Top 20 cửa hàng store Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng store Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

FPT Shop

22 đánh giá
Địa chỉ: Phố Giắt,Minh Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 18006601
Website: https://fptshop.com.vn/

Nhân viên nhiệt tình dễ thương

Nhân viên chăm sóc tận tình. Dịch vụ tốt. Chủ yếu là mặt hàng điện thoại di động, laptop máy tính bảng, và đồng hồ. Có thu hộ tiền góp, tiền điện nước và internet, có nạp momo, tải ứng dụng miễn phí..

Hai chị gái quá dễ thương và nhiệt tình,👈😁😁

Top 20 cửa hàng store Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 2022
Top 20 cửa hàng store Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 2022

Nhân viên thân thiện hơn !

Rát hay và thú vị

Rất tốt

Tốt

Hàng chất lượng

Cửa Hàng Tạp Hóa Thập Dục

5 đánh giá
Địa chỉ: QJPV+HHM,xóm 2,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa hàng Tạp Hóa Chuyên Thực

5 đánh giá
Địa chỉ: VH3G+37J,Phong Lai,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa Hàng Tạp Hóa Minh Nhật

4 đánh giá
Địa chỉ: VG5X+7MW,Thọ Dân,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0987191225

cửa hàng quốc việt

4 đánh giá
Địa chỉ: QJV7+JP2, ĐT506,Văn Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa hàng tạp hoá Dương Lan

3 đánh giá
Địa chỉ: RHVX+GH8, ĐT506,Dân Lực,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa Hàng Minh Hiếu

1 đánh giá
Địa chỉ: VF3P+M4V, ĐT501,Thọ Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Bắc mai

1 đánh giá
Địa chỉ: VJ3F+G6C,Dân Quyền,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Vân Shop

1 đánh giá
Địa chỉ: Cửa Hàng Vân Shop, 293 Phố Lê Lợi,TT. Triệu Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0799168853

SUMI shop

1 đánh giá
Địa chỉ: VG6X+HM3, Phố Đà,Thọ Dân,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0976528131
Website: https://www.facebook.com/suri.mimi.1510

Cửa Hàng Gạo Thu Hằng

Địa chỉ: 283 Lê Lợi,TT. Triệu Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0382023668

Cửa Hàng Tuấn Anh

Địa chỉ: RFVV+RQP, ĐT501,Thọ Bình,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Shop hoa Tươi Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Địa chỉ: 12 ĐT506,Minh Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0905884116
Website: https://shophoatuoitrieuson.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Sơn Việt Nhật

Địa chỉ: RHVQ+J7P, QL47,Dân Lực,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa Hàng Quà Tặng Thế Giới

Địa chỉ: RJF4+945, Tân Phong,Minh Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Đại Lý : Tuấn Hồng

Địa chỉ: VH8V+5R8, ĐT506,Mỹ Hào,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Shop Thời Trang Bống

Địa chỉ: 76 Phố Giắt,Minh Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0906020010

Đại Lý Lực Quyên

Địa chỉ: VF3P+7WJ, ĐT501,Thọ Sơn,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa Hàng Trinh Phương Đường Sữa

Địa chỉ: RHRW+G6W, QL47,Dân Lực,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Kigo Store

Địa chỉ: VG6W+R8J,Thọ Dân,Triệu Sơn,Thanh Hoá, Việt Nam

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 20 cửa hàng store Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 2022