Php lưu tệp json vào máy chủ

Sửa lỗi Magento2. "Đã xảy ra lỗi khi xử lý chế độ xem mặc định và chúng tôi đã khôi phục bộ lọc về trạng thái ban đầu"

Lập trình Biên tập viên - Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Cách bật Gợi ý đường dẫn mẫu Magento 2 trong 3 bước đơn giản

Lập trình Người chỉnh sửa - Ngày 24 tháng 12 năm 2021

InvalidArgumentException Form action Controller@store không được xác định trong Laravel 8

Lập trình Người chỉnh sửa - Ngày 7 tháng 12 năm 2021

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cách viết và nối thêm dữ liệu vào tệp JSON trong khi gửi biểu mẫu. Ở đây, bằng cách sử dụng một số hàm PHP, chúng tôi sẽ thêm dữ liệu ở định dạng JSON. Tôi có một biểu mẫu HTML đơn giản với một số hộp nhập liệu như tên, giới tính, tuổi, v.v.

Sử dụng tập lệnh PHP, chúng ta có thể lưu trữ một giá trị biểu mẫu ở định dạng mảng. Sau đó sẽ chuyển đổi mảng thành dữ liệu JSON bằng hàm được xác định trước json_encode(). Sau đó, cuối cùng chúng ta có thể di chuyển dữ liệu sang tệp định dạng JSON

Trong đoạn mã dưới đây là biểu mẫu HTML của tôi được cung cấp

User Details


Name
Gender Male Female
Age
Education
Designation
DOB

Trong khi gửi một biểu mẫu chúng ta có thể xác thực các giá trị đầu vào POST param thông số bằng cách sử dụng tập lệnh PHP

​if(empty($_POST["name"]))
{
   $error = "Enter Name";
}
else if(empty($_POST["gender"]))
{
   $error = "Enter Gender";
}
else if(empty($_POST["education"]))
{
   $error = "Enter education";
} else if(empty($_POST["designation"]))
{
   $error = "Enter Designation";
}
	 else if(empty($_POST["age"]))
{
   $error = "Enter age";
}

Khi tất cả dữ liệu được xác thực, chúng tôi cần thêm vào tệp JSON. Vì vậy, sử dụng hàm mảng, tất cả dữ liệu được lưu trữ ở định dạng mảng và sau đó nó chuyển đổi thành dữ liệu JSON bằng cách sử dụng hàm json_encode()

Nếu tệp đã tồn tại, chúng tôi có thể nối nó với dữ liệu cũ đó. hàm file_get_contents() sẽ lấy dữ liệu hiện tại trong một tệp, sau đó chúng ta có thể thêm dữ liệu mới. Trong trường hợp chúng tôi không có tệp sẽ tạo tệp mới và ghi dữ liệu theo cách tương tự

Chúng ta sẽ sử dụng lập trình trong bài học này để cố gắng giải câu đố How To Write Json To File In Php. Điều này được thể hiện bằng đoạn mã sau

$data = array(
  'image' => $image_url,
  'mood' => $image_mood,
  'date' => $image_date
);

$data_array = file_get_contents($file_path);
$data_element = json_decode($data_array, true);
$data_element[] = $data;
$new_data = json_encode($data_element, JSON_PRETTY_PRINT);

if (!file_put_contents($file_path, $new_data)) {
  echo "success";
} else {
  echo "fail";
}

Vấn đề tương tự Cách viết Json vào tệp trong Php có thể được giải quyết theo cách tiếp cận khác được giải thích bên dưới bằng các ví dụ mã

Sử dụng nhiều ví dụ khác nhau, chúng ta đã học được cách giải bài Cách Viết Json Vào Tệp Trong Php

Làm thế nào để bạn tạo một. json và ghi dữ liệu vào tệp đó bằng cách sử dụng PHP laravel?

Làm cách nào để tải xuống tệp JSON và từ tệp văn bản hoặc dữ liệu biểu mẫu trong Laravel 8?

 • Bước 1. Cài đặt Laravel Cài đặt mới nhất
 • Bước 2. Cơ sở dữ liệu thiết lập
 • Bước 3. Tạo di chuyển và mô hình
 • Bước 4. Di chuyển cơ sở dữ liệu
 • Bước 5. Thêm tuyến đường
 • Bước 6. Tạo bộ điều khiển
 • Bước 7. Tạo chế độ xem lưỡi cắt
 • Bước 8. Bắt đầu phát triển máy chủ

Làm cách nào để đẩy dữ liệu vào tệp JSON?

đẩy (dữ liệu mới); . writeFile() lấy tệp JSON và dữ liệu được thêm làm tham số. Lưu ý rằng trước tiên chúng ta sẽ phải chuyển đổi đối tượng trở lại định dạng thô trước khi viết nó. 29-Dec-2021

Làm cách nào để tạo tệp JSON?

Mở một trình soạn thảo Văn bản như Notepad, Visual Studio Code, Sublime hoặc trình soạn thảo yêu thích của bạn. Sao chép và Dán dữ liệu JSON bên dưới trong Trình soạn thảo văn bản hoặc tạo cơ sở của riêng bạn trên bài viết JSON là gì. Khi dữ liệu tệp được xác thực, hãy lưu tệp với phần mở rộng là. json và bây giờ bạn đã biết cách tạo tài liệu JSON hợp lệ. 21-Jun-2020

Tệp JSON trong PHP là gì?

JSON là gì? . Vì định dạng JSON là định dạng dựa trên văn bản, nó có thể dễ dàng được gửi đến và từ máy chủ và được sử dụng làm định dạng dữ liệu bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào

Có gì trong tệp JSON?

Tệp JSON là gì? . JSON cho phép các nhà phát triển lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau dưới dạng mã mà con người có thể đọc được, với các khóa đóng vai trò là tên và các giá trị chứa dữ liệu liên quan. 09-Feb-2022

Làm cách nào để mở tệp JSON trong laravel?

Ví dụ về laravel seeder từ file json

 • Bước 1. Quản lý tệp Json
 • Bước 2. Tạo Seeder và Todo Model
 • Bước 3. Tạo Seeder
 • Đọc thêm. Laravel Buộc chuyển hướng Http sang Https bằng htaccess

Làm cách nào để lưu trữ các tệp JSON trong bộ nhớ cục bộ?

"lưu trữ tệp json trong javascript lưu trữ cục bộ" Mã trả lời

 • var testObject = { 'một'. 1, 'hai'. 2, 'ba'. 3 };
 • lưu trữ cục bộ. setItem('testObject', JSON. stringify(testObject));
 • var đã lấyObject = localStorage. getItem('testObject');
 • bảng điều khiển. nhật ký ('đã lấy đối tượng. ', JSON. phân tích cú pháp (đã truy xuất đối tượng));

Chúng tôi có thể sử dụng tệp JSON làm cơ sở dữ liệu không?

Cơ sở dữ liệu tài liệu JSON là một giải pháp tốt cho các hồ sơ trực tuyến trong đó những người dùng khác nhau cung cấp các loại thông tin khác nhau. Sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu JSON, bạn có thể lưu trữ hồ sơ của từng người dùng một cách hiệu quả bằng cách chỉ lưu trữ các thuộc tính dành riêng cho từng người dùng

JSON được lưu trữ như thế nào?

Dữ liệu được lưu trữ trong một tập hợp các cặp khóa-giá trị. Con người có thể đọc được dữ liệu này, giúp JSON trở nên hoàn hảo để chỉnh sửa thủ công. Từ đoạn mã nhỏ này, bạn có thể thấy rằng các khóa được đặt trong dấu ngoặc kép, dấu hai chấm phân tách khóa và giá trị, đồng thời giá trị có thể thuộc các loại khác nhau. Các bộ khóa-giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. 14-Nov-2018