Kết tinh lại là gì

Hiện tượng kết tinh lại

tientrinhme
5 years ago
X

Privacy & Cookies

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Got It!
Advertisements

Khi nung nóng ở nhiệt độ nhất định, các mầm tinh thể bắt đầu xuất hiện và phát triển. Đây gọi là quá trình kết tinh lại. Nhiệt độ quá trình này gọi là nhiệt độ kết tinh.

Advertisements

Share this:

Related

  • Câu hỏi VLKL Part 2
  • February 8, 2016
  • In "Vật liệu"
  • Câu hỏi VLKL Part 2
  • February 8, 2016
  • In "Vật liệu"
  • Hóa bền biến dạng
  • June 5, 2016
  • In "Cơ Khí"
Categories: Cơ Khí, Uncategorized
Leave a Comment

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Kết tinh lại là gì