Top 9 chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước brom là: a. so2. b. co2. c. o2. d. hcl. 2023

Top 1: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2 B ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: a, HCl;H2SO4;NaCl;Na2SO4- Dùng quỳ tím:+ Làm quỳ hóa đỏ: HCl;H2SO4 (1)+ Không làm quỳ đổi màu: NaCl;Na2SO4 (2)- Dùng dd BaCl2+ Nhóm 1:- Xuất hiện kết tủa: H2SO4- Không có hiện tương: HCl+ Nhóm 2:- Xuất hiện kết tủa trắng: Na2SO4- Không có hiện tượng: NaClPTHH : BaCO3+H2SO4 → BaSO4+CO2+H2ONa2SO4+BaCl2 → BaSO4+2NaClb, NaOH;NH4Cl;KNO3;H2SO4- Dùng quỳ tím+ Làm quỳ hóa đỏ: H2SO4. + Làm quỳ hóa xanh: NaOH+ Không làm quỳ đổi màu: NH4Cl;KNO3 (*)- Cho dd NaOH vào các lọ nhóm (*)+ Xuất hiện khí mùi khai: N
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2 B. CO2 C. O2 D. HCl.Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2 B. CO2 C. O2 D. HCl. ...

Top 2: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án A.Phản ứng xảy ra:SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho 0,3gam một kim loại hóa trị II phản ứng. hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là?. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là:. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là:. Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với 73g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15g muối. Giá. trị m là:. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion Halogenua (X-) là:. Trong phản ứng. hóa học sau, Brom đóng vai trò là:SO2+Br2+2H2O→H2SO4+2HBr. Có 4 bình mất nhãn đựng các dd :NaCl, NaNO3, BaCl2, Ba(NO3)2. Để phân biệt các dd trên, ta lần lượt dùng chất:. Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng. và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là:. Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư và đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là: (Mn = 55). Trong nước clo có chứa các chất:. Khi sục chất khí nào sau đây vào dung dịch KI có hồ tinh bột thì sau phản ứng dung dịch có màu xanh:. Phát biểu nào sau đây không chính xác:. Tính oxi hóa của Br2:. Cho 10,5g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,4g khí H2 bay ra. Khối lượng muối thu được:. Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 2, 2022 · Cho 10,5g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,4g khí H2 bay ra. Khối lượng muối thu được: Xem đáp án » 04/02/2022 789 ...4 thg 2, 2022 · Cho 10,5g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,4g khí H2 bay ra. Khối lượng muối thu được: Xem đáp án » 04/02/2022 789 ... ...

Top 3: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là - Exam24h

Tác giả: exam24h.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chương 5: Nhóm Halogen Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Bro... Trang chủ. Câu hỏi. Chất khí có thể làm mất màu dung...Chương 5: Nhóm Halogen Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Bro... 1 . Chương 5: Nhóm HalogenChất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl. Support Exam24h Gửi 4 năm trước Hóa lớp 10. 1 Câu trả lờiMới nhất Cũ nhất Phiếu bầu 0 Chọn ASO2 + Br2 + 2H2O --> H2SO4 + 2HBr. Exam24h Support Gửi 4 năm trước Thêm bình luậnCâu trả lời củ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương 5: Nhóm Halogen Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl.Chương 5: Nhóm Halogen Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl. ...

Top 4: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 274 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho các chất sau: O2(1), HCl(2), H2S(3), H2SO4 đặc(4), SO2(5). Số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước. brom? A. 1 B. 2 C. 4 D. 3Đọc tiếp Xem chi tiết Cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu dung dịch. brom là:A. CO2B. SO3C. Cl2D. SO2 Xem chi tiết Cho các phát biểu sau:(1) Trong điều kiện thường, dung dịch H2S tiếp xúc với O2. trở nên vẩn đục màu vàng.(2) Khí H2S cháy trong không khí với ngọn lửa màu vàng nhạt.(3) Trong công nghiệp, người ta sản x
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2 B. CO2 C. O2 D. HCl.Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là: A. SO2 B. CO2 C. O2 D. HCl. ...

Top 5: Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước brom là SO2

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Halogen nào được ứng dụng để tạo hợp chất chống dính trong xoong, chảo, nồi cơm điện… ?. Hãy nêu phương pháp bảo quản muối iot và. cách dùng muối iot khi nấu thức ăn nhằm hạn chế sự thất thoát iot.. Cho 1,58 gam KMnO4 vào 100 ml dd HCl 1M. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được V lít khí Cl2 (đktc) và dd X. Cho toàn bộ dd X ở trên vào dd AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m?. Cho 1,58 gam KMnO4 vào 100 ml dd HCl 1M. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được V lít khí Cl2 (đktc) và dd X. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính V?. II-Tự luậnViết phương trình điều chế: Cl2 trong công nghiệp và HCl trong phòng thí nghiệm (theo phương pháp sunfat). Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion halogenua (X-) là. Hòa tan hoàn toàn 1,3g kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,72g muối khan. Kim loại đã dùng là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 7, 2020 · Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước brom là A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl.2 thg 7, 2020 · Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước brom là A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl. ...

Top 6: Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng dung dịch Br2

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ. tím?. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl,. (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là. Cho các muối: (1) NaHCO3, (2) K2HPO4, (3) Na2HPO3, (4). NH4HS, (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation:. X2+, Y3+, Z3+, T2+ . Kết quả ghi được ở bảng sau:Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là:. Dung dịch X có màu da cam. Nếu cho thêm vào một lượng KOH, màu đỏ của dung dịch dần dần chuyển sang màu vàng tươi. Nếu thêm vào đó một lượng H2SO4, màu của dung dịch dần dần trở lại màu da cam. Dung dịch X chứa chất có công thức phân tử là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 11, 2019 · ⇒ không dùng được dung dịch KNO3, NaOH và Ca(OH)2 để phân biệt chúng.! Chỉ có dung dịch Br2 (p/s: đề đúng phải nói là nước brom.!).26 thg 11, 2019 · ⇒ không dùng được dung dịch KNO3, NaOH và Ca(OH)2 để phân biệt chúng.! Chỉ có dung dịch Br2 (p/s: đề đúng phải nói là nước brom.!). ...

Top 7: A, B, C, D là các chất khí đều làm mất màu nước brom. [đã giải]

Tác giả: hoctap.dvtienich.com - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: A, B, C, D là các chất khí đều làm mất màu nước brom. Khi đi qua nước brom thì A tạo ra một chất khí với số mol bằng 1/2 số mol A; B tạo thành chất lỏng không trộn lẫn với nước; C tạo ra kết tủa màu vàng; còn D chỉ làm mất màu nước brom tạo thành dung dịch trong suốt. Hỏi A, B, C, D là các khí gì?Neo Pentan chọn. trả lời 25.01.2019Bình. luận(0)Câu trả lời tốt nhấtA là NH3 vì: 2NH3 + 3Br2 —> N2 + 6HBrB là một hiđrocacbon không no, ví dụ C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4C là H2S vì: H2S + Br2 —> S + 2
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 3, 2019 · A, B, C, D là các chất khí đều làm mất màu nước brom. Khi đi qua nước brom thì A tạo ra một chất khí với số mol bằng 1/2 số mol A; ...5 thg 3, 2019 · A, B, C, D là các chất khí đều làm mất màu nước brom. Khi đi qua nước brom thì A tạo ra một chất khí với số mol bằng 1/2 số mol A; ... ...

Top 8: Cho 4 chất H2S, SO2, CO2, Cl2. Số chất làm mất màu dung dịch ...

Tác giả: moon.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Moon.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Tầng 3 No - 25 Tân Lập, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mã số thuế: 0103326250. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017 Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng Hữu Thành. Chính sách quyền riêng tư
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khí làm mất màu dung dịch Br2 là: H2S; SO2 và Cl2. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr.Bị thiếu: thể | Phải có:thểCác khí làm mất màu dung dịch Br2 là: H2S; SO2 và Cl2. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr.Bị thiếu: thể | Phải có:thể ...

Top 9: a. Dẫn khí SO 2 lội từ từ qua dung dịch nước Br 2 sau đó nhỏ thêm ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 132 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 152801: (1,5 điểm)1.Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa cho các thí nghiệm sau:a. Dẫn khí SO2 lội từ từ qua dung dịch nước Br2 sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch BaCl2 vào.b. Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch NH4HCO3c. Cho mảnh Cu vào dung dịch H2SO4 đặc rồi đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.2.. Trong “viên sủi” chứa một số axit hữu cơ (RCOOH) và một lượng chất hóa học M( một loại muối của kim loại Natri). Dung dịch M tác dụng với NaOH tạo ra dung dị
Khớp với kết quả tìm kiếm: a. Hiện tượng : Dung dịch nước brom mất màu . khi nhỏ thêm BaCl2 thì có kết tủa trắng. SO2 + Br ...a. Hiện tượng : Dung dịch nước brom mất màu . khi nhỏ thêm BaCl2 thì có kết tủa trắng. SO2 + Br ... ...