son of a.....fuck you là gì - Nghĩa của từ son of a.....fuck you

son of a.....fuck you có nghĩa là

Thốt ra chỉ trong những tình huống đau đớn nhất.Nhiều khả năng đã nêu trong khi bộ não đang cố gắng nắm bắt những gì chết tiệt xảy ra với bạn.

Thí dụ

Bystander ngẫu nhiên: (bị đánh vào mặt với một quả bóng chày di chuyển 200 dặm một giờ) Thwak!Ouch!Con trai của một con đụ bạn!Cái quái gì vừa xảy ra với tôi?Tôi đã bị một quả bóng chày đánh hay vừa nhận được đá tròn từ Chuck Norris ?!

son of a.....fuck you có nghĩa là

Cụm từ được sử dụng để thể hiện nỗi đau của bạn bằng cách nói với người gây ra nỗi đau.

Thí dụ

Bystander ngẫu nhiên: (bị đánh vào mặt với một quả bóng chày di chuyển 200 dặm một giờ) Thwak!Ouch!Con trai của một con đụ bạn!Cái quái gì vừa xảy ra với tôi?Tôi đã bị một quả bóng chày đánh hay vừa nhận được đá tròn từ Chuck Norris ?!