Thô lậu là gì

Thông tin thuật ngữ thô lậu tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm  sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa - Khái niệm

thô lậu tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ thô lậu trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ thô lậu trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ thô lậu nghĩa là gì.


Thuật ngữ liên quan tới thô lậu

 • trúng thử Tiếng Việt là gì?
 • trung hòa tử Tiếng Việt là gì?
 • xuất trình Tiếng Việt là gì?
 • tuế cống Tiếng Việt là gì?
 • giập gãy Tiếng Việt là gì?
 • sá gì Tiếng Việt là gì?
 • mưa gió Tiếng Việt là gì?
 • cánh bằng Tiếng Việt là gì?
 • cơ bản Tiếng Việt là gì?
 • khấn Tiếng Việt là gì?
 • di luân Tiếng Việt là gì?
 • thảo xá Tiếng Việt là gì?
 • ông lão Tiếng Việt là gì?
 • kiều nương Tiếng Việt là gì?
 • Trung Giáp Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của thô lậu trong Tiếng Việt

thô lậu có nghĩa là: - Cục mịch và hẹp hòi, nông cạn: Kiến thức thô lậu.

Đây là cách dùng thô lậu Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ thô lậu là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thô lậu là gì