Nhà máy nhiệt điện Phả Lại có máy Ống khói chỉnh

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại có máy Ống khói chỉnh
Tên công trình: Nhà máy Nhiệt điện Phả lại II

Chủ đầu tư:

Tổng giá trị hợp đồng: 49 tỷ đồng

Thời điểm bắt đầu: 1998

Thời điểm kết thúc; 1999

Địa điểm xây dựng: Hải Dương

Thông tin chi tiết:

-Công suất nhà máy: 600 MW

-Hạng mục thi công: ống khói, cầu cảng, nhà điều hành

-Công nghệ ứng dụng: cốp pha trượt