Bài toán về tàu hỏa đi qua đường hầm

  1. Trang chủ
  2. Lớp 5
  3. Toán

Câu hỏi:

14/10/2020 1,776

Một đoàn xe lửa dài 150m, chui qua 1 con đường hầm dài 1450m với vận tốc 24km/h. Khi tầu bắt đầu chui vào hầm thì khi đó là 7 giờ 30 phút. Hỏi khi toa cuối cùng rời khoit đường hầm thfi khi đó là mấy giờ?

Tổng quãng đường : 1450 + 150 = 1600 m Vận tốc 24km/giờ = 400m/phút. Thời gian để cả đoàn tàu chui hết qua hầm là 1600 : 400 = 4 phút Thời điểm toa cuối cùng chui qua hầm là 7 giờ 30 phút + 4 phút = 7 giờ 34 phút.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

cho dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16... số hạng thứ 100 của dãy là bao nhiêu?

Câu 2:

Lúc đầu, Hà có số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Sau khi chơi, Hà ăn thêm được 3 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh nên lúc đó số bi xanh bằng 5/21 số bi đỏ. Hỏi lúc đầu Hà có bao nhiêu viên bi mỗi loại.

Câu 3:

An rót 1 cốc đầy nước chè, uống 1/6 cốc rồi đổ thêm nước lọc cho đầy, uống 1/3 rồi đổ đầy nước lọc, uống 1/2 rồi đổ đầy nước lọc, rồi uống hết. So sánh lượng nước chè và nước lọc bạn đã uống.

Câu 4:

một cửa hàng bán gạo,15 số gạo tẻ đã bán nhiều hơn 3 lần số gạo nếp đã bán là 38kg .biết cửa hàng đã bán được 158kg gạo nếp.tìm số gạo tẻ đã bán

Câu 5:

An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi được 2 lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 72 táo và 30 lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng?

Câu 6:

Hiện nay, Tổng số tuổi của mẹ, bà và Lan là 98 tuổi. Hai năm nữa, tuổi Lan = 2/7 tuổi mẹ, 5/6 tuổi mẹ = 1/2 tuổi bà. Tính tuổi mỗi người hiện nay?