cách dễ dàng. Nó cũng có thể được sử dụng để ẩn bất kỳ dòng code hay khối code nào.

PHP hỗ trợ comment một dòng đơn và comment nhiều dòng.


Có hai cách để sử dụng comment một dòng đơn trong PHP.

 • // (comment dòng đơn kiểu C/C++)
 • # (Nhận xét dòng đơn kiểu Unix)

Ví dụ:

Kết quả:
   

Nội dung đầu tiên của php

  
0

Trong PHP, chúng ta cũng có thể comment nhiều dòng. Để làm như vậy, chúng ta cần phải để tất cả các dòng bên trong /* comments */. Ví dụ đơn giản về comment nhiều dòng trong PHP.
   

Nội dung đầu tiên của php

  
1

Kết quả:
   

Nội dung đầu tiên của php

  
2

Php là ngôn ngữ thực thi phía server và dữ liệu trả về dạng html

Nội dung chính

 • CÁC CÁCH COMMENT CODE
 • KINH NGHIỆM COMMENT
 • PHP Comment: một dòng
 • PHP Comment: nhiều dòng
 • 1. Comment về dòng đơn trong PHP
 • 2. comment nhiều dòng trong PHP
 • Một đoạn mã PHP có thể đặt bất kỳ nơi nào trong Page(Nằm xem kẽ với code Html)
 • Đoạn mã php bắt đầu với
 • Thông thường trong file php có các mã html, css, js   

Nội dung đầu tiên của php

  

Comment là cách để chúng ta có thể ghi chú các dòng code và đoạn code nhằm giúp chúng ta đọc lại code và bàn giao code dễ dàng hơn

 • Comment dòng
# line comment

//line another comment
 • Comment khối
/* Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and *typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's *standard dummy text ever since the 1500s

*/
 • Comment tiêu đề khối lớn
//=======================================================
// CATEGORY LARGE FONT
//=======================================================
 • Comment tiêu đề phụ
//-----------------------------------------------------
// Sub-Category Smaller Font
//-----------------------------------------------------
 • Comment trường hợp
# Option 1
# Option 2
# Option 3
 • Comment đoạn
/*
* This is a detailed explanation
* of something that should require
* several paragraphs of information.
*/
 • Comment dòng
// This is a single line quote.

Url Link

http://hocweb123.com/cu-phap-viet-code-va-kinh-nghiem-comment-trong-php.htmlComment trong PHP có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ dòng code nào để các nhà phát triển khác có thể hiểu được mã một cách dễ dàng. Nó cũng có thể được sử dụng để ẩn bất kỳ dòng code hay khối code nào.

PHP hỗ trợ comment một dòng đơn và comment nhiều dòng.


Có hai cách để sử dụng comment một dòng đơn trong PHP.

 • // (comment dòng đơn kiểu C/C++)
 • # (Nhận xét dòng đơn kiểu Unix)

Ví dụ:

Kết quả:
   

Nội dung đầu tiên của php

  
0

Trong PHP, chúng ta cũng có thể comment nhiều dòng. Để làm như vậy, chúng ta cần phải để tất cả các dòng bên trong /* comments */. Ví dụ đơn giản về comment nhiều dòng trong PHP.
   

Nội dung đầu tiên của php

  
1

Kết quả:
   

Nội dung đầu tiên của php

  
2

Nhận xét(comment) PHP có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ dòng code nào để các developer khác có thể hiểu code dễ dàng. Nó cũng có thể được sử dụng để ẩn bất kỳ code nào.

PHP hỗ trợ comment một dòng và nhiều dòng. Các comment này tương tự như các comment C / C ++ và Perl style (Unix shell style).

Có hai cách để sử dụng chú thích một dòng trong PHP.

 • // (chú thích một dòng kiểu C ++)
 • # (Nhận xét dòng đơn kiểu Unix Shell)
# line comment

//line another comment
6

Đầu ra:

# line comment

//line another comment
7

Trong PHP, chúng ta cũng có thể comment nhiều dòng. Để làm như vậy, chúng ta cần đặt tất cả các dòng bên trong / * * /. Hãy xem một ví dụ đơn giản về nhận xét nhiều dòng trong PHP.

# line comment

//line another comment
8

Đầu ra:

# line comment

//line another comment
9

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

 • Full series tự học PHP từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.
 • Ebook về PHP tại đây.
 • Các nguồn kiến thức MIỄN PHÍ VÔ GIÁ từ cafedev tại đây

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa: