Tìm hiểu xu hướng hiện đại về phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN THỂ DỤC MO DUN 2 THCS

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN TOÁN MO DUN 2 THCS

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN NGỮ VĂN MO DUN 2 BẬC THCS

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN SỬ MO DUN 2 THCS

GIAI ĐOẠN 2

Tìm hiểu về phẩm chất, năng lực trong chương trình GDPT 2018

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1/Tình huống 1: Trong giờ kiểm tra một tiết môn Toán, dù không biết làm bài nhưng Nam vẫn kiên quyết không xem bài của bạn.

1/Phẩm chất trung thực

2/Tình huống 2: Trong buổi giao lưu với người nước ngoài, cô giáo bất ngờ vì mới vào lớp 6 nhưng Nam đã có thể giao tiếp một cách tự tin bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

2/Năng lực ngôn ngữ

Tình huống 3: Cô giáo ngạc nhiên về Hoa vì dù mới học qua một lần nhưng em đã soạn được một bài độc tấu pi-a-nô.

3/Năng lực thẩm mĩ

Tình huống 4: Dù còn nhỏ tuổi nhưng Hạnh đã có ý thức tham gia các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

4/Phẩm chất trách nhiệm

Tình huống 5: Tại buổi trao giải Hội thi Ý tưởng sáng tạo, khán giả vỡ òa khi biết người đoạt giải là học sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi với khả năng thiết kế và lập trình trò chơi trên điện thoại.

5/Năng lực tin học

Tình huống 6: . Tuấn rất hay gây chuyện với Hùng. Hôm qua, Tuấn còn cố tình làm cho Hùng té. Hùng biết nhưng vẫn khoan dung, chờ đợi sự thay đổi của Tuấn vì với Hùng tha thứ là cơ hội để nhận được sự yêu thương.

6/Phẩm chất nhân ái

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Câu hỏi ôn tập

1. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực trong hình 1 là

.di truyền. tiền đề

2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

.môi trường . ảnh hưởng

3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

.hoạt động . Quyết định

4. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

.giáo dục . Chủ đạo

Tìm hiểu về các nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

Câu hỏi ôn tập

1. Chọn các đáp án đúng

Khi thiết kế các hoạt động học cho học sinh trong kế hoạch bài dạy, giáo viên cần bám sát vào các tiêu chí nào trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH?

Đáp án đúng : ý 1,2,3,5

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS.

Mức độ phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và các trường học.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

2. Chọn các đáp án đúng

Các nguyên tắc dạy học và giáo dục nào phát triển phẩm chất, năng lực?

Đáp án đúng : 1,3,5,6,7,9

Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Chú trọng hệ thống kiến thức lí thuyết, sự phát triển tuần tự của khái niệm, định luật, học thuyết khoa học.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Chú trọng hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ khá rõ.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.

Tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên sự ghi nhớ nội dung đã học, có quan tâm đôi chút đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất là điều kiện tiên quyết trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

3. Chọn các đáp án đúng

GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

Đáp án đúng: 1,2,4,5

GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.

GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, KTDH và giáo dục phát triển PC, NL phù hợp.

GV cần tăng cường cung cấp kiến thức chuyên sâu cho HS.

GV chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

Tìm hiểu xu hướng hiện đại về phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

1. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy hoàn thành phát biểu sau đây bằng cách điền vào chỗ trống.

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại. Xu hướng này phản ánh mối quan hệ giữa PPDH, KTDH và phương tiện dạy học. GV cần phải khai thác các phương tiện dạy học, đặc biệt là các phương tiện như các ứng dụng, công cụ công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong dạy học.

Đáp án đúng : ý 3

hữu nghị - một cách cẩn trọng

hữu nghị - công nghệ

hữu cơ - hiện đại

hữu cơ thông dụng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng nhât?

Đáp án đúng: ý 2

Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực luôn định sẵn vì mỗi PP và KTDH chỉ phát triển được một PC, NL nhất định.

Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển PC, NL người học.

Xu hướng hiện đại về PP, KTDH được hiểu là khuynh hướng, chiều hướng mang tính mới, tiên tiến trong lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến hướng đến rèn luyện các kĩ năng ghi nhớ nhanh trong quá trình phát triển PC, NL người học.

Xu hướng hiện đại về PP, KTDH được hiểu là khuynh hướng, chiều hướng mang tính mới, tiên tiến trong lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH nhằm hướng đến lựa chọn một PP, KTDH vì mỗi PP, KTDH chỉ phát triển được một PC, NL nhất định.

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu không phải là chiều hướng hiện đại về lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực cho người học?

Đáp án đúng: ý 3,5

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng hứng thú và lòng say mê học tập cho HS

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH quen thuộc đã được sử dụng nhiều.

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH hình thành và phát triển kĩ năng thực hành, phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH rèn luyện các kĩ năng học và ghi nhớ nhanh giúp tiếp thu lượng lớn kiến thức.

Tìm hiểu một số PPDH phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại

Câu hỏi ôn tập

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối tên phương pháp dạy học với các bước tiến hành sao cho phù hợp.

1Dạy học giải quyết vấn đề

1Bước 1: Nhận biết vấn đề; Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề; Bước 3: Thực hiện kế hoạch; Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận

2Dạy học hợp tác

2Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hợp tác; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động hợp tác

3Dạy học dự án

3Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án; Giai đoạn 2: Thực hiện dự án; Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án

4Dạy học khám phá

4Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học trong việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Thầy/cô chọn tên phương pháp phù hợp nhất với Infographic.

Đáp án đúng: Ý 1

Dạy học hợp tác.

Dạy học khám phá.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dự án.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic.

Đáp án đúng: Ý 4

Dạy họp hợp tác.

Dạy học khám phá.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dựa trên dự án.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic.

Đáp án đúng: Ý 2

Dạy họp hợp tác.

Dạy học khám phá.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dựa trên dự án.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic.

Đáp án đúng: Ý 3

Dạy họp hợp tác.

Dạy học khám phá.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dựa trên dự án.

Câu hỏi trắc nghiệm

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Ý 4

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, nghiên cứu.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân người phát triển tối đa năng lực, sở trường, phù hợp với các yếu tố cá nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, sở thích cá nhân theo từng người là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học sinh phải huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề là nguyên tắc nào của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học cần được chắt lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong một bài dạy lịch sử, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm Địa đạo Củ Chi. Việc làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án phù hợp để điền vào chỗ trống. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực được xem xét là các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực

chiều hướng lựa chọn và sử dụng

bối cảnh lựa chọn và sử dụng

yêu cầu lựa chọn và sử dụng

quá trình lựa chọn và sử dụng

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây đúng?

a. Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển phẩm chất, năng lực người học.

b. Giáo viên cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất định.

c. Để phát triển phẩm chất, năng lực người học, giáo viên không cần theo xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

d. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực bắt buộc giáo viên phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Bài tập Tìm hiểu một số PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí ở THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Phương tiện trực quan nào dưới đây thường được sử dụng trong dạy học Địa lí?

A. Bản đồ, sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh.

B. Bản đồ, máy tính, thước thẳng, biểu đồ, tranh ảnh.

C. Bản đồ, màu vẽ, cọ, biểu đồ, tranh ảnh.

D. Bản đồ, sơ đồ, compa, sách giáo khoa, tập, bút.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 2. Mục đích của việc sử dụng phương tiện trực quan để làm gì?

A. Là để hướng dẫn học sinh khai thác tri thức.

B. Chỉ dùng để minh họa cho bài giảng của giáo viên thêm sinh động.

C. Để thay thế giáo án điện tử.

D. Để thay thế sách giáo khoa.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 3. Sản phẩm của phương pháp học tập thực địa của học sinh là gì?

A. Bài báo cáo thu hoạch thực địa

B. Bài báo khoa học

C. Bài kiểm tra trắc nghiệm.

D. Bài kiểm tra viết 45 phút.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Kĩ thuật tranh luận có ưu thế trong phát triển năng lực HS, nhất là năng lực nào dưới đây?

A. giao tiếp hợp tác

B. ngôn ngữ.

C. kĩ năng mềm.

D. tư duy lập trình.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 5. Kĩ thuật KWL giúp học sinh phát triển năng lực chung nào dưới đây?

A. Năng lực tự chủ và tự học.

B. Năng lực giao tiếp và hợp tác.

C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng một số PP, KTDH phát triển

Thảo luận

1. Câu hỏi mở

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng của các PP, KTDH vừa tìm hiểu ở trên trong thực tiễn nhà trường của thầy/cô.

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

Trong thực tiễn nhà trường, chúng tôi thường dùng những PP sau:

- Phương phápdạy học theo nhóm

- Kỹ thuật mảnh ghép.

- Kỹ thuật khăn phủ bàn

- Sơ đồ tư duy....

2. Câu hỏi mở

Đề xuất những cải tiến để áp dụng các PP, KTDH này nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

- Để áp dụng các PP, KTDH cần có đủ về cơ sở vật chất lớp học, giao viên được tập huấn kỹ càng, định lượng giừ dạy việc của gv phải phù hợp để gv có đủ thời gian chuẩn bị

- PPDH theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực GQVĐ gắn với những tình huống của cuộc sống, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động

thực hành, thực tiễn.

- Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới mối quan hệ GV - HS theo hướng hợp tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội.

- Bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lựcg giải quyết các vấn đề phức hợp.

Đánh giá nội dung 2 (Tính vào công thức điểm)

1. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Khi nói về định hướng chung của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí 2018, những phương án nào sau đây đúng?

1. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

2. Vận dụng các PPDH một cách linh hoạt, sáng tạo.

3. Dạy học lấy giáo viên làm trung tâm.

4. Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách đa dạng và linh hoạt.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

6. Dạy học tích hợp.

A. 1, 2, 4, 6

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 2, 3, 5, 6

D. 1, 2, 4, 5, 6

2. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 2. Một trong những điều kiện tối thiểu để vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử và Địa lí 2018 phù hợp và hiệu quả là gì?

A. Giáo viên cần phải có chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí và sách giáo khoa các lớp đầy đủ.

B. Giáo viên cần phải có hiểu biết về chương trình môn học; về bản chất, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

C. Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường cần chú ý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho giáo viên, tăng lương và giảm giờ dạy cho họ.

D. Phụ huynh học sinh và học sinh cần quan tâm tìm hiểu về chương trình và sách giáo khoa mới nhằm đáp ứng cho việc tự học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 3. Một trong những lưu ý đối với giáo viên khi lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử và Địa lí 2018 là gì?

A. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, không nên sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống.

B. Nên lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và các hình thức tổ chức dạy học theo cặp và theo nhóm.

C. Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng đến việc lấy HS làm trung tâm, tạo cơ hội cho HS bộc lộ các phẩm chất và năng lực.

D. Cần tập trung phân tích nội dung dạy học để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

A. Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia

B. Yêu cầu HS tự học là chính

C. Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS

D. Tăng cường dạy học theo nhóm.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 5. Khi lựa chọn và sử dụng các PPDH, KTDH giáo viên cần lưu ý những gì?

1. Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng đến việc lấy HS làm trung tâm

2. Cần căn cứ vào bối cảnh giáo dục thực tiễn ở nhà trường và địa phương để lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH phù hợp

3. Cần tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại đáp ứng với sự phát triển của khoa học Lịch sử và Địa lí

4. Đa dạng hoá các PPDH, KTDH

5. Thiết kế các nhiệm vụ học tập từ đơn giản đến phức hợp, tăng dần độ khó.

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 4, 5

C. 2, 3, 4, 5

D. 1, 3, 4, 5

6. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 6. Hãy nối tên các phương pháp dạy học với đặc điểm phù hợp:

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

D. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

7. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 7. Hãy nối tên các KTDH với cách tiến hành cho phù hợp:

A. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

B. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

C. 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

D. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

8. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 8. Giáo viên yêu cầu HS ghi chép hoạt động sản xuất rau sạch trong chuyến tham quan thực tế. Sau đó, HS nhận xét và kết luận. Hãy cho biết giáo viên đó đang sử dụng phương pháp gì?

A. Thực hành

B. Vấn đáp

C. Quan sát

D. Thí nghiệm

9. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 9. Hãy chọn phương án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống sau:

.. là cách GV tổ chức cho HS thực hiện nghiên cứu một đề tài phù hợp theo các bước cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu cần đạt của bài học nhằm phát triển các phẩm chất và năng lực.

A. Dạy học dựa trên dự án

B. Dạy học giải quyết vấn đề

C. Dạy học thực hành

D. Dạy học trên thực địa

10. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 10. Để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS, GV nên sử dụng các phương pháp dạy học nào sau đây?

1. Dạy học giải quyết vấn đề.

2. Dạy học dựa trên dự án.

3. Dạy học trực quan.

4. Dạy học hợp tác.

A. 1 và 2

B. 3 và 4

C. 1 và 3

D. 2 và 4

Thảo luận

1. Câu hỏi mở

Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn Lịch sử và Địa lí ở THCS được giới thiệu trong Nội dung 3 có gì khác so với quy trình hiện nay quý thầy/cô đang thực hiện ở trường phổ thông?

  • Quy trình lựa chọn và sử dụng PP KTDH cho một chủdề (bài hoc) trong môn khoa học tự nhiên ở THCS được giới thiệu trong nội dung 3 khôn khác nhiều so với quy trình đang thực hiện ại trường phổ thông.
  • Lựa chọn các phương pháp phải có sự đáp ứng tốt đối với mục tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề / bài học.
  • Thông qua các KTDH GV áp dụng, HS tích cưc chủ đông tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập, la minh chứng về kết quả của nang lực và phẩm chất HS.
  • Sản phẩm học tập được lựa chọn trên cơ ơ đáp ứng đúng mục tiêu dạy học kết hợp chặt chẽ với nội dung, PP KTDH.
  • Cần áp dụng các KTDH tích cực để HS sử dụng phương tiện học một cách hiệu quả để hình thành sản phẩm học tập.

Thảo luận

1. Câu hỏi mở

Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí?

(1) Tiêu chí 1: Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và PPDH được sử dụng.

(2) Tiêu chí 2: Mc độ rõ ràng ca mc tiêu, ni dung, kĩ thut t chc và sn phm cn đạt được ca mi nhim v hc tp

(3) Tiêu chí 3: Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS.

(4) Tiêu chí 4: Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

Đánh giá nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)

1. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Chọn phương án gồm dãy các từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về chiến lược dạy học.

Chiến lược dạy học là kế hoạch (1) ________, thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về (2)______, giai đoạn định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của (3) ______.

A. (1) tổng quát, (2) học sinh, (3) giáo viên

B. (1) chi tiết, (2) học sinh, (3) giáo viên

C. (1) tổng quát, (2) bối cảnh, (3) giáo viên

D. (1) chi tiết, (2) bối cảnh, (3) học sinh

2. Chọn các đáp án đúng

Câu 2: Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây?

(nhiều phương án đúng)

A. Quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học.

B. Nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh.

C. Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

D. Tiềm năng của HS và khả năng tổ chức hoạt động của HS.

E. Bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động đến hoạt động dạy học, giáo dục

3. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 3. Phương án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng chiến lược dạy học, giáo dục của người GV khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh tự tin tham gia các kì thi đánh giá trên diện rộng.

B. Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi.

C. Tạo không khí học tập vui vẻ, thoải mái để học sinh và giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập trong môn học và hoạt động giáo dục.

D. Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy sở trường khi được lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 4. Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

A. mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.

B. mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

C. mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

D. mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 5. Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

A. Đánh giá bối cảnh giáo dục.

B. Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

C. Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

D. Xu hướng kiếm tra đánh giá.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 6. Hãy sắp xếp thứ tự các bước lựa chọn, sử dụng PP, KTDH sao cho phù hợp nhất.

1. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học chủ đề

2. Xác định mục tiêu dạy học chủ đề

3. Thiết kế chuỗi hoạt động dạy học chủ đề

4. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học chủ đề

A. 2, 1, 4, 3

B. 2, 4, 1, 3

C. 1, 2, 4, 3

D. 1, 2, 3, 4

7. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 7. Khi triển khai yêu cầu cần đạt "Thực hiện được dự án hoặc đề tài điều tra dân số, lao động tại địa phương", anh chị ưu tiên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây:

A. Dạy học trực quan

B. Dạy học giải quyết vấn đề

C. Dạy học thực hành

D. Dạy học dự án

8. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 8. Khi dạy học chủ đề Tìm đượng đi trên bản đồ trong Chương trình Địa lí 6, GV yêu cầu HS tìm đường đi ngắn nhất từ điểm A đến điểm B. GV đang sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây?

A. Dạy học trên thực địa

B. Dạy học trực quan

C. Dạy học giải quyết vấn đề.

D. Dạy học dựa trên dự án.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 9. Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của một chủ đề được quy định trong công văn 5555:

A. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

C. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

10. Chọn đáp án đúng nhất

Câu 10. Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn 5555:

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-d

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MÔN NGỮ VĂN MO DUN 2 BẬC THCS