Chủ đề: programming

Có 5,857 bài viết

How do you capitalize the first letter in python without changing the rest?
How do you capitalize the first letter in python without changing the rest?

Im wanting to capitalize the fist letter of a string but leave the restWhat I have: racEcarWhat I want: RacEcar asked Aug 2, 2015 at 0:49 0Then just capitalize the first letter with str.upper() and ...

Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP
Hướng dẫn dùng hashing define trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Can you use html in pdf?
Can you use html in pdf?

A flash file can be embedded in a PDF document. Does anyone know if it is also possible to embed an HTML webpage?Added:I dont mean just a plain HTML document, but a webpage with Javascript too. ...

Php remove all symbols from string
Php remove all symbols from string

Searching through the internet and this website as well, Ive found several topics on the matter. Thing is, there are countless solutions if the inserted strings must contain only characters of the ...

Hướng dẫn php imap functions
Hướng dẫn php imap functions

Skip to contentChúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :* Lưu ý: Với hệ ...

Thread module in python example
Thread module in python example

Source code: Lib/threading.pyThis module constructs higher-level threading interfaces on top of the lower level _thread module.Changed in version 3.7: This module used to be optional, it is now ...

Hướng dẫn javascript book for beginners
Hướng dẫn javascript book for beginners

These are my favorite free JavaScript books for beginners to learn JavaScript and web developmentThe internet is full of good things, and one of them is free eBooks and PDF. Programmers can almost ...

Cách bày mâm ngũ quả tết 2023
Cách bày mâm ngũ quả tết 2023

Miền Nam:Chuẩn bị: Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Trình bày: Người ta thường chọn ba loại quả có hình dáng to và trọng lượng nặng là đu đủ, ...

Is there a reverse function in javascript?
Is there a reverse function in javascript?

JavaScript Array reverse()Example const fruits = [Banana, Orange, Apple, Mango]; fruits.reverse(); Try it Yourself »Definition and UsageThe reverse() method reverses the order of the ...

Hướng dẫn dùng python sorting python
Hướng dẫn dùng python sorting python

Xin chào mọi người. Ngôn ngữ lập trình Python 3 có sẵn 2 hàm sorted() và sort(), vậy hôm nay chúng ta hãy cùng hiểu xem các hàm này hoạt động thế nào.Hàm ...

Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP
Hướng dẫn dùng lowercase php trong PHP

Nội dung chínhThủ Thuật về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Mới NhấtGiá trị trả vềChia Sẻ Link Download Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP miễn ...

Kết nối nodejs với postgresql
Kết nối nodejs với postgresql

Giới thiệuPostgreSQLCấu hình dự ánThực hiện các hoạt động CRUDCấu hình cơ sở dữ liệuKết nối với Cơ sở dữ liệuTạo bảngTạo / Chèn dữ liệuLấy / ...

How do you plot area on a graph in python?
How do you plot area on a graph in python?

An area chart is really similar to a line chart, except that the area between the x axis and the line is filled in with color or shading. It represents the evolution of a numeric variable. This ...

Hướng dẫn background trong html
Hướng dẫn background trong html

Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể không thích màu này, và muốn thiết lập một màu khác cho trang của bạn. HTML cung cấp cho bạn hai ...

Post request using curl in php
Post request using curl in php

1.Step by stepInitialize the cURL session:$url = www.domain.com; $ch = curl_init($url); If your request has headers like bearer token or defining JSON contents you have to set HTTPHEADER options to ...

Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP
Hướng dẫn dùng replace regex trong PHP

Cú pháp hàm preg_replace()Hàm preg_replace sử dụng RegExp (xem cách viết biểu thức chính quy RegExp) để tìm kiếm và thay thế chuỗi.preg_replace($pattern, ...

Hướng dẫn dùng world reverse python
Hướng dẫn dùng world reverse python

Nội dung chínhĐảo ngược list ban đầu trong python| Phương thức reverse()Đảo ngược list và tạo ra một list mới trong python | Cắt (slice) listĐảo ngược list và ...

How do i call a python program from another program?
How do i call a python program from another program?

How can I make one python file to run another? For example I have two .py files. I want one file to be run, and then have it run the other .py file. wj1271181 silver badge12 bronze badges asked Nov ...

Giá đất sài gòn 2023
Giá đất sài gòn 2023

Bảng giá đất quận Gò Vấp 2020 2021 2022 2023 2024 là thông tin dành cho các nhà đầu tư cũng như quý anh chị em đang có kế hoạch chuẩn bị mua đất xây nhà ở ...

Hướng dẫn expose_php vulnerability
Hướng dẫn expose_php vulnerability

SynopsisThe configuration of PHP on the remote host allows disclosure of sensitive information.DescriptionThe PHP install on the remote server is configured in a way that allows disclosure of ...

Javascript not working in chrome android
Javascript not working in chrome android

Updated at: Mar 24, 2022The modern internet landscape and the technologies we use online have changed significantly in the last few years. One of the major and interesting changes is that JavaScript ...

Google sheets remove $ sign
Google sheets remove $ sign

If you work with monetary data in Google Sheets, such as sales or income/expense or stock prices, having a currency symbol ($/€ or USD/EUR) may make sense.And sometimes, you may not want it.For ...

What is enumerate and zip in python?
What is enumerate and zip in python?

In Python, enumerate() and zip() are useful when iterating elements of iterable (list, tuple, etc.) in a for loop.for loop in Python (with range, enumerate, zip, etc.)You can get the index with ...

How do you invert a number in python?
How do you invert a number in python?

Example 1: Reverse a Number using a while loopnum = 1234 reversed_num = 0 while num != 0: digit = num % 10 reversed_num = reversed_num * 10 + digit num //= 10 print(Reversed Number: ...

Hướng dẫn the label trong html
Hướng dẫn the label trong html

Trang chủTham khảoTag html<label>Định nghĩa và sử dụngTag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />.Tag <label> không hiển thị bất cứ gì ...

Hướng dẫn dùng introduction python python
Hướng dẫn dùng introduction python python

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn hàm transform trong python
Hướng dẫn hàm transform trong python

Bài học bao gồm:+ Chuyển đổi (Transformation)+ Lọc (Filtration)Chuyển đổi(Transformation)Thay vì sử dụng agg() ngay sau groupby(), ta có thể sử dụng phương thức ...

Đội hình pháp wc 2023
Đội hình pháp wc 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Paris, bắt đầu chuyến tập huấn ngắn ngày, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp. Đội tuyển ...

What is difference between this and self in php?
What is difference between this and self in php?

Wheres the difference between self and $this-> in a PHP class or PHP method?Example:Ive seen this code recently. public static function getInstance() { if (!self::$instance) { ...

How do i log errors in php?
How do i log errors in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)error_log — Send an error message to the defined error handling routinesDescriptionerror_log( string $message, int ...

Hướng dẫn create php extension
Hướng dẫn create php extension

1. Zephir là gì?Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe qua framework Phalcon PHP. Phalcon là một PHP Framework được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, sau đó được biên dịch ...

Hướng dẫn dùng shotdown trong PHP
Hướng dẫn dùng shotdown trong PHP

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách dùng lệnh Shutdown trong Linux, đây là lệnh dùng để tắt máy tính hoặc tắt server sử dụng Linux.Nội dung chính1. Cú pháp ...

Get string between double quotes python
Get string between double quotes python

Im reading a response from a source which is an journal or an essay and I have the html response as a string like:According to some, dreams express profound aspects of personality (Foulkes 184), ...

Hướng dẫn dùng queue pop trong PHP
Hướng dẫn dùng queue pop trong PHP

Chào ace, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Priority Q ueue – Hàng đợi ưu tiên trong series tự học về cấu trúc dữ liệu(CTDL) và giải thuật, sau đây cafedev sẽ ...

Hướng dẫn code python nâng cao
Hướng dẫn code python nâng cao

Python là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) do Guido van Rossum tạo ra năm 1990.Đến nay thì cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ này ...

Vẽ hình chữ nhật bằng python
Vẽ hình chữ nhật bằng python

Viết một chương trình Python để in Mẫu hình sao hình chữ nhật bằng cách sử dụng Vòng lặp For và Vòng lặp Trong khi với một ví dụ.Chương trình Python này cho ...

Card đồ họa mạnh nhất 2023
Card đồ họa mạnh nhất 2023

Intel đang có kế hoạch ra mắt card đồ họa Alchemist vào năm 2022, nhưng nếu mong muốn card đồ họa hàng đầu từ công ty, các game thủ có thể phải chờ đến ...

How do you get a binary float in python?
How do you get a binary float in python?

You can do that with the struct package:import struct def binary(num): return .join({:0>8b}.format(c) for c in struct.pack(!f, num)) That packs it as a network byte-ordered float, and ...

Can i run python in web browser?
Can i run python in web browser?

PyScript lets you run Python scripts right in the browser, side by side with JavaScript, with two-way interaction between your code and the web page. Senior Writer, InfoWorld | dTosh / ...

Hướng dẫn install random python
Hướng dẫn install random python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng module random trong Python. Với module này bạn có thể tạo ra một số ngẫu nhiên ...