Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội vào giữa thế kỷ XIX là

Chi tiết Chuyên mục: Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

- Trong lĩnh vực Vật lí:

+ Phát minh về điệncủa các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.

+ Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ra Béc-cơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đã đặt nền tảng cho việc tìm ra nguồn năng lượng hạt nhân.

+ Rô-dơ-pho có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất.

+ Phát minh của Rơn-ghen về tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng trong y học.

- Trong lĩnh vực Hóa học:

Định luật tuần hoàn của Men-đe-lê-ep, đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học.

- Trong lĩnh vực sinh học:

+ Học thuyết Đác-uyn đề cấp đến sự tiến hóa và di truyền,

+ Phát minh của nhà bác học Lu-i Pa-xto giúp phát hiện ra vi trùng và chế tạo thành công vac-xin phòng bệnh chó dại.

+ Pap-lốp nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.

- Trong lĩnh vực kỹ thuật:

+ Kĩ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh, tuốc bin phát điện được sử dụng để cung cấp điện năng,...

+ Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu mới cho giao thông vận tải. Công nghiệp hóa học ra đời

+ Phá minh ra điện tín.

+ Ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong.

+ 12/1903, hai anh em người Mĩ chế tạo máy bay đầu tiên.

(Nguồn: trang 172 sgk Lịch Sử 10:)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phát minh lớn nhất về khoa học xã hội vào giữa thế kỷ XIX là