Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022

Bài viết đánh giá Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Chợ Định Bình

23 đánh giá
Địa chỉ: 3QXP+8G5,Định Tú,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam

Rộng rãnh, mát mẻ, khúc trước bán đồ áo, khúc sau bán đồ ăn, ổn áp.

Tiểu thương thân thiện

Ok chợ

Bán rất nhiều mặt hàng, giá bình dân

Địa điểm bán hàng lớn nhất huyện vĩnh thạnh

Giá bán,mua, sĩ , lẽ ổn định.

Còn mất vệ sinh môi trường không thoáng máy.

Chợ truyền thống tại địa phương.

Điện Máy Xanh Vĩnh Thạnh

15 đánh giá
Địa chỉ: 4Q2P+G9R,TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam

Định Tân, T T Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định

8 đánh giá
Địa chỉ: TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định,Việt Nam
Liên lạc: 0916466267

vắng bóng

Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022

tt kinh tế thị trấn Vĩnh Thạnh

Bán giá rẻ

Nhiệt tình

UBND huyện Vĩnh Thạnh

6 đánh giá
Địa chỉ: 4Q5M+5M4,TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam
Liên lạc: 02563886374
Website: http://vinhthanh.binhdinh.gov.vn/

Phục vụ cho công dân tốt.

Gặp cái mác nhà nước là ớn!

(Bản dịch của Google) Đây là ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thạnh.

(Bài đánh giá gốc)
This is People's committee of VinhThanh ward.

Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022

Định An, T T Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định

3 đánh giá
Địa chỉ: 4Q8M+8RW,TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Vĩnh Thạnh

1 đánh giá
Địa chỉ: 4Q4P+J33, ĐT637,TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam
Liên lạc: 02563886351

Tốt

Huyện Ủy Vĩnh Thạnh

1 đánh giá
Địa chỉ: 4Q5M+MP9, ĐT637,TT. Vĩnh Thạnh,Vĩnh Thạnh,Bình Định, Việt Nam

Đây là huyện uỷ Vĩnh Thạnh. Nằm trong khu hành chính của huyện Vĩnh Thạnh.

Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 7 cửa hàng siêu nhân Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022