Photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho trắng năm 2024

Cho các phát biểu sau: a) Photpho đỏ và photpho trắng là hai đồng phân của nhau. b) P đỏ và P trắng đều không tan trong ?

Cho các phát biểu sau:

 1. Photpho đỏ và photpho trắng là hai đồng phân của nhau.
 2. P đỏ và P trắng đều không tan trong nước, đều tan trong một số dung môi hữu cơ như benzen, clorofom...
 3. Photpho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối, photpho đỏ không phát quang.
 4. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc polime.
 5. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn P đỏ. Trong các phản ứng P thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử.
 6. Khi đun nóng không có không khí, P đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ thành P trắng.
 7. Photpho đỏ và photpho trắng được ứng dụng để sản xuất diêm, photpho nằm ở đầu que diêm. Số phát biểu đúng là:

Đáp án D

a, sai, P trắng và P đỏ là 2 dạng thù hình của nhau b, sai, P đỏ không tan trong các dung môi thông thường (vô cơ, hữu cơ..) c, đúng d, sai, P trắng có cấu trúc tinh thể phân tử. e, đúng, P thể hiện tính oxi hóa và tính khử ở các hợp chất PH3, P2O5... f, đúng g, sai, chỉ có P đỏ làm diêm, P trắng vì hoạt động mạnh (tự cháy ở 30 độ) nên không được dùng Vậy, có 3 phát biểu đúng \(\Rightarrow\)Đáp án D

Chọn ra ý không đúng trong các ý sau: (a) Nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho; (b) Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hóa học yếu hơn photpho; (c) Photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho trắng; (d) Trong hợp chất, photpho có hóa trị cao nhất là 5, số oxi hóa cao nhất là +5; (e) Photpho chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử A. (b), (e). B. (c), (e). C. (c), (d). D....

Đọc tiếp

Chọn ra ý không đúng trong các ý sau:

(a) Nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho;

(b) Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hóa học yếu hơn photpho;

(c) Photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho trắng;

(d) Trong hợp chất, photpho có hóa trị cao nhất là 5, số oxi hóa cao nhất là +5;

(e) Photpho chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử

 1. (b), (e).
 1. (c), (e).
 1. (c), (d).
 1. (e).

Trong các nhận định sau, có mấy nhận định đúng? (1) Photpho trắng tan nhiều trong benzen, CS2, ete. (2) Photpho đỏ có cấu trúc polime. (3) Photpho đỏ hoạt động hóa học yếu hơn photpho trắng. (4) Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần chú ý dùng kẹp gắp nhanh mẫu photpho trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào bình đựng đầy nước khi chưa dùng đến. (5) Photpho tác dụng dễ dàng với các hợp chất có...

Đọc tiếp

Trong các nhận định sau, có mấy nhận định đúng?

(1) Photpho trắng tan nhiều trong benzen, CS2, ete.

(2) Photpho đỏ có cấu trúc polime.

(3) Photpho đỏ hoạt động hóa học yếu hơn photpho trắng.

(4) Khi làm thí nghiệm với photpho trắng, cần chú ý dùng kẹp gắp nhanh mẫu photpho trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào bình đựng đầy nước khi chưa dùng đến.

(5) Photpho tác dụng dễ dàng với các hợp chất có tính oxi hóa mạnh như: HNO3 đặc, KClO3, K2Cr2O7.

(6) Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng trong sản xuất diêm.

(7) Khi đốt nóng trong không khí, photpho trắng chuyển thành photpho đỏ là dạng bền hơn.

(8) Để bảo quản photpho đỏ, người ta ngâm chìm trong nước.

(9) Photpho tác dụng được với nhiều phi kim và thể hiện tính oxi hóa.

(10) Tương tự HNO3, dung dịch H3PO4 đặc có tính oxi hóa mạnh.

 1. 5
 1. 4
 1. 3
 1. 6

Cho các phát biểu sau:(1) Khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là pirit, apatit và photphoric.(2) Các số oxi hóa có thể có của photpho là -3, +3, +5, 0.(3) Tính chất hóa học điển hình của photpho là tính oxi hóa.(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O3 và H2O.(5) Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do độ âm điện của photpho...

Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1) Khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là pirit, apatit và photphoric.

(2) Các số oxi hóa có thể có của photpho là -3, +3, +5, 0.

(3) Tính chất hóa học điển hình của photpho là tính oxi hóa.

(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O3 và H2O.

(5) Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do độ âm điện của photpho (2,1) nhỏ hơn của nitơ (3,0).

Số phát biểu không đúng là:

 1. 2
 1. 3
 1. 4
 1. 1

Cho các phát biểu sau:(a) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của photpho trong phân lân.(b) Dẫn khí NH3 dư vào dung dịch FeCl3 thu được kết tủa màu nâu đỏ.(c) Trong các loại phân đạm, phân ure có độ dinh dưỡng cao nhất.(d) Photpho đỏ hoạt độ hóa học mạnh hơn photpho trắng.Số phát biểu đúng là A. (b), (c) B. (a), (c) C. (b), (a) D. (d),...