lumed out là gì - Nghĩa của từ lumed out

lumed out có nghĩa là

Mặc bán những thương hiệu đắt tiền từ đầu đến chân với logo dễ nhìn thấy.Thường được sử dụng như một chiến lược bồi thường bởi những người đàn ông trông tầm thường.

Thí dụ

Anh bạn, đó là một bản hòa tấu mà bạn có ở đó, bạn thực sự đã ra ngoài ngày hôm nay.Illuminati Illumanati Illumi Naughty Niked Niked Out Polo Polo Swag Swag Swagger