Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Có tổng 5017 đánh giá về Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Co.op Mart Rạch Miễu

3895 đánh giá
Địa chỉ: 48 Hoa Sứ,Phường 7,Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02835171368
Website: http://www.co-opmart.com.vn/

Siêu thị co.op mart rạch miễu
Địa chỉ 48 đường Hoa sứ nằm cạnh cây xăng nằm trên đường Hoa phan xích long
Nới mà các bạn hây lui tới để mùa đồ và vật dụng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Gần nhà nên ghé riết.
Mắm ruốc, mắm tôm Trí Hải chất lượng quá ngon. Đậm đà

Nhất là mắm ruốc me, chấm trái cây là quên lối về.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Thái độ bảo vệ quá bất lịch sự. Tôi muôn gửi hành lí để lên trên ăn uống nhưng anh ấy phản đối và kêu phải mang theo lên trên. Chẳng còn hứng thú để ăn uống nữa

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Siêu thị của người Việt , bán nhiều sản phẩm và đầy đủ hàng hoá , về phương diện bán lẻ thì ko có chỗ chê . Về dịch vụ thì khâu gửi hàng hơi tốn thời gian , và không gian còn hơi nhỏ , chen chúc mua hàng thì ko hợp trong thời gian này , thêm nữa do không gian nhỏ nên chia 2 tầng , làm việc mua sắm ko thuận tiện , mong là có sự điều chỉnh để cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Nhân viên giữ xe thái độ như giang hồ, gửi xe trả tiền chứ không ai xin xỏ gì mà còn thái độ này nọ. Không bao giờ quay lại.

Siêu Thị Coopmart Miếu Nổi, ở 48 Hoa Sứ, P7, Phú Nhuận

Ngay sau cây xăng petrolimex ở Phan Xích Long

Rộng rãi, thoáng mát, nhiểu sản phẩm lắm
Có 2 bãi xe, kê bên siêu thị và sau lưng siêu thị.

Mình thích mua ở đây vì rộng, thoáng, thức ăn ngon, rau quả củ rất tươi.

#Coopmart
#Siêu_Thị
#HuongPhan
#SiêuThiCoooMart

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Bảo vệ hơi bị mất dạy, gửi đồ lên lầu 2 đi vệ sinh, vô nhà sách coi, rồi xuống lầu 1 mua đồ mà để túi đồ người ta ra giữa đường, thứ mất dạy

Thu ngân có thái độ đùng đảy qua quầy khác....chậm như 🐢 bò ...ko ghé dù là gần nhà

Nuty Cosmetics

317 đánh giá
Địa chỉ: 490 Đ. 3/2,Phường 14,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0896643969

Shop riết làm ăn mất uy tín.
- Lần 1: đăng bài sale ngta vô web mua, xong qua ngày hsau gọi điện xác nhận này nọ, báo có 1 món mặt nạ hết nên kêu đổi cái khác, đồng ý đổi rồi cái ok xong 1 tiếng sau báo hết không bán, nhắn hỏi thì im im không trả lời. Xong qua ngày hsau trên web vẫn để còn hàng ko thèm sửa.mua thì lại báo hết.rồi thử ghé shop thì còn thấy còn cả đống
- Lần 2: Vừa đăng bài sale cây lăn được 10 tiếng.ngta vô web đặt mua xong qua hsau lại báo hết, nói chưa kịp sửa trên web. Vậy mà tới tối lên web vẫn còn, lại cửa hàng mua thì vẫn còn cả đống.
--\u003e Nhắm không bán hàng trên web được thì dẹp cái web đi, lúc nào cũng để còn hàng, bấm mua thì lại báo hết (hay là thủ đoạn để lấy thông tin khách hàng chứ không có sale gì hết).
Tóm lại: là không biết do nhân viên nghiệp vụ tệ hay do cửa hàng cố tình chạy chương trình sale ảo xong lừa gạt khách rồi lại báo hết hay là lấy data khách hàng. Lần đầu thì còn tin là hết thiệt, lần 2 báo hết trong khi mới đăng bài được mấy tiếng.
Từng là khách hàng thân thiết gì cũng ghé mua giới thiệu bạn bè này nọ. Riết làm ăn không giống ai. Bởi vậy quyết định chia tay shop này qua bên khác mua là chí lí.

Hôm 17/06/2022 lúc 21:01 mình có mua hàng ở shop nuty chi nhánh 3/2 sau đó mình ra ghế trước của tiệm ngồi cho bạn rước, mình được nghe tất cả nhân viên trong shop họp lại và chửi thẳng trên đầu mình, gọi khách hàng là mình bằng “con này, con kia” rồi chửi với thái độ vô cùng cục súc. Xin hỏi mẫu thử ở shop là để nhìn ko được thử hay sao ạ, mà mình thử thì được nhân viên kêu con này mắng con kia kêu thử gì thử 2-3 lần? Sau đó mình hỏi chương trình khuyến mãi, dù mình ko biết rõ, nhân viên cũng có thể giải thích thế nhưng đổi lại là nhân viên thu nhân tỏ thái độ với mình, chửi cái con đó đúng khó chịu? Khó chịu khi mình hỏi chương trình khuyến mãi? Mình mong quản lý có phải hồi về phản ánh của mình, nếu ko mìh sẽ đăng bài review chân thật nhất về shop nuty chi nhánh 3/2 ở tất cả các trang review mỹ phẩm! Trân trọng!

Store mỹ phẩm chất lượng nằm ngay đường 3/2 dưới chân cầu vượt.
Người người mua tấp nập.
Sale nhiều đợt mạnh lắm.
Mình chỉ chở vợ đi mua và đứng ngoài ngắm nghía.
Mỹ phẩm và thời trang thôi các cậu à.
Nhiều anh chàng ngồi chờ hot girl y như mình. Thời gian trôi cứ trôi...
@DrKary

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

thái độ nhân viên quản lý rất tệ, vào mua mà có thái độ khinh khỉnh với khách hàng. Mình mua hàng bên sing đi dép lào mà còn được phục vụ tốt hơn.

Nếu có 0 sao thì mình sẽ đánh giá luôn.. thái độ QUẢN LÍ rất rất tệ, xem thường khách mua hàng. Chủ hệ thống cần phải xem xét lại nhân viên của mình!

Thái độ QUẢN LÝ ở store 3/2 quá xem thường khách hàng, một trãi nghiệm mua sắm đầy thất vọng!!!

Mỹ phẩm chuẩn auth nhé ❤ mình đã dùng sp bên nuty 5 năm rồi và chưa bao giờ thấy thất vọng cả ❤ mình xin phép dùng ảnh mạng vì lười chụp 😂

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Nơi người yêu mình cảm thấy quên mất là chàng trai yêu vấu của cô ấy đã đợi cô ấy gần 1 tiếng ở ngoài !

R\u0026B Tea

204 đánh giá
Địa chỉ: 84 Nguyễn Thái Học,Phường Cầu Ông Lãnh,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02838213318
Website: https://centraltea.vn/

Đam mê kem cheese R\u0026B lâu lắm rồi, lâu lâu mới có dịp thử lại. Lần này lại được ngồi tại quán uống thử món trà dứa.. Không gian: quán khá nhỏ và ấm cúng, và mình thấy hơi vắng ( có thể mùa dịch mọi người hạn chế ra đường) Nhân viên làm việc nhanh nhẹn.. Thức uống: ban đầu mình tưởng chỉ có nước trà dứa không thôi. Nhưng không, có cả nhiều miếng dứa tươi ướp lạnh thêm vào, ăn giòn thanh nè. Vị trà vừa, không quá ngọt, thơm mùi dứa. Một ly giá gốc 45k cũng ok nè. . R\u0026b ngon nổi tiếng mà giá gốc thì cao thật. Cảnh khuyến mãi mới đến đây uống được.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

R\u0026b có lớp cream cực kỳ ngon không có hãng nào ngon bằng, ăn điểm ở chỗ đó, béo tới đỉnh điểm, nên giá cũng mắc so với mặt bằng trà sữa nói chung. 1 ly socola cream là no luôn, món yêu thích của mình, có trân châu dragon được mọi người khen khá nhiều.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Giá cả hợp lý, quán hơi nhỏ nhưng vắng nên cũng thoải mái.

R\u0026B là siêu ngon rồi, trà sữa đậm và thơm, uống thanh và mát. Món nên thử là Hồng trà sữa tươi nhé mọi người, bên cạnh đó mình thấy Lục Trà cũng ngon. Trà sữa bình thường thì riêng mình ko thích lắm vì vẫn có bột sữa.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Quán khá ồn. Vào tiệm toàn Now delivery order đồ uống. Nên mình phải mất tận vài phút để chờ order đồ uống. Nhưng món trà xanh đào của R\u0026B khá là ngon hợp vị với mình.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trà sữa uống ok, ko gian quán đẹp và thoáng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Không gian không đẹp, trà sữa trân châu ngọt và giá hơi cao.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

đặt grab đợi hơn 20 phút vẫn chưa làm xong. ĐỢI QUÁ LÂU

Trà Sữa R\u0026B TEA VÕ OANH

182 đánh giá
Địa chỉ: 63 Võ Oanh,Phường 25,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02866837782
Website: https://www.facebook.com/RBTeaVooanh

Lẩu 39k ngon bổ rẻ, ăn rất no luôn. Quán không gian đẹp có điều nhân viên hơi thái độ với khách hàng. Mình gọi 1 lẩu thái, 1 lẩu hải sản

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Bên ngoài trông quán nhỏ chút mà bên trong rộng không tưởng. Không gian, bàn ghế bố trí thích hợp để làm việc, học tập. Nước thì ngon nhưng giá chát nên nhớ săn discount trên Jamja.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Quán trà sữa Đài Loạn nằm trên đường D2, không gian quán đẹp, không to lắm, trà sữa ngon, tùy loại, vị trà đậm hơn. Thái độ nhân viên phục vụ không được tốt lắm. Giá cả hơi cao nhưng như vậy là tạm ổn. Phù hợp các chị em sống ảo, quán đông thì hơi ồn ào, nhạc bật khá to nha

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Giá thức uống từ 30-70k, khách ngồi ở lầu 1. Trang trí đơn giản, có 1 bàn lớn 12 14 người còn lại là bàn 2-4 người.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Không gian ok thích hợp cho tụ họp bạn bè nhưng cũng có góc riêng tư cho ai đó cô đơn, đồ uống theo quan điểm mình không có gì đặc sắc, bình thường

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

🌝 nhân viên khá là dễ thương không khác gì má nội khách hàng cho hẳn 1 sao cho chị thu ngân, với tính cách điềm tĩnh dằn mặt khách dọng đồ nói chuyện lất cất thì em nghĩ quán sẽ thu hút được một lượng khách lớn 2 3 người mỗi ngày.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Quán sạch sẽ, mấy bạn nhân viên thì cutee hết sức

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Order baemin vừa giảm giá vừa ngon. Thích nhất trà sữa ngũ cốc cream của R\u0026B

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trà Sữa R\u0026B

172 đánh giá
Địa chỉ: 121 Nguyễn Trãi,Phường 2,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02866807121
Website: https://www.facebook.com/rbnguyentrai

Quán khá nhỏ ,có 2 tầng (1 trệt 1 lầu ) , nhân viên phục vụ nhiệt tình. Giá nước giao động từ 40.000đ đến 60.000đ (Tùy loại). Quán nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Trãi nhưng đi vào buổi tối sẽ khá là khó nhìn thấy được quán vì mấy sạp bán đồ đêm bán và che khuất quán

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Đây là một quán trà sữa tuyệt vời từ cách phục vụ đến đồ uống. Hôm nay mình chọn uống lục trà sữa trân châu ( size M 43k ). Vị trà và vị sữa rất tuyệt vời, uống không hề cảm thấy ngán. Đặc biệt là uống tại quán sẽ sử dụng ly thủy tinh, bảo vệ môi trường, đây là một điểm cộng rất tuyệt vời. À mà quán không gian rất đẹp, cũng có khá nhiều không gian để cho bạn nào muốn chụp ảnh sống ảo nha

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trà sữa bình thường. Không được ngon cho lắm. Cửa hàng khuyến mãi Jamja không thống nhất với nhau. Có cửa hàng upsize có cửa hàng không.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Mình già đầu nhưng vẫn thích uống trà sửa thích quán này ghê

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Không gian thoáng mát yên tĩnh, có ổ cắm điện rất tiện lợi. View đẹp

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

kem phô mai siêu ngon, vừa ngọt , béo lại hơi mặn tí xíu. rất oki
có điều giá 1 li nếu kiu kèm theo kem phô mai , rẻ nhất cũng 50 mấy k, nchung giá hơi cao. n mà kem ngon lắm

Đồ uống ngon. Không gian quán đẹp. Nhưng hơi ồn

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trà sữa và socola không ngon lắm.
Kem ngon và đặc.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Circle K Viet Nam

71 đánh giá
Địa chỉ: 144 Lê Trọng Tấn,Tây Thạnh,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02838161061
Website: https://www.circlek.com.vn/en/store-locator/

Circle K bị nhân viên bật máy lạnh quá lạnh khiến nhiều người không thể ngồi lại được, mua ly cafe hoá đơn 12k nhưng đưa 15k chỉ thối lại 2k, sự việc lúc 10h sáng ngày 6/8.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Bác bảo vệ thái độ khó khăn tự ý đụng vô đồ của khác hàng ( áo mư bọc lại thùng bánh tự ý lấy áo mưa ra làm ước bánh của tôi không 1 lời xin lỗi quản lý cửa hàng hờ hợi không để tâm ,bảo vệ tỏ thái độ chở hàng không được vô ngồi đuổi đi người già như không đáng kính cho lắm thêm hàng hoá tôi bị hư hại

Circle K chi nhánh Lê Trọng Tấn quận Tân Phú nhân viên nói chuyện thái độ rat xem thường khách hàng, từ cách nói chuyện tới thái độ coi khách như đu xin ăn. Lo giỡn tụm lại nc 1 hồi lâu mới làm nước cho khách. 1 sao

Xếp hàng thanh toán người đứng trc đc hỏi để tích điểm trên app, tới tui không những không hỏi mà khi tui yêu cầu add mã thì nhân viên làm lơ. Mặc dù có 2 máy tính tiền nhưng nhân viên thanh toán rất lâu. Ở đây đánh giá đã tệ nay càng tệ hơn.

Tối nay ghé ăn mì trộn tại đây, thái độ nhân viện rất tệ mì trộn thì quá mặn ăn không được,nhân viên làm còn quên bỏ trứng. Do mình niềng răng nên có nhờ cắt mì ra giúp, bạn nhân viên khó chịu không muốn bán. Không bao giờ quay lại lần 2

Tệ, nên mua chỗ khác. Đi xe bảo vệ nói hết chỗ không cho vào, đuổi khách. Làm dịch vụ mà không cần khách thì mua hàng chỗ khác, tưởng mình độc quyền chắc.

Hôm nay mình có ghé circle K ở đường Lê Trọng Tấn kế đại học Công Nghiệp Thực Phẩm vì đau bao tử giữa đường nên tấp vô để ăn lót dạ. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không gặp thái độ thiếu điều mình tưởng mình gặp bà nội mình luôn. Mình có mua một ít đồ ăn và cả xúc xích mini, mình ăn xúc xích không kèm mì ở rất nhiều chi nhánh khác và cửa hàng này cũng từng ăn, bạn nhân viên bấm bill cho mình và mình thấy có bấm nhầm phần xúc xích lớn, nên bảo đổi lại, thì bạn thay vì hỏi nhân viên khác là có bấm được xúc xích mini riêng lẻ không thì lại bảo mình là không bán, thái độ như kiểu bạn ấy bấm xúc xích lớn thì mình “nên” lấy xúc xích lớn vậy. Sau đó mình có nói là mình từng ăn xúc xích mini riêng vậy rồi. Thì bạn ấy mới gọi to cho nhân viên khác. Mình đứng chờ khá lâu vì có rất nhiều người đằng sau. Nhưng bạn ấy cứ đứng đó một hai phút mới gọi tên nhân viên khác một lần. Sau đó gọi hoài mà không có bạn nào ra. Bạn ấy thiếu điều muốn liếc mình luôn. Sau cùng bạn ấy bảo mình là tính mấy món kia rồi còn phần xúc xích thì tí tính sau mà nói thật kiểu như đến tháng cũng ko có quạu được vậy rồi tính tiền thì lại kêu là “ba lăm”. Nói thật mình cũng làm thu ngân cho quán nước có cả đồ ăn vặt, cũng hiểu là nhiều khi đến tháng hay là ko vui gì nên bực nhưng mà dù là đứa mình ghét mình vẫn chúc ngon miệng vẫn cảm ơn tính tiền cũng phải “của anh/chị là...”, đã đi làm rồi phải chịu. Nói thật lúc đó mình còn hiền hơn là lúc nói chuyện với người yêu nữa (nói chứ ế chớt mồ) chứ mà gặp người khác chắc cự lộn luôn ấy chứ. Chắc do gần Tết dịch bệnh ít ai chịu đi làm nên Circle K training không kĩ. Khách lạ là họ vì thái độ đó bỏ luôn không ghé nữa
----------------
Tôi thấy chi nhánh này của Circle cũng nhận đc vô cùng nhiều bình luận tương tự minh về thái độ nhân viên trên nhiều trang về giới thiệu địa điểm, về ăn uống ...nhưng cố tình không thay đổi..
Chẳng lẽ các bạn không thể quản lý nhân viên của mình tôn trọng khách hàng?
-------------------
Có ghé lại 1 lần vì có cuộc hẹn vs bạn tại đây. Cảm giác đỡ ác cảm hơn trước. Gia tăng cho thêm 1 sao tổng thể

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

- Mặt hàng chưa đến ngày áp dụng chương trình khuyến mãi mà đã gắn team khuyến mãi lên r nói đợi đến ngày khuyến mãi r lại mua tiếp
- Nhân viên đứng quầy cat không biết j về mấy cái mã áp dụng khuyến mãi hỏi thì bảo e không biết nữa... Mong ban quản lý chi nhánh xem lại

Thọ Phát - Chi nhánh mini BAO

36 đánh giá
Địa chỉ: 94 Nguyễn Tri Phương,Phường 7,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02839520878
Website: https://minibao.vn/

Bánh bao 8 trứng Thọ Phát
Giá 40k
Cái bánh to hơn trái xoài,đóng gói ok,hôm đó đặt Grab nên ko tốn ship
khuyên thôi,ăn chán lắm,chỉ toàn là bột,đc mỗi cái cắt ra có 8 cái trứng cút,1 trứng muối trong đó,nhưng so lại giá 40k thì cũng vừa rồi ko mắc
Bánh này chỉ dùng chống đói,muốn ngon thì kêu loại khác nhé 😝

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Tìm mãi mới ra chỗ bán bánh bao xá xíu. Nhân xá xíu thơm ngon, nhưng mình không thích phần vỏ bánh, vì hình như là vỏ bánh làm công nghiệp nên vỏ bánh láng quá, mình thích nó xù xì xốp xốp hơn.

Nhận đơn hàng xong không giao cho khách,không giao cũng không báo,chán nản với nv nhận hàng,bam quản lý ghi nhận

Ngon giá cả phải chăng phục vụ nhanh

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Em sẽ phải mạnh mẽ vì em thôi
Em sẽ phải mạnh mẽ vì mình chia đôi
Yếu đuối là khi em có ai để tựa vào
Còn không! Em yếu đuối cho ai xem

Em cứ khóc như thế rồi lau đi
Em cứ khóc như thế rồi tự quên đi
Thế gian nhìn em không chút khổ đau gì
Còn em nhìn em, em chẳng còn chi

Bánh bao ngon, giá vừa túi.

Rất ngon

Tôi làm ở đây

Circle K Viet Nam

27 đánh giá
Địa chỉ: 126 Đường Số 15,Tân Quy,Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02837760636
Website: https://www.circlek.com.vn/en/store-locator/

Có tolet mà khóa , khách hàng thì ai ra hỏi thì tùy người mà cho đi nhờ hoặc không, mình mua đồ ăn nước uống ngồi ở đó nghỉ trưa mà còn vậy

Mong bên tuyển dụng trao đổi kĩ và tuyển dụng kĩ nhân viên bảo vệ . 1 chuỗi cửa hàng như vậy mà tuyển dụng bảo vệ ăn nói K lịch sự với khách hàng . Mình vào mua đồ r ngồi lại. Có bảo vệ giữ thì mình K khoá xe. Còn nếu như K thấy bảo vệ mình đã khoá r. Ra ngoài bảo vệ nc rất khó nghe . Kêu vô ngồi K khoá lại để ngta đi đái ỉa. Nói kiểu khó chịu với khách. Và đây K phải lần đầu tiên mình nghe nc kiểu này vz khách hàng khác . Các bạn tuyển dụng phải nói cho rõ vz nhân viên về cách ăn nói vì đây đó là bộ mặt của chuỗi cửa hàng .

Store rất ok từ nhân viên với khâu bố trí
Ra tới ông bảo vệ nch khó nghe
Tính tình khó chịu vs khách

Không gian hơi nhỏ được cái mát mẻ, sạch sẽ
Hỏi thì nhân viên bảo không có nhà vệ sinh vậy không lẽ nhân viên ở đây toàn tiểu đường ah :))

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Shop sạch sẽ . Sinh viên thường đến nhiều.
Mọi người cẩn thận xe cộ nhé.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Ngày 10.03.2022, lúc 10g30 sáng vào mua đồ nhưng thái độ bảo vệ rất mất lịch sự, chửi khách liên tục
Tính vào mua nhanh ra nên khoá cổ xe để ngoài cho nhanh nhưng bảo vệ chửi liên tục đòi đứng ra xa, đã đứng trên xe ra xa cho bạn mình vào mua thôi nhưng bảo vệ tiếp tục ra đứng kế bên chửi khách
Không bao giờ trở lại và sẽ khuyên tất cả người quen không đến đây

Nhắm làm đc thì làm không thì nghỉ đi đang làm mì gói mà chạy đi tính tiền cho khách đến sau trong khi đó cửa hàng 2 3 nhân viên, làm mì thì lâu về cũng không cho đũa muỗng sốt ăn kèm cũng không cho luôn định nv ở đây làm theo cảm xúc hay gì vậy

😍👍Có máy lạnh, bàn ăn.. ngồi cả ngày ..🌟

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Grove Fresh Nguyễn Thị Minh Khai

22 đánh giá
Địa chỉ: 197 Nguyễn Thị Minh Khai,Phường Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 1900571585
Website: https://grovefresh.vn/

Lần đầu ghé lúc 21:30 bị chặn lại không cho vào. Nhân viên thông báo 21:00 ngưng nhận khách không bán nữa!!! Cửa hàng thì dán giờ mở cửa đến 22:00??!!! Về hỏi fanpage tư vấn thì cũng khẳng định mở cửa đến 22:00 nhận khách bình thường, mong khách thông cảm, sẽ xử lý vấn đề và cứ đến mua hàng theo giờ mở cửa đến 22:00.
Tối hôm sau sắp xếp quay lại sớm hơm lúc 21:10 để mua hàng, nhân viên vẫn chặn lại nói 21:00 bên em không nhận khách nữa.
Lại phải kiểm tra với fanpage thì xác nhận cửa hàng NTMK không nhận khách sau 21:00! Mong chị thông cảm. What??!!!! Vậy thì làm ơn dán cái giờ mở cửa đến 21:00 nhé!!!! Và cái fanpage cũng xem lại thông tin cho kỹ hãy phục vụ khách! Mất thời gian dễ sợ!

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Cửa hàng ở đây bài trí đẹp, thông minh, kệ đựugn bằng gỗ nhìn xinh xẻo. đồ ăn ở đay tươi ngonv à chất lượng, giá cả cũng có phần cao hơn nơi khác nhưng bù lại chất lượng ổn. Có thể đặt hàng qua app nha các bạn, mình hay đặt trái cây ở đây, buổi tối tầm 9h30 là đóng cửa rồi các bạn có đi thì đi sớm hơn nhé.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Đồ tươi ngon, nhân viên thân thiện

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trái cây tươi, chất lượng hơn hẳn ở các hệ thống siêu thị. Giá cả hợp lý, hàng rõ nguồn gốc.
Còn có nhiều loại rau củ quả nữa

Khá là thất vọng khi đặt hàng buổi tối, bạn nhân viên đã kiểm tra còn hàng xong sáng hôm sau bạn khác đt đến nói là không còn đủ hàng. Làm dữ lên thì 1 lúc sau đt nói còn hàng và giao liền. Xong đợi 3h vẫn chưa thấy giao.

Tên là Grove “Fresh” nhưng trái cây và rau củ không hề “Fresh” chút nào mọi người ạ! Trái cây thì giống như để từ rất lâu rồi chẳng ai mua nên héo queo héo quắt, có những trái mình thấy đã có dấu hiệu hư thúi rồi mà vẫn để đó. Lần đầu cũng như lần cuối đến đây!

Không gian cửa hàng Grove Fresh thoáng mát, sản phẩm được bài trí gọn gàng ngăn nắp. Mình đã mua hàng vài lần ở đây, trái cây luôn tươi mới và giá cả phải chăng. Sẽ ủng hộ cho Grove Fresh.

Cửa hàng khá thoáng, máy lạnh mát mẻ nè. Đồ khá tươi và ngon. Đặc biệt là nước trái cây uống rất là đã. Sẽ quay lại lần nữa !!!!

TH True Mart

22 đánh giá
Địa chỉ: 36 Phan Đăng Lưu,Phường 7,Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 1800545440
Website: http://www.thmilk.vn/

Bán các sản phẩm về sữa,nước uống của TH,vị trí đẹp nhân viên nhiệt tình chu đáo

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Cưqr hàng đẹp sạch sẽ mát thuecs uống ngon đa dạng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Cữa hàng sữa của TH True milk với nhiều dòng sản phẩm TH True milk từ sữa tươi các loại bịch, hộp khác nhau đến các loại nước ép trái cây. Và nhiều loại khác như sữa chua, nước tinh khiết, các loại Kem, Bơ lạt tự nhiên. Nhân viên bán hàng vui vẻ, nhiệt tình. Thanh toán tiện lợi và có thể thanh toán qua thẻ tín dụng cũng như VNPay.

Nhân viên phục vụ tốt.

Cửa hàng trưng bày ngăn nắp gọn gàng, nhân viên phục vụ dễ thương.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Nói chuyện dễ thương. Cửa hàng sạch, trưng bày gọn gàng ngăn nấp, dễ nhìn và hợp lí. Đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nơi để xe rộng, khi vào cửa hàng, nhìn ra thì xe trong tầm mắt cảm giác an toàn.

Sản phẩm tốt, dịch vụ tư vấn ok

Bé nhà rất thích mua sữa ở đây.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

ROOTS

19 đánh giá
Địa chỉ: 239 - 241 Đ. Nguyễn Công Trứ,Phường Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0823336868
Website: http://www.roots.vn/

AB Beauty World

14 đánh giá
Địa chỉ: 198A Mã Lò,Bình Trị Đông A,Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 1900886899
Website: http://www.abbeautyworld.com/

Đăng trên app combo 4 kg gồm 2 kg chanh, 1 kg gừng và 1 kg sả nhưng bán thực tế thì gừng và xả có 1 chút thôi. Trên bao đựng cũng chỉ ghi 3 kg

Việt Nam rau củ trái cây rất nhiều và giàu dinh dưỡng , mọi người không nên thể hiện đẳng cấp mua những thứ không biết có thật không với giá trên trời .

Đăng tin bán rau củ online là khg có thật. Ngày 23/7 lúc 21 g tối đặt đơn hàng rau củ thì ok. Nhưng sáng ngày sau 9:42 thì huỷ đơn hàng không lý do.

Quán to và đẹp , sản phẩm đa dạng

Nhân viên dễ thương và rất nhiệt tình

Nhiều mỹ phẩm khá hay

mini BAO

13 đánh giá
Địa chỉ: 182 Nguyễn Tri Phương,Phường 4,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02838757150
Website: https://minibao.vn/

Bánh bao các thể lọai lớn và nhỏ. Đa dạng và đẹp. Là thương hiệu của bánh bao Thọ Phát.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Đặt gà giao gà nhưng lại tính bò???
Đồ ăn ngon

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Ngon, giá rẻ 😋😋😋
@t4_eattheworld

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Đồ ăn ngon bổ rẻ. Hambuger bò , tôm đều rất ngon

Bánh bao ở đây ăn cực ngon luôn :))

Có nhiều loại bánh hấp và nước

Bánh ngon cực kỳ

(Bản dịch tự động của Google) Bao mini ngon có thể thử và thưởng thức dimsum

(Bản gốc)
Good mini bao can try and enjoy dimsum

R\u0026B Tea Aeon Mall Tân Phú

9 đánh giá
Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng,Celadon City,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0968799968

Chuỗi Trà Sữa Miutea Việt Nam

7 đánh giá
Địa chỉ: 29 Đ. Nguyễn Văn Nghi,Phường 4,Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh 71408, Việt Nam
Liên lạc: 0972032373
Website: https://miutea.vn/

Trà sữa ngon. Trà trái cây chua chua ngọt ngọt. Nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo. Không gian thoáng mát và sạch sẽ rất thích hợp. Họp nhóm hay ngồi lại một mình đều thoải mái

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Trà sữa ngon. Không gian thoáng mát, đẹp

Trường ổn k đẹp lắm, mà học hơi chán.

Nova Market Lakeview

5 đánh giá
Địa chỉ: 16 Đường R,An Phú,Quận 2,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Siêu thị nhỏ, đa phần thực phẩm đóng lon, đóng gói, rau xanh và trái cây tươi hơi ít

👍👍👍👍👍

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2022

Không nhiều đồ lắm nhưng ok

R Ậ P

2 đánh giá
Địa chỉ: 191 Võ Văn Tần,Phường 5,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 1900066622
Website: http://rapthietke.vn/

R\u0026B Tea - 7Bis Nguyễn Thị Minh Khai Q.1

Địa chỉ: 7Bis Nguyễn Thị Minh Khai,Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 0898222633
Website: https://centraltea.vn/

R\u0026B Tea

Địa chỉ: 15 Hồng Hà,Phường 2,Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 0788202831
Website: https://centraltea.vn/

Trái Cây Nhập Khẩu quận 5 - NGON Fruit

Địa chỉ: 163a Nguyễn Trãi,Phường 2,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0935336004
Website: https://traicaynhapkhauquan5.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral