Bài tập javascript cơ bản có lời giải năm 2024

Trong bài này, Kteam và bạn sẽ thực hiện một số bài tập củng cố kiến thức về Vòng lặp trong JavaScript

Để bài tập đạt hiệu quả tốt nhất bạn nên thực hiện theo các bước sau:

 1. Đọc đề các câu hỏi và tự đưa ra đáp án/ lời giải của mình.
 2. Tham khảo đáp án tại bài Bài tập về Function trong JavaScript và rà sát đáp án/ lời giải của bản thân
 3. Xem video giải thích đáp án của bài này và note lại các ý chính để củng cố lại kiến thức.

Câu hỏi về vòng lặp trong JavaScript

Câu 1: Vòng lặp do-while và while khác nhau như thế nào ?


Câu 2: Viết một chương trình in ra các ước của n với n có sẵn.


Câu 3: Viết chương trình tính tổng các số chẵn, số lẻ từ 1 đến n (với n có sẵn).


Câu 4: Câu lệnh nào đưới đây tạo ra một vòng lặp vô tận (ta chưa xét trường hợp có break bên trong)?

 • for(;;)
 • while(false)
 • for(let i = 1; i < 100; i++)

Câu 5: Viết một chương trình giúp thay đổi định dạng của 1 chuỗi theo quy tắc sau: Kí tự đầu của từ được viết hoa, các kí tự còn lại viết thường. Đồng thời, sau câu phải đặt dấu chấm.

Ví dụ:

‘we ARE kTeam’ là ‘We Are Kteam.’

‘this is javascript’ là ‘This Is Javascript.’


Câu 6: Câu lệnh sau lặp bao nhiêu lần ?

for(let i = 0; i < 100; i++) {}


Đáp án Bài tập về câu lệnh điều kiện trong JavaScript

Bạn có thể xem chi tiết các câu hỏi ở Bài tập về câu lệnh điều kiện trong JavaScript

Đáp án Câu 1:

Về bản chất, ternary là một toán tử 3 ngôi và nó sẽ trả về một giá trị nào đó phụ thuộc vào điều kiện mà ta đưa cho nó. Nó có cú pháp như sau:

? :

Nếu là truthy, thì lấy , ngược lại lấy

Ví dụ về ternary operator:

`> a = 1 1
a == 0 ? 'Kteam' : 'Kter' 'Kter' -a < 0 ? 'a is positive' : 'a is negative' 'a is positive' `

Đáp án Câu 2:

Chương trình tham khảo:

// cho n là số bi mà Tun có if(n >= 4) console.log('Cho anh hết !'); else {

switch(n) { 
  case 1: { 
    console.log('Tun không cho'); 
    break; 
  } 
  case 2: { 
    console.log('Mỗi người một nửa'); 
    break; 
  } 
  case 3: { 
    console.log('Cho 1, giữ 2'); 
    break; 
  } 
} 
}


Đáp án Câu 3:

Chương trình sẽ so sánh 2 số a và b, sau đó chọn ra số lớn hơn:

if(a > b) console.log(a); else console.log(b);

Và ta có thể “tom gọn” đôi chút bằng cách sử dụng ternary operator:

a > b ? a : b;


Đáp án Câu 4:

Bài này thì gần tương tự như trên thôi, các bạn có thể tham khảo bài trên và comment bài làm của bạn vào phần Bình luận bên dưới nhé!


Đáp án Câu 5:

 1. Lệnh if-else:

  if () ;else

Trong đó:

 • thì vẫn giống như trên, chỉ khác là: nếu là falsy thì sẽ thực hiện
 • : là lệnh (hoặc khối lệnh) sẽ được thực thi khi là truthy
 • : là lệnh (khối lệnh) được thực hiện nếu là falsy.
 • Lệnh switch-case:

  switch() {

case :

break;

case :

break;

case :

break;

.......................

case :

default:

Trong đó:

 • : là biểu thức, giá trị này sẽ được so sánh lần lượt với của từng case, nếu như mà bằng với , thì tương ứng được thực hiện
 • : là các giá trị được mang đi so sánh, lệnh (khối lệnh) bên trong nó sẽ được thực hiện nếu bằng với .
 • : là một lệnh hoặc một khối lệnh, sẽ được thực hiện nếu tương ứng bằng với
 • : là lệnh (khối lệnh) sẽ được thực hiện nếu khác với tất cả các .

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Bài tập về vòng lặp trong JavaScript dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Bài tập javascript cơ bản có lời giải năm 2024


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.