Chủ đề: programming

Có 5,793 bài viết

What are functions in php?
What are functions in php?

The real power of PHP comes from its functions.PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions.PHP Built-in FunctionsPHP has over 1000 built-in ...

What is a css selector selenium?
What is a css selector selenium?

What is a CSS Selector?CSS Selectors in Selenium are string patterns used to identify an element based on a combination of HTML tag, id, class, and attributes. Locating by CSS Selectors in Selenium ...

How do you mask an image in python?
How do you mask an image in python?

The other answers did not work for me. Back then, I spent so much time to find a good masking function. Here are two simple answers with numpy only.import numpy as np arr = ...

How do you filter an array of objects in python?
How do you filter an array of objects in python?

Im using Python to dig through a pretty big project and dig up information about it. Im able to create an array of ProjectFiles, however Im having a hard time figuring out how to filter it.class ...

In ra các số chia hết cho 3 python
In ra các số chia hết cho 3 python

Login Registerwith your social networkOR Resend activation email Not a member? Register I cant rememeber my password This site is protected by reCAPTCHA and Terms of Use apply. I agree to the ...

How to find two prime factors of a number python
How to find two prime factors of a number python

My current code:import math def factorMe(value): last = int(math.sqrt(value)+1) for i in range(2,last): if value %i ==0: return (i,int(value/i)) My code can meet most test case; But if ...

Bỏ dấu tiếng việt python
Bỏ dấu tiếng việt python

This entry is part 27 of 29 in the series Python Không Khó 72 / 100 Trong quá trình triển khai các dự án, đôi khi bạn muốn xóa dấu tiếng việt của một câu văn bản ...

Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP
Hướng dẫn dùng hash algorithm trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

How to check for alphabets in php?
How to check for alphabets in php?

How to check if the string has alphabets in PHPThe ctype_alpha and ctype_digit doesnt help in it. is their any method? asked Mar 17, 2014 at 15:177You can use preg_match for ...

Python convert lf to crlf
Python convert lf to crlf

I found a list of the majority of English words online, but the line breaks are of unix-style (encoded in Unicode: UTF-8). I found it on this website: ...

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023
Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ về phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ ...

Hướng dẫn image type php
Hướng dẫn image type php

Với mọi trang web đều phải có chức năng upload image lên đưa Database với mục đích thêm hình ảnh vào cơ sở dữ liệu MySQL. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn ...

Hướng dẫn collection trong python
Hướng dẫn collection trong python

Module collection trong Python được định nghĩa là một bộ chứa được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập dữ liệu, ví dụ: list, dict, set và tuple,... Nó ...

Hướng dẫn dùng int length trong PHP
Hướng dẫn dùng int length trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về các kiểu dữ liệu số (number) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn index trong mongodb
Hướng dẫn index trong mongodb

Ở bài viết này mình sẽ trình bày hết sức đơn giản về lý thuyết và không hướng dẫn chi tiết bạn cách làm như thế nào. Nhưng một khi đã hiểu bạn có ...

Hướng dẫn flush trong python
Hướng dẫn flush trong python

Dẫn nhậpTrong bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn ITERATION & MỘT SỐ HÀM HỖ TRỢ CHO ITERABLE OBJECT trong PythonNội dung chínhDẫn nhậpVì sao cần hàm ...

How do you capitalize the first letter in python without changing the rest?
How do you capitalize the first letter in python without changing the rest?

Im wanting to capitalize the fist letter of a string but leave the restWhat I have: racEcarWhat I want: RacEcar asked Aug 2, 2015 at 0:49 0Then just capitalize the first letter with str.upper() and ...

Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP
Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Can you use html in pdf?
Can you use html in pdf?

A flash file can be embedded in a PDF document. Does anyone know if it is also possible to embed an HTML webpage?Added:I dont mean just a plain HTML document, but a webpage with Javascript too. ...

Php remove all symbols from string
Php remove all symbols from string

Searching through the internet and this website as well, Ive found several topics on the matter. Thing is, there are countless solutions if the inserted strings must contain only characters of the ...

Hướng dẫn php imap functions
Hướng dẫn php imap functions

Skip to contentChúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :* Lưu ý: Với hệ ...

Thread module in python example
Thread module in python example

Source code: Lib/threading.pyThis module constructs higher-level threading interfaces on top of the lower level _thread module.Changed in version 3.7: This module used to be optional, it is now ...

Hướng dẫn javascript book for beginners
Hướng dẫn javascript book for beginners

These are my favorite free JavaScript books for beginners to learn JavaScript and web developmentThe internet is full of good things, and one of them is free eBooks and PDF. Programmers can almost ...

Cách bày mâm ngũ quả tết 2023
Cách bày mâm ngũ quả tết 2023

Miền Nam:Chuẩn bị: Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Trình bày: Người ta thường chọn ba loại quả có hình dáng to và trọng lượng nặng là đu đủ, ...

Is there a reverse function in javascript?
Is there a reverse function in javascript?

JavaScript Array reverse()Example const fruits = [Banana, Orange, Apple, Mango]; fruits.reverse(); Try it Yourself »Definition and UsageThe reverse() method reverses the order of the ...

Hướng dẫn dùng python sorting python
Hướng dẫn dùng python sorting python

Xin chào mọi người. Ngôn ngữ lập trình Python 3 có sẵn 2 hàm sorted() và sort(), vậy hôm nay chúng ta hãy cùng hiểu xem các hàm này hoạt động thế nào.Hàm ...

Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP
Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP

Nội dung chínhThủ Thuật về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Mới NhấtGiá trị trả vềChia Sẻ Link Download Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP miễn ...

Kết nối nodejs với postgresql
Kết nối nodejs với postgresql

Giới thiệuPostgreSQLCấu hình dự ánThực hiện các hoạt động CRUDCấu hình cơ sở dữ liệuKết nối với Cơ sở dữ liệuTạo bảngTạo / Chèn dữ liệuLấy / ...

How do you plot area on a graph in python?
How do you plot area on a graph in python?

An area chart is really similar to a line chart, except that the area between the x axis and the line is filled in with color or shading. It represents the evolution of a numeric variable. This ...

Hướng dẫn background trong html
Hướng dẫn background trong html

Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể không thích màu này, và muốn thiết lập một màu khác cho trang của bạn. HTML cung cấp cho bạn hai ...

Post request using curl in php
Post request using curl in php

1.Step by stepInitialize the cURL session:$url = www.domain.com; $ch = curl_init($url); If your request has headers like bearer token or defining JSON contents you have to set HTTPHEADER options to ...

Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP
Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP

Cú pháp hàm preg_replace()Hàm preg_replace sử dụng RegExp (xem cách viết biểu thức chính quy RegExp) để tìm kiếm và thay thế chuỗi.preg_replace($pattern, ...

Hướng dẫn dùng world reverse python
Hướng dẫn dùng world reverse python

Nội dung chínhĐảo ngược list ban đầu trong python| Phương thức reverse()Đảo ngược list và tạo ra một list mới trong python | Cắt (slice) listĐảo ngược list và ...

How do i call a python program from another program?
How do i call a python program from another program?

How can I make one python file to run another? For example I have two .py files. I want one file to be run, and then have it run the other .py file. wj1271181 silver badge12 bronze badges asked Nov ...

Giá đất sài gòn 2023
Giá đất sài gòn 2023

Bảng giá đất quận Gò Vấp 2020 2021 2022 2023 2024 là thông tin dành cho các nhà đầu tư cũng như quý anh chị em đang có kế hoạch chuẩn bị mua đất xây nhà ở ...

Hướng dẫn expose_php vulnerability
Hướng dẫn expose_php vulnerability

SynopsisThe configuration of PHP on the remote host allows disclosure of sensitive information.DescriptionThe PHP install on the remote server is configured in a way that allows disclosure of ...

Javascript not working in chrome android
Javascript not working in chrome android

Updated at: Mar 24, 2022The modern internet landscape and the technologies we use online have changed significantly in the last few years. One of the major and interesting changes is that JavaScript ...

Google sheets remove $ sign
Google sheets remove $ sign

If you work with monetary data in Google Sheets, such as sales or income/expense or stock prices, having a currency symbol ($/€ or USD/EUR) may make sense.And sometimes, you may not want it.For ...

What is enumerate and zip in python?
What is enumerate and zip in python?

In Python, enumerate() and zip() are useful when iterating elements of iterable (list, tuple, etc.) in a for loop.for loop in Python (with range, enumerate, zip, etc.)You can get the index with ...

How do you invert a number in python?
How do you invert a number in python?

Example 1: Reverse a Number using a while loopnum = 1234 reversed_num = 0 while num != 0: digit = num % 10 reversed_num = reversed_num * 10 + digit num //= 10 print(Reversed Number: ...