Chủ đề: Ddeboer imap

Có 9 bài viết

Hướng dẫn php imap pagination - phân trang ảnh php
Hướng dẫn php imap pagination - phân trang ảnh php

Hướng dẫn dùng xml::libxml trong PHPBlog Tin tức 21/05/2021 01:38(PHP XML) XML là từ viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. XML được sử dụng để cấu ...

Hướng dẫn php imap get all emails - php imap nhận tất cả email
Hướng dẫn php imap get all emails - php imap nhận tất cả email

Tôi đang cố gắng tìm nạp bất kỳ email nào nhận được và gửi, và viết nó vào cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP.Tên máy chủ tôi đang sử dụng là:$hostname = ...

Cách cài gmail outlook 2022
Cách cài gmail outlook 2022

Khi bạn chuyển sang email Microsoft 365 từ một dịch vụ khác chẳng hạn như Gmail (hoặc Yahoo! hay AOL), bạn có hai tùy chọn: Nhập một bản sao của tất cả email ...

How do I fix my outgoing SMTP server?
How do I fix my outgoing SMTP server?

Sometimes it happens: you simply cannot send emails. You open your favorite mail client or software (Mozilla Thunderbird, Outlook Express, SendBlaster…), write a few lines, insert the recipients’ ...

Hướng dẫn php imap send email - php imap gửi email
Hướng dẫn php imap send email - php imap gửi email

Trong trường hợp chúng ta cần sử dụng chức năng về email thông qua các Email Provider (Gmail, Yandex, Yahoo, AOL, ...) , thì PHP IMAP là một giải pháp tốt ...

Hướng dẫn install php 7.3 rhel 8 - cài đặt php 7.3 rhel 8
Hướng dẫn install php 7.3 rhel 8 - cài đặt php 7.3 rhel 8

Vấn đềLàm thế nào một người có thể cài đặt Php 7.3 trong RHEL-8.Môi trườngRed Hat Enterprise Linux (RHEL)8.xNội dung độc quyền thuê baoMột thuê bao Red Hat cung ...

Hướng dẫn php imap functions
Hướng dẫn php imap functions

Skip to contentChúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :* Lưu ý: Với hệ ...

Hướng dẫn php-imap-client
Hướng dẫn php-imap-client

Skip to contentChúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :* Lưu ý: Với hệ ...

Lỗi đồng bộ gmail code 800cccd1
Lỗi đồng bộ gmail code 800cccd1

Mình nghĩ là cũng có một số bạn gặp phải sự cố không đồng bộ được bằng tài khoản Google. Lý do là bạn đã cài đặt quy trình xác minh 2 bước của ...