Kiểm tra scam - Dự án Defrost Finance H2O H2O

Kiểm tra scam - Dự án Defrost Finance H2O contract 0x026187bdbc6b751003517bcb30ac7817d5b766f8 kí hiệu H2O thuộc nền tảng avalanche

Defrost Finance H2O ký hiệu H2O - Nền tảng avalanche

Token Defrost Finance H2O có mã ký hiệu là H2O hoạt động trên nền tảng avalanche. Defrost Finance H2O/H2O thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,234.17 USD (4,980.16 ETH)

Token Info

Thanh khoản

Chú ý: bạn có giao dịch với token này. Tuy nhiên vui lòng kiểm tra chéo thông tin tổng người sở hữu, số người đã giao dịch và các thông tin khác trước khi quyết định giao dịch
 • Lượng giao dịch (24h): 176
 • Giá (USD): 0.00529033
 • Giá (ETH): 0.00045266
 • Volume USD (24h): 58,234.16900433
 • Volume ETH (24h): 4,980.16163743
 • Liquidity USD: 72,693.97134927
 • Liquidity ETH: 6,219.21998940

Độ hứng thú

 • Số người đã tìm kiếm và quan tâm: 31 người
 • Số người bình luận: 0 lần
 • Số người đánh giá tích cực : 0 lần
 • Số người đánh giá tiêu cực : 0 lần
Nếu bạn là người đầu tư, hoặc có ý định đầu tư vào Defrost Finance H2O (H2O) vui lòng xem kỹ thông tin về dự án. Thông tin chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng cân nhắc trước khi đầu tư

Ý kiến của bạn về dự án Defrost Finance H2O (H2O)

Thông tin website này do cộng đồng đóng góp, vì thế nếu bạn nhận thấy thông tin sai lệch, vui lòng bấm vào đây để yêu cầu xóa bài viết