Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

 • Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

 • Toán Lớp 2 Nâng Cao

  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.

  - Trình bày bài toán.

  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

  1.2. Ôn tập phép chia

  1. Tính giá trị

  - Từ bảng nhân 2 ta suy ra bảng chia 2

  - Từ bảng nhân 5 ta suy ra bảng chia 5

  - Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

  1. Bài toán

  - Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm, biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

  - Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

  - Trình bày bài.

  - Kiểm tra lại lời giải của bài toán

  2. Bài tập minh họa

  Câu 1: Tính:

  1. 2 x 4 5 x 9

  5 x 7 2 x 10

  1. 15 : 5 12 : 2

  18 : 2 20 : 5

  Hướng dẫn giải

  1. 2 x 4 = 8 5 x 9 = 45

  5 x 7 = 35 2 x 10 = 10

  1. 15 : 5 = 3 12 : 2 = 6

  18 : 2 = 9 20 : 5 = 4

  Câu 2: Điền số thích hợp (theo mẫu) vào ô có dấu “?”.

  Hướng dẫn giải

  Câu 3: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Hướng dẫn giải

  Ta có: 14 : 2 = 7 ;

  7 + 15 = 22.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  3. Bài tập SGK

  3.1. Giải bài 1 trang 122 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Tìm phép nhân thích hợp.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Quan sát ta thấy số quả cà chua ở mỗi nhóm của mỗi hình đều bằng nhau, do đó ta sẽ viết tổng số quả cà chua dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau, sau đó viết tổng đó dưới dạng phép nhân.

  Lời giải chi tiết

  Ta có:

  10 + 10 = 20 tương ứng với phép nhân là 10 × 2 = 20 ;

  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 tương ứng với phép nhân là 3 × 6 = 18 ;

  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 tương ứng với phép nhân là 4 × 5 = 20 ;

  6 + 6 + 6 + 6 = 24 tương ứng với phép nhân là 6 × 4 = 24.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.2. Giải bài 2 trang 122 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

  1. 3 × 4
  1. 9 × 2
  1. 6 × 5

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Phép nhân 3 × 4 có nghĩa là “3 được lấy 4 lần”, hay ta có:

  3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

  3 × 4 = 12

  Ta thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

  Lời giải chi tiết

  1. 9 × 2 = 9 + 9 = 18

  9 × 2 = 18

  1. 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

  6 × 5 = 30

  3.3. Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Quan sát tranh, xác định phép nhân đã cho rồi viết hai phép chia tương ứng (theo mẫu đã cho).

  Lời giải chi tiết

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.4. Giải bài 4 trang 123 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Mỗi chùm có 5 quả dừa. Hỏi 4 chùm dừa như vậy có bao nhiêu quả?

  Hướng dẫn giải

  - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quả dừa có trong 1 chùm) và hỏi gì (số quả dừa có trong 4 chùm), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

  - Để tìm số quả dừa có trong 4 chùm ta lấy số quả dừa có trong 1 chùm nhân với 4.

  Lời giải chi tiết

  Tóm tắt

  Mỗi chùm: 5 quả

  4 chùm: ... quả ?

  Bài giải

  4 chùm dừa như vậy có số quả là:

  5 × 4 = 20 (quả)

  Đáp số: 20 quả dừa.

  3.5. Giải bài 5 trang 123 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Liên hoan tết Trung thu, cô giáo mua về cho lớp 15 hộp bánh. Cô chia đều bánh cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy hộp bánh?

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số hộp bánh có tất cả, số tổ được chia bánh) và hỏi gì (số hộp bánh mỗi tổ nhận được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

  - Để tìm số hộp bánh mỗi tổ nhận được ta lấy số hộp bánh có tất cả chia cho số tổ được chia bánh.

  Lời giải chi tiết

  Tóm tắt

  Có: 15 hộp bánh

  Chia đều cho 5 tổ

  Mỗi tổ: ... hộp bánh ?

  Bài giải

  Mỗi tổ được số hộp bánh là:

  15 : 5 = 3 (hộp)

  Đáp số: 3 hộp bánh.

  3.6. Giải bài 1 trang 123 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

  Lời giải chi tiết

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.7. Giải bài 2 trang 124 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Mỗi con ong sẽ đậu vào bông hoa nào?

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi con ong và bông hoa dựa vào bảng nhân, bảng chia 2 rồi nối hai phép tính có cùng kết quả để biết ong nào đậu vào hoa nào.

  Lời giải chi tiết

  Ta có:

  2 × 3 = 6 12 : 2 = 6

  2 × 5 = 10 8 : 2 = 4

  2 × 4 = 8 16 : 2 = 8

  2 × 2 = 4 20 : 2 = 10

  Vậy mỗi con ong được nối với bông hoa tương ứng như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.8. Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

  Lời giải chi tiết

  1. Ta có: 5 × 6 = 30 ;

  30 – 9 = 21.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  1. Ta có: 14 : 2 = 7 ;

  7 + 15 = 22.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.9. Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Mỗi đợt thi múa rồng có 2 đội tham gia. Hỏi 4 đợt thi múa rồng như vậy có bao nhiêu đội tham gia?

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số đội tham gia có trong mỗi đợt thi) và hỏi gì (số đội tham gia có trong 4 đợt thi), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

  - Để tìm số đội tham gia có trong 4 đợt thi ta lấy số đội tham gia có trong mỗi đợt thi nhân với 4.

  Lời giải chi tiết

  Tóm tắt

  Mỗi đợt thi: 2 đội

  4 đợt thi: ... đội?

  Bài giải

  4 đợt thi múa rồng như vậy có số đội tham gia là:

  2 × 4 = 8 (đội)

  Đáp số: 8 đội.

  3.10. Giải bài 5 trang 124 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Bác thợ mộc cưa một thanh gỗ dài 20 dm thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu đề-xi-mét?

  Hướng dẫn giải

  - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (độ dài thanh gỗ ban đầu, số đoạn được chia) và hỏi gì (độ dài mỗi đoạn), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

  - Để tìm độ dài mỗi đoạn ta lấy độ dài thanh gỗ ban đầu chia cho số đoạn được chia.

  Lời giải chi tiết

  Tóm tắt

  Thanh gỗ dài: 20 dm

  Cưa thành 5 đoạn bằng nhau

  Mỗi đoạn dài: ... dm?

  Bài giải

  Mỗi đoạn dài số đề-xi-mét là:

  20 : 5 = 4 (dm)

  Đáp số: 4 dm.

  3.11. Giải bài 1 trang 125 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  - Áp dụng các công thức:

  Thừa số × Thừa số = Tích

  Số bị chia : Số chia = Thương

  - Thực hiện tính nhẩm các phép nhân, phép chia dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

  Lời giải chi tiết

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.12. Giải bài 2 trang 125 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó. Hỏi con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất?

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Tính nhẩm các phép tính ghi ở các củ cà rốt rồi nối kết quả mỗi phép tính đó với ố ghi ở thỏ. Từ đó tìm ra thỏ đã lấy được những củ cà rốt nào và tìm được chú thỏ lấy được nhiều củ cà rốt nhất.

  Lời giải chi tiết

  Ta có:

  2 × 3 = 6 2 × 5 = 10

  16 : 2 = 8 50 : 5 = 10

  20 : 2 = 10 4 × 2 = 8

  30 : 5 = 6 12 : 2 = 6

  40 : 5 = 8 2 × 4 = 8

  Do đó, mỗi chú thỏ lấy được cà rốt như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Vậy thỏ ghi số 8 lấy được nhiều củ cà rốt nhất (4 củ).

  3.13. Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

  Lời giải chi tiết

  1. Ta có:

  5 × 3 = 15

  15 + 9 = 24.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  1. Ta có:

  4 : 2 = 2

  2 × 5 = 10

  10 – 4 = 6.

  Vậy ta có kết quả như sau:

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  3.14. Giải bài 4 trang 126 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Trong ngày hội đua thuyền, mỗi đợt đua có 5 thuyền tham gia. Hỏi 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia?

  Toán có lời văn lớp 2 nhân chia năm 2024

  Hướng dẫn giải

  - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thuyền tham gia ở mỗi đợt đua) và hỏi gì (số thuyền tham gia ở 3 đợt đua), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

  - Để tìm số thuyền tham gia ở 3 đợt đua ta lấy số thuyền tham gia ở mỗi đợt đua nhân với 3.

  Lời giải chi tiết

  Tóm tắt

  Mỗi đợt đua: 5 thuyền

  3 đợt đua: ... thuyền?

  Bài giải

  3 đợt đua như vậy có tất cả số thuyền tham gia là:

  5 × 3 = 15 (thuyền)

  Đáp số: 15 thuyền.

  3.15. Giải bài 5 trang 126 SGK Toán 2 tập 2 KNTT

  Rô-bốt đếm trong chuồng cả gà và thỏ có 8 cái chân. Hỏi trong chuồng có mấy con thỏ?

  Hướng dẫn giải

  Học sinh có thể làm theo cách thử chọn: trường hợp có 1 con thỏ, 2 con thỏ, ... từ đó tìm số con gà trong mỗi trường hợp và lựa chọn đáp án thích hợp.