Luật an ninh mang có hiệu lực từ ngày nào năm 2024

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

  • Trích yếu: Luật An ninh mạng
  • Số hiệu: 24/2018/QH14
  • Loại văn bản: Luật / Bộ Luật
  • Lĩnh vực: Nội chính - Pháp luật
  • Ngày ban hành: 12/06/2018
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2019
  • Cơ quan BH: Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Đính kèm: Tải về

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

23/2018/QH14

12/06/2018

01/07/2019

22/2018/QH14

08/06/2018

01/01/2019

797/QĐ-TTg

29/06/2018

29/06/2018

800/QĐ-TTg

02/07/2018

02/07/2018

807/QĐ-TTg

05/07/2018

05/07/2018

810/QĐ-TTg

05/07/2018

05/07/2018

80/NQ-CP

19/06/2018

19/06/2018

83/NQ-CP

26/06/2018

26/06/2018

84/NQ-CP

26/06/2018

26/06/2018

85/NQ-CP

27/06/2018

27/06/2018

89/NQ-CP

06/07/2018

06/07/2018

665/QĐ-TTg

31/05/2018

31/05/2018

666/QĐ-TTg

31/05/2018

31/05/2018

691/QĐ-TTg

05/06/2018

05/06/2018

705/QĐ-TTg

07/06/2015

07/06/2018

95/2018/NĐ-CP

30/06/2018

30/06/2018

39/2018/TT-BGTVT

21/06/2018

31/01/2019

85/2018/TT-BQP

23/06/2018

01/07/2018

13/2018/TT-BCT

15/06/2018

01/07/2018

08/2018/TT-BNV

28/06/2018

15/08/2018