Hướng dẫn vscode php intelephense wordpress - vscode php intelphense wordpress

Tôi đang sử dụng PHPCS và PHPCBF để phát triển WordPress trong mã VS. (Theo hướng dẫn được đề cập trong https://github.com/tommcfarlin/phpcs-wpcs-vscode)
( as per instructions mentioned in https://github.com/tommcfarlin/phpcs-wpcs-vscode )

Mặc dù PHPCBF đang định dạng các mã theo WPC, tôi vẫn cảm thấy rằng mã trông thực sự xấu xí, đặc biệt là khi các thẻ HTML có trong tài liệu PHP.

Khi tôi sử dụng Intelephense để định dạng mã PHP, mã có vẻ dễ chịu trực quan bao gồm các thẻ HTML được thụt vào đúng cách. Sự đánh đổi của việc sử dụng Intelephense là mã không tuân thủ WPCS nữa. Có một tùy chọn để bao gồm WordPress dưới dạng sơ khai trong Intelephense nhưng điều đó chỉ để bao gồm các chức năng cụ thể của WordPress và không liên quan đến định dạng.

Một số vấn đề phải đối mặt trong khi định dạng với Intelephense là:

 1. Không có khoảng trống sau khi mở và trước dấu ngoặc đơn, (PHPC)
 2. Không phải có dòng trống trước khi nhận xét tệp (PHPC)

    


hỏi ngày 9 tháng 10 năm 2020 lúc 17:55Oct 9, 2020 at 17:55

Hướng dẫn vscode php intelephense wordpress - vscode php intelphense wordpress

DIBAKASHDIBAKASHDibakash

1561 Huy hiệu vàng1 Huy hiệu bạc9 Huy hiệu đồng1 gold badge1 silver badge9 bronze badges

Vấn đề này đã bị đóng lại với kết luận "Tiện ích mở rộng này không sử dụng PHPCBF", vì vậy tôi không chắc làm thế nào bạn có thể làm cụ thể với Intelephense cho mã VS.

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp để sử dụng PHPCBF làm định dạng cho các tệp PHP trong mã VS và PHPCBF của bạn được thiết lập và bạn đã cài đặt tất cả các tiêu chuẩn mã hóa, bạn có thể sử dụng PHPCBF từ mỗi soderlind.

Sau đó, nếu bạn tải lại trình chỉnh sửa và cố gắng định dạng tệp PHP với Ctrl+Shift+I (hoặc phương thức ưa thích của bạn), một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện ở nơi bạn phải chọn định dạng ưa thích của mình.

Hướng dẫn vscode php intelephense wordpress - vscode php intelphense wordpress

sau đó bạn nên chọn cái nói valeryanm.vscode-phpsab

Hướng dẫn vscode php intelephense wordpress - vscode php intelphense wordpress

Hoặc nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện, chỉ cần thêm phần sau vào settings.json của bạn:

"[php]": {
    "editor.defaultFormatter": "valeryanm.vscode-phpsab"
  },

Bây giờ bất cứ khi nào bạn cố gắng định dạng nó PHPCBF sẽ chạy trên toàn bộ tài liệu.

Đã trả lời ngày 12 tháng 2 lúc 23:32Feb 12 at 23:32

Zoltankundizoltankundizoltankundi

711 Huy hiệu vàng1 Huy hiệu bạc10 Huy hiệu đồng1 gold badge1 silver badge10 bronze badges

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo được phát triển bởi Microsoft, với ưu điểm nhẹ nhàng, dễ sử dụng, dễ dàng mở rộng với nhiều extension được cộng đồng lập trình viên hỗ trợ. VS Code được viết bằng Javascript (Electron) – 1 ngôn ngữ lập trình đã được mình giới thiệu trong bài viết 5 ngôn ngữ lập trình để viết ứng dụng Desktop cho Linux tốt nhất. Vì vậy VS Code có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, MacOS. (VS Code) là một trình soạn thảo được phát triển bởi Microsoft, với ưu điểm nhẹ nhàng, dễ sử dụng, dễ dàng mở rộng với nhiều extension được cộng đồng lập trình viên hỗ trợ. VS Code được viết bằng Javascript (Electron) – 1 ngôn ngữ lập trình đã được mình giới thiệu trong bài viết 5 ngôn ngữ lập trình để viết ứng dụng Desktop cho Linux tốt nhất. Vì vậy VS Code có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, MacOS.

Nội dung chính ShowShow

 • Cài đặt Visual Studio Code
 • Các Extension hỗ trợ lập trình PHP
 • Cấu hình cơ bản
 • Hướng dẫn cơ bản sử dụng Visual Studio Code lập trình PHP
 • 1. Sử dụng chức năng nhắc code (Suggest và Auto Completion Code)
 • 2. Chạy PHP Script (Code Runner)
 • 3. Nhảy tới PHP function đã định nghĩa.
 • Hướng dẫn debug PHP với Visual Studio Code
 • 1. Cấu hình Xdebug
 • 2. Khởi tạo file debug config
 • 3. Debug 1 script PHP
 • 3. Debug ứng dụng PHP (Listen Xdebug)

Bạn đang xem: Lập trình php trên visual studio

Visual Studio Code là một trình soạn thảo tuyệt vời cho việc lập trình PHP. Với các tính năng như syntax highlighting, bracket matching, IntelliSense (gợi nhớ code) và bạn có thể thêm nhiều chức năng hơn thông qua các extension được tạo bởi cộng đồng lập trình viên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các extension thông qua bài viết: Tổng hợp các extension nên dùng cho Visual Studio Code

Cài đặt Visual Studio Code

Như các bạn đã biết, VS Code có thể chay trên cả Windows, Linux và MacOS. Việc đầu tiên là các bạn vào trang chủ của VS Code và download bản cài đặt tương ứng với HDH mà mình đang sử dụng.

+ Trang chủ: https://code.visualstudio.com/+ Trang download: https://code.visualstudio.com/Download

Sau khi download về thì các bạn tiến hành cài đặt như cài phần mềm. Ở khuân khổ bài viết này mình tập trung hướng dẫn sử dụng Visual Studio Code nên phần hướng dẫn cài đặt mình bỏ qua.

Các Extension hỗ trợ lập trình PHP

Để bắt đầu lập trình PHP sử dụng Visual Code đầu tiên các bạn cần cài đặt 1 số extension hỗ trợ. Các extension cho PHP thì có rất nhiều trên VS Code Marketplace nhưng dưới đây là những VS Code Extension được khuyến khích sử dụng.

Để cài đặt các bạn bấm tổ hợp phím < Ctrl + Shift + X> hoặc bấm vào biểu tượng Extension trên VS Code, tìm kiếm extension cần thiết và bấm < Install > để cài đặt.

Cấu hình cơ bản

Để lập trình PHP cần chỉnh sửa một số setting cơ bản cho VS Code như sau:

Từ cửa sổ của Visual Code -> < File > -> < Preferences > -> < Settings > (Hoặc sử dụng tổ hợp phím < Ctrl +,>) để mở User Settings.File > -> < Preferences > -> < Settings > (Hoặc sử dụng tổ hợp phím < Ctrl +,>) để mở User Settings.

Ở cửa sổ < User Settings > thêm hoặc chỉnh sửa các thông tin sau đây:User Settings > thêm hoặc chỉnh sửa các thông tin sau đây:

php.suggest.basic: false -> Vô hiệu quả chức năng nhắc code có sẵn của VS Code, để chỉ sử dụng chức năng của Extension, tránh bị dupplicate kết quả khi gõ code trên Editor. -> Vô hiệu quả chức năng nhắc code có sẵn của VS Code, để chỉ sử dụng chức năng của Extension, tránh bị dupplicate kết quả khi gõ code trên Editor.

Xem thêm:

php.validate.enable: true -> Sử dụng chức năng validate source code (Sử dụng php linter)php.validate.executablePath -> Đường dẫn tới file thưc thi PHP, cho tác vụ validatephp.validate.run: “onSave” -> Thực hiện validate khi save filephp.executablePath -> Đường dẫn tới file thực thi PHP, cho tác vụ run, debug,… -> Sử dụng chức năng validate source code (Sử dụng php linter)php.validate.executablePath -> Đường dẫn tới file thưc thi PHP, cho tác vụ validatephp.validate.run: “onSave” -> Thực hiện validate khi save filephp.executablePath -> Đường dẫn tới file thực thi PHP, cho tác vụ run, debug,…

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Visual Studio Code lập trình PHP

1. Sử dụng chức năng nhắc code (Suggest và Auto Completion Code)

Bấm tổ hợp phím < Ctrl + Space> để sử Editor xổ các function php.

2. Chạy PHP Script (Code Runner)

3. Nhảy tới PHP function đã định nghĩa.

Hướng dẫn debug PHP với Visual Studio Code

3. Nhảy tới PHP function đã định nghĩa.

Hướng dẫn debug PHP với Visual Studio CodeGo to Definition > hoặc bấm phím F12

Hướng dẫn debug PHP với Visual Studio Code

1. Cấu hình Xdebug

1. Cấu hình Xdebug

2. Khởi tạo file debug config

3. Debug 1 script PHP

2. Khởi tạo file debug config

3. Debug 1 script PHPDebug > -> < Start Debugging > -> Chọn môi trường debug là < PHP >

3. Debug ứng dụng PHP (Listen Xdebug)

Bạn đang xem: Lập trình php trên visual studio

3. Debug 1 script PHP

3. Debug ứng dụng PHP (Listen Xdebug)

Bạn đang xem: Lập trình php trên visual studioLauch currently open script“Bấm vào mũi tên màu xanh để thực hiện debug.

Visual Studio Code là một trình soạn thảo tuyệt vời cho việc lập trình PHP. Với các tính năng như syntax highlighting, bracket matching, IntelliSense (gợi nhớ code) và bạn có thể thêm nhiều chức năng hơn thông qua các extension được tạo bởi cộng đồng lập trình viên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các extension thông qua bài viết: Tổng hợp các extension nên dùng cho Visual Studio Code

3. Debug ứng dụng PHP (Listen Xdebug)

Bạn đang xem: Lập trình php trên visual studio

Visual Studio Code là một trình soạn thảo tuyệt vời cho việc lập trình PHP. Với các tính năng như syntax highlighting, bracket matching, IntelliSense (gợi nhớ code) và bạn có thể thêm nhiều chức năng hơn thông qua các extension được tạo bởi cộng đồng lập trình viên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các extension thông qua bài viết: Tổng hợp các extension nên dùng cho Visual Studio CodeListen For XDebug“Bấm vào mũi tên màu xanh để VS Code lắng nghe kết quả trả về của Xdebug.Mở trang web đạng chạy code PHP. VS Code sẽ nhảy đến dòng cần debug.

Nếu bạn lập trình Python, hay tham khảo bài viết: Hướng dẫn lập trình Python với Visual Studio Code

 • How to create a web crawler using php
 • Github, getting a facebook access token
 • Tài liệu php cơ bản và nâng cao
 • Phần mềm thiết kế web php