Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

Một đàn gà có 45 con gà trống và gà mái , số gà mái là 20 con . tỉ số phần trăm của số gà trống và gà mái

Bài làm

Số gà mái là:

 45 + 30 = 75 (con)

Tổng số gà là:

 45 + 75 = 120 (con)

Tỉ số phần trăm giữa số gà mái và số gà cả đàn là:

 75 : 120 = 0,625 = 62,5 %

      Đáp số: 62,5 %

Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

Bi

Số con gà mái là:

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là:

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số: 70 con

Trả lời hay

6 Trả lời 11:01 29/09

 • Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

  Bon

  Số con gà mái là: 14 ⨯ 4 = 56 (con)

  Tổng số con gà có trong đàn gà đó là: 56 + 14 = 70 (con)

  Đáp số: 70 con

  Trả lời hay

  1 Trả lời 11:01 29/09

  • Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

   Bạch Dương

   Tham khảo lời giải tại đây: https://vndoc.com/giai-vo-bai-tap-toan-3-bai-50-luyen-tap-bai-toan-giai-bang-hai-phep-tinh-143309

   0 Trả lời 11:02 29/09

   • Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách; Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con…

    1: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

    Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

    2: Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

    Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

    3: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó 

    Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

    Một đàn gà có 50 con trong đó có 25 con gà trống tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà cả đàn

    1:

    Bài giải

    Số quyển sách có trong ngăn dưới là :

    32 – 4 = 28 (quyển)

    Số quyển sách có trong hai ngăn là :

    32 + 28 = 60 (quyển)

    Đáp số : 60 quyển.

    2: Bài giải

    Số con gà mái là :

    27 + 15 = 42 (con)

    Đàn gà có số con là :

    42 + 27 = 69 (con)

    Đáp số : 69 con

    3: Bài toán : Lớp 3A có 28 học sinh, số học sinh lớp 3B nhiều hơn số học sinh lớp 3A là 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh ?

    Bài giải

    Lớp 3B có số học sinh là :

    28 + 3 = 31 (học sinh)

    Số học sinh có trong hai lớp là :

    31 + 28 = 59 (học sinh)

    Đáp số : 59 học sinh

    • lý thuyết
    • trắc nghiệm
    • hỏi đáp
    • bài tập sgk

    đàn gà có 140 con gà trống , số gà mái nhiều hơn gà trống là 420 con.                 a. tìm tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà mái                                               b.tìm tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà cả đàn .

    Các câu hỏi tương tự

    Các câu hỏi tương tự

    một đàn gà có 200 con gà, trong đó có 106 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của số gà mái và tổng số gà trống.

    Được cập nhật 15 tháng 12 2016 lúc 19:28

    Một đàn gà có 35 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 105 con.

    a) tìm tỉ số phần trăm của gà trống và gà mái.

    b, số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm số gà của cả đàn gà.

    Được cập nhật 19 tháng 12 2021 lúc 17:22

    Đáp án+Giải thích các bước giải:

    Số con gà mái là:

    `50-25=25`(con)

    Tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà cả đàn là:

    `25:50xx100%=50%`

    Đáp số: `50%`