put a three on là gì - Nghĩa của từ put a three on

put a three on có nghĩa là

Đặt ba (3) để thủ dâm. Loại thứ ba của bài tiết cơ thể nam. Đi số một là đi tiểu.Số 2 là để ị.Vì vậy, số ba là phát hành tinh dịch từ cơ thể của một anh chàng. Một người không thể "đi số ba" bởi vì, không giống như một deuce, nó không thể bị đẩy ra khỏi cơ thể.Do đó, nó phải được "đặt xuống".

Thí dụ

"Tôi sẽ trở lại cuộc gọi của bạn, nhưng tôi đang bận đặt xuống ba." "Trò chơi video này thật tuyệt vời, nó khiến tôi muốn đặt ba." "Anh chàng Rick đó là một kẻ thua cuộc như vậy, tôi cá là anh ta đặt rất nhiều threes,"

put a three on có nghĩa là

để jinx hoặc đặt lời nguyền trên một số người, điều hoặc hoạt động

Thí dụ

"Tôi sẽ trở lại cuộc gọi của bạn, nhưng tôi đang bận đặt xuống ba."