ur country a dead meme là gì - Nghĩa của từ ur country a dead meme

ur country a dead meme có nghĩa là

Tệ hơn cả cây fammily ur LGBT và tất cả các loại dưới x9000 dưới đây. Khi centance này được nói vũ trụ sẽ nổ tung một cách rõ ràng.

Thí dụ

1: Mẹ của bạn đồng tính
2: Bố của bạn đồng tính nữ
1: em gái của bạn một người khốn khổ
2: Granny Tranny của bạn
1: Ông của bạn một cái bẫy
2: Cây gia đình của bạn LGBT
1: Nước của bạn là một meme chết
Vũ trụ nổ tung.