three eyed raven là gì - Nghĩa của từ three eyed raven

three eyed raven có nghĩa là

1) Trong quan hệ tình dục, chủ động trải qua hoặc cố gắng tưởng tượng một ra của cơ thể phối cảnh cho phép bạn xem bản thân quan hệ tình dục. 2) một giấc mơ tình dục cực kỳ thực tế trong đó bạn không tham gia như chính mình.Bạn nhìn mình quan hệ tình dục từ quan điểm của người khác.

Ví dụ

Niềm vui rất mãnh liệt, tôi không thể mở mắt ra, vì vậy tôi ba mắt quạ mắt mình trên giường xem hành động. Đêm qua tôi quạ ba mắt rằng lính cứu hỏa đã quay trở lại và đập tôi.

three eyed raven có nghĩa là

Một vị trí tình dục đòi hỏi một hồ bơi có kích thước của trẻ em, một chai dầu em bé, một cặp kính bơi với đôi mắt bôi đen ra, và ống thở.

Ví dụ

Niềm vui rất mãnh liệt, tôi không thể mở mắt ra, vì vậy tôi ba mắt quạ mắt mình trên giường xem hành động.