Quyết định 416 qđ-qld 42 thuốc bhxh ngưng thanh toán năm 2024

- Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (Phiên ban số 6) (download)- Công văn số 3151/BHXH-CSYT ngày 29/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định 146 (download)- Công văn số 4712/BYT-YDCT ngày 15/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019 (download)- Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp (download)- Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (download)- Công văn số 2207/BHXH-CSYT ngày 21/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí KCB BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu (download)- Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 1895/BHXH-CSYT ngày 04/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS (download)- Quyết định số 1763/QĐ-BYT ngày 10/5/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB YHCT (download)- Công văn số 1376/BHXH-DVT ngày 26/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán BHYT đối với thuốc Phong tê thấp đã trúng thầu (download)- Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành BHXH (download)- Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH (download)- Công văn số 1070/BHXH-DVT ngày 04/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán thuốc chế phẩm YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT (download)- Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp (download)- Công văn số 891/BHXH-CSYT ngày 22/3/2019 của BHXH Việt Nam về việc quyết toán chi KCB BHYT năm 2018 (download)- Công văn số 165/BHXH-GĐBHYT ngày 08/3/2019 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai công tác KCB BHYT năm 2019 (download)- Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB y học cổ truyền (download)- Công văn số 565/BHXH-CSYT ngày 28/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc xác định tổng mức và quyết toán chi phí KCB đa tuyến đến năm 2018 (download)- Công văn số 208/TB-BV ngày 12/02/2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh giá vật tư y tế (download)- Công văn số 378/BHXH-DVT ngày 01/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BYT (download)- Quyết định số 42/QĐ-QLD ngày 28/01/2019 của Bộ Y tế về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (download)- Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (download)- Công văn số 285/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT (download)

- Công văn số 282/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS

(download)

- Công văn số 889/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein

(download)

- Công văn số 888/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi

(download)

- Công văn số 885/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống

(download)

- Quyết định số 37/QĐ-QLD ngày 24/01/2019 của Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Cefterol lưu hành tại Việt Nam

(download)

- Công văn số 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 của Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành

(download)- Công văn số 258/BHXH-CNTT ngày 23/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc dừng tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT theo chuẩn dữ liệu 9324 trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin Giám định BHYT (download)- Công văn số 150/BHXH-CSYT ngày 14/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 141/BHXH-CSYT ngày 11/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 31/BHXH-GĐBHYT ngày 10/01/2019 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc thanh toán BHYT các DVKT chưa được Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn hoặc quy trình kỹ thuật (download)- Công văn số 95/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146 (download)- Công văn số 12/BHXH-DVT ngày 03/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT (download)- Công văn số 2199/SYT-NVY ngày 31/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc sử dụng thuốc theo hạng bệnh viện tương đương đối với cơ sở y tế chưa được phân hạng (download)- Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh (download)

- Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

(download)- Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược (download)- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược (download)- Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6) (download)- Công văn số 2151/SYT-NVY ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo các cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu và ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 (download)- Công văn số 2149/SYT-NVY ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT (download)- Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế: Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB (download)- Công văn số 7719/BYT-KH-TC ngày 20/12/2018 của Bộ Y tế về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)- Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT (download)- Công văn số 5219/BHXH-CSYT ngày 12/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến KCB BHYT (download)- Công văn số 5163/BHXH-CSYT ngày 10/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BYT liên quan đến HIV/AIDS (download)- Công văn số 958/BHXH-GĐBHYT ngày 10/12/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019 (download)- Công văn số 957/BHXH-CST ngày 10/12/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc cấp đổi thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (download)- Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (download)- Công văn số 5103/BHXH-DVT ngày 05/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán thuốc kháng HIV theo Thông tư số 28/2017/TT-BYT (download)- Công văn số 5047/BHXH-CSYT ngày 30/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện xét nghiệm Đường máu mao mạch (download)- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp (download)- Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp (download)- Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (download)- Công văn số 4929/BHXH-CSYT ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019 (download)- Công văn số 4754/BHXH-DVT ngày 15/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và Thông tư 52/2017/TT-BYT (download)- Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH (download)- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (download)- Công văn số 1814/SYT-KHTC ngày 07/11/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT (download)- Công văn số 6629/BYT-BH ngày 02/11/2018 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Công văn số 5388/BYT-BH (download)- Công văn số 4521/BHXH-CSYT ngày 31/10/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện xét nghiệm Đường máu mao mạch (download)- Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành mẫu bảng kê chi phí KCB sử dụng tại các cơ sở KCB (download)

- Thông tư số 31/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở KCB để điều trị cho người bệnh

(download)- Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (download)- Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (download)- Công văn số 1039/TB-BYT-BHXH VN ngày 02/10/2018 của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị giao ban hai ngành (download)- Công văn số 3387/BHXH-CSYT ngày 31/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB tư nhân (download)- Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (download)- Quyết định số 4883/QĐ-BYT ngày 08/8/2018 của Bộ Y tế ban hành bổ sung Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT (download)- Công văn số 2810/BHXH-DVT ngày 30/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong KCB BHYT (download)- Công văn số 4044/BYT-BH ngày 16/7/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT tại Trạm y tế xã và PKĐK khu vực (download)- Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT (download)- Quyết định số 4434/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp (download)- Công văn số 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT (download)- Công văn số 532/CNTT-PM ngày 13/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn phương án tạm thời cập nhật mã dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT (download)- Công văn số 13232/QLD-CL ngày 11/7/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi thuốc Agifamcin 300, số lô 00916, HD 22/3/2019 (download)- Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 của Cục Quản Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất (download)- Công văn số 2493/BHXH-CSYT ngày 03/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí DVKT (download)

- Công văn số 2451/BHXH-DVT ngày 02/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT (download)- Văn bản số 2399/TB-BHXH ngày 27/6/2018 của BHXH Việt Nam thông báo Kết luận của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại buổi làm việc với Ban Dược và Vật tư y tế (download)

- Công văn số 2362/BHXH-CSYT ngày 26/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Quyết định số 399/QĐ-QLD ngày 26/6/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

(download)

- Công văn số 2334/BHXH-GĐB ngày 25/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung điều tiết thuốc trúng thầu tập trung quốc gia

(download)

- Công văn số 2331/BHXH-DVT ngày 25/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền theo Thông tư số 43/2017/TT-BYT

(download)

- Công văn số 11615/QLD-TT ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa chymotrypsin (alpha-chymotrypsin)

(download)

- Thông báo số 2276/TB-BHXH ngày 20/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc Kết luận của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2018

(download)

- Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dàng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý

(download)

- Công văn số 2258/BHXH-CSYT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018

(download)- Quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam (download)

- Công văn số 11244/QLD-CL ngày 14/6/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(download)

- Công văn số 317/BHXH-GĐBHYT ngày 13/6/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc liên thông dữ liệu KCB BHYT

(download)

- Công văn số 2120/BHXH-CSYT ngày 08/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 305/BHXH-GĐBHYT ngày 08/6/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc sử dụng dự toán chi KCB BHYT 5 tháng đầu năm 2018 (download)

- Công văn số 1957/BHXH-CSYT ngày 04/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp

(download)

- Công văn số 1882/BHXH-CSYT ngày 28/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định BHYT năm 2018

(download)

- Công văn số 1842/BHXH-GĐB ngày 23/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử

(download)

- Công văn số 1661/BHXH-DVT ngày 11/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí VTYT chưa được tính chi phí vào giá DVKT

(download)

- Công văn số 1580/BHXH-CSYT ngày 07/5/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS

(download)

- Công văn số 7002/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa Salbutamol phối hợp với một trong số các hoạt chất: carbocistein, bromhexin, N acetyl cystein, ambroxol dùng đường uống

(download)

- Công văn số 1381/BHXH-CSYT ngày 20/4/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 1335/BHXH-CSYT ngày 18/4/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

(download)

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế: Thông tư quy định Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc YHCT thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

(download)

- Công văn số 1142/BHXH-CSYT ngày 04/4/2018 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở KCB tư nhân theo Quyết định số 6062/QĐ-BYT

(download)

- Công văn số 1116/BHXH-DVT ngày 30/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc vướng mắc trong thanh thanh toán thuốc Alphachymotrypsin theo chế độ BHYT

(download)

- Công văn số 1094/BHXH-CSYT ngày 30/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến năm 2017

(download)

-

Công văn số 451/SYT-KHTC ngày 30/3/2018 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 (download)

- Công văn số 1677/BYT-BH ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (download)

- Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

(download)

- Công văn số 4430/QLD-ĐK ngày 15/3/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi

(download)

- Văn bản số số 240/TB-BYT ngày 15/3/2018 của Bộ Y tế thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT trong KCB BHYT

(download)

- Công văn số 804/BHXH-CSYT ngày 13/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018

(download)

- Công văn số 751/BHXH-CSYT ngày 07/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 39/2017/TT-BYT

(download)- Công văn số 705/BHXH-CSYT ngày 02/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc gia hạn thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại bệnh viện (download)- Công văn số 701/BHXH-CSYT ngày 02/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy (download)

- Công văn số 672/BHXH-CSYT ngày 01/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện BHYT đối với quân nhân, công an Nhân dân, người làm công tác cơ yếu

(download)- Quyết định số 1524/QĐ-BYT ngày 28/02/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB (download)- Công văn số 97/BHXH-GĐBHYT ngày 26/02/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc chấn chỉnh công tác KCB BHYT, giám định chi phí KCB BHYT năm 2018 (download)- Công văn số 1841/BHXH-P5 ngày 12/02/2018 của BHXH Bộ Công an về việc thu hồi thẻ BHYT đối với cán bộ Công an Nhân dân xuất ngũ (download)- Công văn số 482/BHXH-DVT ngày 09/02/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường quản lý và thanh toán chế phẩm YHCT theo chế độ BHYT (download)- Công văn số 76/GĐB-NVGĐ1 ngày 02/02/2018 của BHXH Việt Nam về việc giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 72/GĐB-QLĐT ngày 02/02/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kết quả đấu thầu mua sắm tập trung thuốc BHYT (download)- Công văn số 366/BHXH-CNTT ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)- Công văn số 342/BHXH-DVT ngày 30/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi (download)

- Công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 của Bộ Y tế về việc KCB tại Phòng khám đa khoa khu vực

(download)- Quyết định số 43/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung (download) - Quyết định số 42/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung (download)- Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 của Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (download)- Quyết định số 145/QĐ-BYT ngày 12/01/2018 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện (download)- Công văn số 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 14/BHXH-GĐBHYT ngày 05/01/2018 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị rà soát, kiểm tra, tự giảm trừ chi phí KCB BHYT chưa đúng quy định, chưa phù hợp năm 2017 và thống nhất số liệu trong định mức thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong KCB và thanh toán BHYT (download)- Công văn số 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng (download)

- Thông tư số 55/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở KCB

(download)- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (download)- Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB (download)
- Công văn số 7464/BYT-BH ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế (download)- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 5835/BHXH-DVT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung (download)- Công văn số 5826/BHXH-CSYT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018 (download)- Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thống nhất thông tin chỉ định đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi (download)- Công văn số 5791/BHXH-DVT ngày 26/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm (download)- Công văn số 2006/SYT-NVY ngày 22/12/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT (download)
- Công văn số 5721/BHXH-CSYT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi KCB (download)- Công văn số 966/BHXH-GĐBHYT ngày 18/12/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT (download)
- Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế (download)

- Công văn số 10324/BHXH-P5 ngày 12/12/2017 của BHXH Công an Nhân dân về việc thu hồi thẻ BHYT đối với cán bộ CAND xuất ngũ

(download)- Công văn số 5585/BHXH-CNTT ngày 12/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Quyết định 4210/QĐ-BYT (download)
- Công văn số 946/BHXH-GĐBHYT ngày 12/12/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc khắc phục một số tồn tại trong công tác KCB BHYT (download)
- Công văn số 907/BHXH-GĐBHYT ngày 01/12/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 5163/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018 (download)- Công văn số 5162/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 389/GĐB-NVGĐ2 ngày 16/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh toán DVKT sai quy định (download)- Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở KCB (download)- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (download)- Công văn số 870/BHXH-GĐBHYT ngày 16/11/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT (download)
- Công văn số 18584/QLD-ĐK ngày 13/11/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp (download)- Công văn số 18583/QLD-ĐK ngày 13/11/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa Citicolin dùng đường tiêm (download)- Công văn số 5044/BHXH-DVT ngày 13/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD (download)- Quyết định số 5106/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (download)

- Công văn số 744/BHXH-TST ngày 10/11/2017 của BHXH Bộ Quốc phòng về việc thực hiện KCB BHYT đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

(download)
- Công văn số 6266/BYT-BH ngày 02/11/2017 của Bộ Y tế về việc bổ sung Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế (download)- Công văn số 4922/BHXH-CSYT ngày 01/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT (download)
- Công văn số 4782/BHXH-CNTT ngày 27/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH (download)
- Công văn số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (download)- Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 cùa Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 18 (download)- Biên bản số 1135/BB-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Công văn số 1629/SYT-NVD ngày 19/10/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thay đổi số đăng ký của thuốc trúng thầu (lần 20) (download)- Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (download)

- Công văn số 4538/BHXH-CSYT ngày 13/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường giám định, thanh toán DVKT thực hiện bằng máy xã hội hóa (download)

- Công văn số 4423/BHXH-DVT ngày 09/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB

(download)

- Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 06/10/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

(download)- Công văn số 1551/SYT-NVD ngày 03/10/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc mua sắm hàng hóa thay thế mặt hàng Goldcefo (download)- Quyết định số 1553/QĐ-BHXH ngày 28/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Quyết định số 1427/QĐ-BV ngày 27/9/2017 của BVĐK tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 02: Gói thầu hóa chất, vật tư y tế trong chạy thận nhân tạo năm 2017-2018 thuộc kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong chạy thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2017-2018

(download)- Quyết định số 1424/QĐ-BV ngày 27/9/2017 của BVĐK tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc Generic trong chạy thận nhân tạo năm 2017-2018 thuộc kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong chạy thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2017-2018 (download)- Thông báo số 684/TB-BHXH ngày 27/9/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc ký hợp đồng KCB BHYT (download)

- Công văn số 4253/BHXH-CSYT ngày 26/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và trả kết quả bằng đĩa mềm không in phim

(download)- Quyết định số 1421/QĐ-BV ngày 26/9/2017 của BVĐK tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh đơn giá mặt hàng trúng thầu (download)- Công văn số 678/BHXH-GĐBHYT ngày 26/9/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc tạm tính trần đa tuyến đến năm 2017 (download)

- Quyết định số 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam

(download)

-

Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT (download)- Quyết định số 423/QĐ-QLD ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (download)

- Quyết định số 397/QĐ-QLD ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

(download)

- Công văn số 14434/QLD-ĐK ngày 15/9/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Rabeprazol đường dùng tiêm truyền tĩnh mạch

(download)

- Công văn số 14433/QLD-ĐK ngày 15/9/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Ceftezol

(download)- Công văn số 4055/BHXH-CNTT ngày 14/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán hồ sơ KCB đối với trường hợp thẻ hết hạn sau thời điểm tra cứu (download)

- Công văn số 3991/BHXH-TCKT ngày 11/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)- Công văn số 3891/BHXH-BT ngày 05/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT năm 2017 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg (download)

- Công văn số 608/BHXH-GĐBHYT ngày 05/9/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp công tác giám định BHYT

(download)

- Công văn số 596/BHXH-GĐBHYT ngày 31/8/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Kế hoạch số 589/BHXH-GĐBHYT ngày 31/8/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2017 (download)

- Công văn số 3815/BHXH-CNTT ngày 30/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

(download)

-

Công văn số 1336/SYT-NVY ngày 28/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phúc đáp văn bản số 552/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh (download)- Công văn số 1335/SYT-NVY ngày 28/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc sử dụng thuốc theo hạng bệnh viện tương đương (download)

- Công văn số 3762/BHXH-DVT ngày 25/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT thuốc tự bào chế theo chế độ BHYT

(download)

- Công văn số 3742/BHXH-KHĐT ngày 24/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 3717/BHXH-DVT ngày 22/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc tại các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Quốc phòng

(download)

- Công văn số 3704/BHXH-CSYT ngày 22/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thẩm định nguyên nhân vượt quỹ KCB 6 tháng đầu năm 2017

(download)

- Quyết định số 303/QĐ-QLD ngày 18/8/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

(download)

- Công văn số 3423/BHXH-DVT ngày 14/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán thuốc phối hợp nhiều hoạt chất theo chế độ BHYT (download)

- Công văn số 1247/SYT-NVY ngày 09/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo bình ổn quỹ KCB BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH

(download)

- Công văn số 3172/BHXH-DVT ngày 27/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT

(download)

- Công văn số 1170/SYT-NVD ngày 26/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc mua sắm hàng hóa thay thế mặt hàng Haecodesum

(download)

- Công văn số 3047/BHXH-CSYT ngày 21/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chế độ KCB BHYT

(download)- Thông báo số 3029/TB-BHXH ngày 19/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ngành BHXH (download)- Công văn số 2968/BHXH-CSYT ngày 18/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán một số DVKT sử dụng cho bệnh nhân BHYT (download)

- Công văn số 457/BHXH-GĐBHYT ngày 17/7/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai một số nhiệm vụ giám định BHYT

(download)

- Công văn số 1096/SYT-NVD ngày 13/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thay đổi số đăng ký của thuốc trúng thầu (Lần 13)

(download)- Công văn số 450/BHXH-GĐBHYT ngày 13/7/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc giám định, thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 798/TB-BYT-BHXH VN ngày 12/7/2017 của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về các giải pháp thực hiện việc tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định số 151/2016/NĐ-CP

(download)

- Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế về việc quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ KCB BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT

(download)

- Công văn số 3639/BYT-BYT ngày 27/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP

(download)

- Công văn số 1009/SYT-NVD ngày 27/6/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thay đổi số đăng ký của thuốc trúng thầu (Lần 12)

(download)

- Công văn số 1000/SYT-NVD ngày 27/6/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo tiếp tục gọi hàng và giảm giá trúng thầu đối với thuốc Gynoscaps, GPNK số 1573/QLD-KD, ngày 01/02/2016

(download)

- Công văn số 409/BHXH-GĐBHYT ngày 27/6/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc thẻ BHYT không còn giá trị sử dụng trong KCB BHYT

(download)

- Công văn số 398/BHXH-GĐBHYT ngày 23/6/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giao dự toán và thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 971/SYT-NVD ngày 22/6/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tạm thời điều chỉnh SĐK/GPNK của thuốc trúng thầu (thay đổi lần 11)

(download)

- Công văn số 391/BHXH-GĐBHYT ngày 21/6/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT (download)

- Công văn số 3434/BYT-BH ngày 20/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017

(download)

- Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

(download)- Công văn số 379/BHXH-GĐBHYT ngày 16/6/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc sử dụng thuốc Ceftriaxon trong KCB BHYT (download)

- Công văn số 2369/BHXH-DVT ngày 14/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT

(download)

- Công văn số 912/SYT-NVD ngày 09/6/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tạm thời điều chỉnh SĐK/GPNK của thuốc trúng thầu (thay đổi lần 10)

(download)

- Công văn số 201/GĐB-NVGĐ2 ngày 05/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông báo một số nội dung cần kiểm tra, giám định hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT

(download)

- Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 2158/BHXH-DVT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT

(download)

- Công văn số 2155/BHXH-GĐB ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định và thực hiện giám định điện tử

(download)

- Công văn số 861/SYT-NVY ngày 01/6/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc một số giải pháp thực hiện sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả

(download)

-

Quyết định số 2192/QĐ-BYT ngày 31/5/2017 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với VTYT thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (download)

- Công văn số 2144/TB-BHXH ngày 31/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông báo Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2017 (download)

- Công văn số 309/BHXH-GĐBHYT ngày 31/5/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc một số nội dung về KCB BHYT

(download)

- Công văn số 2039/BHXH-CSYT ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

(download)

- Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25/5/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật KCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6) (download)

- Công văn số 1910/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương

(download)

- Công văn số 1856/BHXH-KHĐT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT năm 2017

(download)

- Quyết định số 812/QĐ-BHXH ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán chi KCB BHYT từ quỹ BHYT năm 2017

(download)

- Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc công khai số liệu phân bổ dự toán chi KCB từ quỹ BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 561/TB-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ Y tế về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý I/2017

(download)

- Công văn số 1647/BHXH-CSYT ngày 12/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

-

Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong KCB ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến CMKT đối với hệ thống cơ sở KCB (download)- Công văn số 235/BHXH-GĐBHYT ngày 09/5/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác giám định BHYT (download)

- Công văn số 249/BHXH-CNTTHS ngày 28/4/2017 của BHXH Bộ Quốc phòng về việc phối hợp thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT trên Hệ thống giám định BHYT

(download)- Công văn số 1374/BHXH-GĐB ngày 19/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Công văn số 1360/BHXH-CSYT ngày 19/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng thanh toán BHYT đối với chi phí VTYT lớn hơn 40 tháng lương cơ sở

(download)

- Công văn số 1312/BHXH-CSYT ngày 17/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện giá dịch vụ KCB có lương theo Thông tư liên tịch số 37

(download)

- Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

(download)

- Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

(download)

- Công văn số 1914/BYT-BH ngày 13/4/2017 của Bộ Y tế về việc thanh toán BHYT đối với chi phí vật tư y tế

(download)

- Công văn số 1238/BHXH-CSYT ngày 12/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng thanh toán đối với các DVKT chuyên ngành Nhi

(download)

- Công văn số 1367/BYT-KH-TC ngày 21/3/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/TP vào tháng 3/2017

(download)

- Công văn số 894/UBND-KGVX ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy mạnh triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 671/BHXH-CSYT ngày 07/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2016

(download)

- Công văn số 363/SYT-NVD ngày 06/3/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tạm thời điều chỉnh SĐK/GPNK của thuốc trúng thầu (thay đổi lần 2)

(download)

- Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 06/3/2017 của Bộ Y tế về việc quy định việc thực hiện hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở KCB

(download)

- Công văn số 238/KCB-NV ngày 03/3/2017 của Cục Quản lý KCB - Bộ Y tế về việc ghi chép Phiếu phẫu thuật trong hồ sơ bệnh án

(download)

- Công văn số 90/BHXH-GĐBHYT ngày 24/02/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc khắc phục một số tồn tại trong triển khai chế độ KCB BHYT và Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 510/BHXH-CSYT ngày 22/02/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện

(download)

- Công văn số 301/SYT-NVD ngày 20/02/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu (Lần 1)

(download)

- Công văn số 467/BHXH-CSYT ngày 16/02/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán DVKT tại BV Nguyễn Trãi, BV Nhi Đồng 2

(download)

- Công văn số 44/BHXH-GĐBHYT ngày 06/02/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 159/SYT-NVD ngày 20/01/2017 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo tạm ngừng gọi hàng thuốc chưa công bố giá KK, KKL 2017-2018 (Đợt 1)

(download)

- Công văn số 30/BHXH-GĐBHYT ngày 20/01/2017 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc mua thuốc phục vụ KCB BHYT

(download)

- Công văn số 169/BHXH-CSYT ngày 18/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015

(download)

- Công văn số 166/BYT-KH-TC ngày 12/01/2017 của Bộ Y tế về việc thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện

(download)

- Công văn số 81/BHXH-TCKT ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về hạch toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT đối với người làm công tác cơ yếu do BHXH tỉnh phát hành thẻ BHYT

(download)

- Công văn số 79/BHXH-TCKT ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về hạch toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT đối với quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an phát hành thẻ BHYT

(download)

- Công văn số 449/BYT-BH ngày 06/01/2017 của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến người bệnh BHYT đến BVĐK tỉnh Phú Thọ

(download)

- Công văn số 5386/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

(download)- Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Quyết định số 4168/QĐ-SYT ngày 29/12/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

(download)- Công văn số 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng (download)

- Công văn số 5271/BHXH-DVT ngày 28/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016

(download)

- Công văn số 5198/BHXH-CSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017

(download)

- Công văn số 2213/SYT-NVY ngày 19/12/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT

(download)

- Công văn số 774/BHXH-GĐBHYT ngày 15/12/2016 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 8802/BYT-BH ngày 09/12/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT

(download)

- Công văn số 2147/SYT-NVY ngày 08/12/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 4861/BHXH-CSYT ngày 06/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 731/BHXH-GĐBHYT ngày 05/12/2016 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai một số nhiệm vụ giám định BHYT

(download)

- Công văn số 4784/BHXH-CSYT ngày 01/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán đối với DVKT quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT

(download)

- Công văn số 4725/BHXH-CSYT ngày 25/11/2016 của BHXH Việt Nam về việc đính chính Phục lục 02 kèm theo Công văn số 4262/BHXH-CSYT

(download)

- Công văn số 4492/BHXH-CSYT ngày 09/11/2016 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế

(download)

- Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 07/11/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 1904/SYT-NVY ngày 03/11/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc triển khai KCB BHYT và liên thông dữ liệu KCB BHYT

(download)

- Công văn số 4262/BHXH-CSYT ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 558/BHXH-GĐBHYT ngày 18/10/2016 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác giám định BHYT

(download)

- Công văn số 3928/BHXH-CNTT ngày 11/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố xử lý tình huống khi quét mã vạch in trên thẻ BHYT

(download)

- Công văn số 524/BHXH-KHTC ngày 30/9/2016 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBD

(download)

- Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với DVKT y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

(download)

- Công văn số 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

(download)

- Công văn số 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán thuốc BHYT

(download)

- Công văn số 317/CV-CNTT ngày 26/9/2016 của BHXH Việt Nam về việc tạo tài khoản tra cứu thời hạn thẻ BHYT và lịch sử KCB của thẻ BHYT

(download)

- Công văn số 3358/BHXH-CSYT ngày 31/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016

(download)

- Công văn số 1485/SYT-NVY ngày 26/8/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT và lộ trình thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT

(download)

- Công văn số 1473/SYT-NVD ngày 24/8/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 26) (download)

- Công văn số 1470/SYT-NVD ngày 24/8/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 25) (download)
- Công văn số 6358/BYT-BH ngày 23/8/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT đối với KCB Y học cổ truyền (download)

- Thông báo số 817/TB-BYT ngày 15/8/2016 của Bộ Y tế về việc Kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý II/2016 (download)

- Công văn số 6108/BYT-BH ngày 10/8/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí đối với xét nghiệm test nhanh HBsAg

(download)- Công văn số 198/DAĐTXD-QLDA ngày 05/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố đối với máy tính và đường truyền (download)

- Công văn số 2889/BHXH-DVT ngày 02/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc thống nhất việc ghi tên hoạt chất, dạng bào chế, quy cách đóng gói của thuốc trong kế hoạch thầu

(download)

- Công văn số 13859/QLD-GT ngày 25/7/2016 của Cục Quản lý Dược về việc vướng mắc trong thanh toán thuốc BHYT

(download)

- Công văn số 1306+1307/SYT-NVD ngày 22/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo tiếp tục gọi hàng, mặt hàng Cefazolin ACS Dobfar, Cerefort

(download)

- Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (download)

- Công văn số 1275/SYT-NVD ngày 18/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu thuốc 2015-2016 (lần 24)

(download)

- Công văn số 1251/SYT-NVD ngày 15/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 23) (download)

- Công văn số 1243/SYT-NVD ngày 13/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 22) (download)

- Quyết định số 982/QĐ-BHXH ngày 13/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành BHXH (download)

- Công văn số 1236/SYT-NVD ngày 12/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 21) (download)

- Công văn số 2578/BHXH-DVT ngày 11/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 556/BHXH-DVT ngày 23/02/2016 (download)

- Công văn số 1212/SYT-NVD ngày 11/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 20) (download)

- Quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 08/7/2016 cùa Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (download)

- Công văn số 1194/SYT-NVD ngày 07/7/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 19) (download)

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB (download)

- Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (download)

- Công văn số 3893/BYT-KH-TC ngày 24/6/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Quyết định số 3025/QĐ-BYT ngày 24/6/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5) (download)

- Công văn số 2356/BHXH-DAĐTXD ngày 24/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử (download)

- Công văn số 1091/SYT-NVD ngày 21/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tạm ngừng gọi hàng đối với các mặt hàng thuốc chưa có giá thuốc kê khai, kê khai lại (download)

- Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0

(download)

- Công văn số 2189/BHXH-CSYT ngày 16/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu

(download)

- Công văn số 1050/SYT-NVD ngày 15/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 16)

(download)

- Công văn số 1049/SYT-NVD ngày 15/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 17)

(download)

- Công văn số 1048/SYT-NVD ngày 15/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 18)

(download)

- Công văn số 1047/SYT-NVD ngày 15/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016

(download)

- Công văn số 1043/SYT-NVD ngày 14/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 15)

(download)

- Công văn số 1042/SYT-NVD ngày 14/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 14)

(download)

- Công văn số 289/BHXH-GĐBHYT ngày 08/6/2016 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác KCB BHYT

(download)

- Công văn số 2046/BHXH-CSYT ngày 06/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT

(download)

- Công văn số 3356/BYT-KCB ngày 03/6/2016 của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc khi thanh toán BHYT liên quan đến đọc và ký kết quả cận lâm sàng

(download)

- Công văn số 2032/BHXH-CSYT ngày 03/6/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

(download)

- Công văn số 8867/QLD-CL ngày 30/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (download)

- Công văn số 896/SYT-NVY ngày 26/5/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh toán BHYT (download)

- Công văn số 1744/BHXH-CSYT ngày 20/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 1741/BHXH-CSYT ngày 19/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Quyết định số 784/QĐ-BHXH ngày 18/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (download)

- Quyết định số 1724/QĐ-BYT ngày 09/5/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4) (download)

- Công văn số 767/SYT-NVD ngày 09/5/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 13) (download)

- Quyết định số 625/QĐ-SYT ngày 06/5/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế thuộc trung tâm y tế các huyện, thành, thị (download)

- Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp (download)

- Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (download)

- Công văn số 747/SYT-NVD ngày 04/5/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 12) (download)

- Công văn số 1579/BHXH-CSYT ngày 29/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2015 (download)

- Công văn số 1538/BHXH-CSYT ngày 28/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định BHYT khi thực hiện thông tuyến và TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Công văn số 701/SYT-NVD ngày 21/4/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 11) (download)

- Công văn số 1231/BHXH-TCKT ngày 04/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (download)

- Thông tư số 46/2016/TT-BQP ngày 01/4/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong KCB; đăng ký và chuyển tuyến KCB đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý (download)

- Công văn số 1141/BHXH-DVT ngày 31/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, khai lại (download)

- Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (download)

- Công văn số 1090/BHXH-CSYT ngày 29/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (download)

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (download)

- Công văn số 1048/BHXH-CSYT ngày 28/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT (download)

- Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3) (download)

- Quyết định số 984/QĐ-BYT ngày 23/3/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2) (download)

- Công văn số 956/BHXH-CSYT ngày 22/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thẩm định vượt quỹ KCB ban đầu, vượt trần đa tuyến đến năm 2015 (download)

- Công văn số 476+494/SYT-NVD ngày 17+22/3/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 9+10) (download)

- Công văn số 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (download)

- Công văn số 885/BHXH-DAĐTXD ngày 16/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT (download)

- Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại (download)

- Công văn số 389/SYT-NVD ngày 15/3/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 8) (download)

- Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 08/3/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 1) (download)

- Công văn số 334/SYT-NVD ngày 03/3/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 7) (download)

- Công văn số 333/SYT-NVD ngày 03/3/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 6) (download)

- Quyết định số 324/QĐ-BHXH ngày 02/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0 (download)

- Công văn số 646/BHXH-CSYT ngày 01/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Công văn số 635/BHXH-CSYT ngày 01/3/2016 của BHXH Việt Nam về việc thông báo chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế năm 2015 (download)

- Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (download)

- Công văn số 613/BHXH-CSYT ngày 26/02/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế Quy định về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB lao (download)

- Công văn số 978/BYT-BH ngày 25/02/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT (download)

- Công văn số 908/BYT-BH ngày 22/02/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT (download)

- Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (download)

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 (download)

- Công văn số 188/SYT-NVD ngày 22/01/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 5) (download)

- Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(download)- Công văn số 10426/BYT-KCB ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế về việc áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh (download)

- Công văn số 5394/BHXH-DVT ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 36/2015/TT-BYT

(download)

- Công văn số 5388/BHXH-CSYT ngày 30/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (download)

- Công văn số 2024/SYT-NVY ngày 30/12/2015 của Sở Y tế Phú Thọ về việc chuyển tuyến KCB BHYT đúng tuyến (download)

- Quyết định số 822/QĐ-BHXH ngày 30/12/2015 của Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh (download)

- Công văn số 5364/BHXH-CSYT ngày 29/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung cách tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến (download)

- Công văn số 5137/BHXH-CSYT ngày 18/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc áp dụng giá DVYT có kết cấu phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (download)

- Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giám định BHYT (download)

- Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT (download)

- Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong KCB và thanh toán BHYT (download)

- Công văn số 4609/BHXH-CSYT ngày 17/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện KCB BHYT đối với người nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS (download)

- Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện

(download)- Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT (download)

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT (download)

- Công văn số 8623/BYT-BH ngày 09/11/2015 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT theo NQ 36a/NQ-CP (download)

- Công văn số 1649/SYT-NVD ngày 02/11/2015 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 4) (download)

- Công văn số 1488+1543+1633A/SYT-NVD ngày 12+15+29/10/2015 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo giảm giá thuốc trúng thầu 2015-2016 (lần 1+2+3) (download)

- Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (download)

- Thông tư số 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (download)

- Công văn số 4137/BHXH-CSYT ngày 26/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí máu, chế phẩm máu theo Thông tư 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế

(download)
- Thông báo số 8207/VPCP-KGVX ngày 09/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ (download)- Quyết định số 745/QĐ-SYT và 746/QĐ-SYT ngày 09/10/2015 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc 2015 - 2016 (download) - Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/9/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10) Tập 1 và tập 2 (download)

- Công văn số 3650/BHXH-DVT ngày 23/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao (download)

- Công văn số 3649/BHXH-DVT ngày 23/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập (download)

- Công văn số 3645/BHXH-DVT ngày 23/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường quản lý và sử dụng thuốc BHYT (download)

- Công văn số 557/BHXH-GĐBHYT ngày 23/9/2015 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc lập báo cáo thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ KCB BHYT, vượt trần đa tuyến đến trong quý (download)

- Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB và Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành định mức nhân lực và thời gian làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB (download)

- Công văn số 553/BHXH-KHTC ngày 22/9/2015 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 519/BHXH-GĐBHYT ngày 14/9/2015 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT (download)

- Công văn số 3360/BHXH-CSYT ngày 04/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT (download)

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (download)

- Quyết định số 09/QĐ/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý (download)

- Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 378/BHXH-GĐBHYT ngày 08/7/2015 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (download)

- Công văn số 4837/BYT-BH ngày 07/7/2015 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí và quản lý sử dụng 23 thuốc theo Công văn số 894/BHXH-DVT (download)

- Công văn số 2384/BHXH-CSYT ngày 30/6/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (download)

- Công văn số 1908/BHXH-DVT ngày 27/5/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc YHCT theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT (download)

- Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

(download) - Công văn số 1673/BHXH-CSYT ngày 08/5/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến (download)- Công văn số 185/BHXH-GĐBHYT ngày 22/4/2015 của BHXH tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (download)

- Công văn số 1172/BHXH-DVT ngày 08/4/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT (download)

- Công văn số 5543/QLD-ĐK ngày 27/3/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

(download)- Công văn số 894/BHXH-DVT ngày 20/3/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp không thông dụng có giá cao bất hợp lý (download)

- Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc YHCT thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (download)

- Công văn số 100/BHXH-GĐBHYT ngày 05/3/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ về việc phân công cán bộ thực hiện giám định hồ sơ thanh toán trực tiếp (download)

- Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế (download)
- Công văn số 67/SYT-NVY ngày 19/01/2015 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc chuyển tuyến KCB BHYT (download)
- Thông báo số 121/VPCP-KGVX ngày 08/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Đề án thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ (download)
- Công văn số 780/BHXH-GĐBHYT ngày 31/12/2014 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ về việc triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 (download)
- Công văn số 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT (download)
- Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về việc Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (download)
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh (download)
- Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung (download)

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý (download)

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ KCB trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý (download)

- Công văn số 4849/BHXH-DVT ngày 10/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc New Eascof (download)

- Quyết định số 1133/QĐ-SYT ngày 10/11/2014 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ (download)

- Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn (download)

- Công văn số 6594/BYT-BH ngày 23/9/2014 của Bộ Y tế về việc thanh toán BHYT đối với một số vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT (download)

- Công văn số 3159/BHXH-DVT ngày 28/8/2014 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại (download)

- Công văn số 934/BHXH-DVT ngày 20/3/2014 của BHXH Việt Nam về việc quản lý, thanh toán thuốc Erythropoietin (download)

- Thông tư số 05/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ Y tế Quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở KCB (download)

- Công văn số 5127/BHXH-DVT ngày 18/12/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT (download)

- Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động truyền máu (download)

- Quyết định số 106/QĐ-SYT ngày 18/02/2013 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành danh mục thuốc chủ yếu, vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trạm y tế xã được quỹ BHYT thanh toán (download)

- Công văn số 2636/BHXH-DVT ngày 06/7/2012 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc YHCT trong thanh toán BHYT theo TT 49/2011/TT-BYT (download)

- Công văn số 488/BHXH-CSYT ngày 13/02/2012 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán VTYT (download)

- Công văn số 199/BYT-YDCT ngày 16/01/2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011 (download)

- Thông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia (download)

- Quyết định số 3759/QĐ-BYT ngày 08/10/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành phương pháp chế biến đảm bảo chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y