Biên bản đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2024

BIÊN BẢN V/v rút kinh nghiêm giơꄀ dạy chuyên đề SHCM theo nghiên cứu bài học̣ môn Toán Thời gian: 11 giờ 00 ngày 24/11/ Hình thức: Trực tuyến Thành phần:

 • Chủ tọa: Trần Tiến Thọ (Tổ trưởng)
 • Thư ký: Lê Phước Thông

NỘI DUNG

1. Tổ trưởng giới thiệu tiết dạy minh họa:

 • Môn dạy: Toán 6
 • Chủ đề: Bộ chung và bội chung nhỏ nhất Tiết PPCT: 29, 30
 • Người dạy minh họa: Phạm Phúc Thiện
 • Lớp dạy: 6 1 (link lớp: meet.google/rsk-obpd-hsg)
 • Thời gian dạy: Vào lúc 09 giờ 40 phút ngày 24/11/2021.

2)Ý kiến của giáo viên dạy minh họa

 • Mục tiêu: - Biết được các khái niệm về bội chung, bội chung nhỏ nhất, ứng dụng của bội chung nhỏ nhất để quy đồng mẫu các phân số.
  • NL tự học: tự tìm tòi được tập hợp các bội chung của hai số hoặc ba số thông qua tìm BCNN - NL hợp tác: hợp tác nhóm giải quyết bài tập thực tế - Trách nhiệm, cẩn thận trong tính toán làm bài - Trung thực trong tự đánh giá và đánh giá nhận xét bạn Ý tưởng mới : Thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới , có 4 hoạt động, tổ chức các hoạt động và kiểm tra đánh giá theo năng lực người học. Học sinh chủ động, tích cực trong việc tìm ra kiếm thức mới và từ đó giải quyết vấn đề liên quan. Thể hiện được tinh thần tự giác, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cảm nhận của giáo viên dạy:
  • Hài lòng: Học sinh đã tham gia hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên ở từng hoạt động. Đa số HS tích cực trao đổi, hoàn thành kết quả các hoạt động.

1

 • Chưa hài lòng: Một số em chưa chủ động trong việc tìm tòi kiến thức mới, tham gia hoạt động nhóm chưa tích cực. Việc dạy và học trực tuyến còn một số trục trặc 3) Ý kiến góp ý của GV trong tổ:

Gv thực hiện tiết dạy khá sáng tạo, nội dung của từng hoạt động đảm bảo,

rõ ràng.

Nhìn chung các hoạt động chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tính tích

cực, chủ động học tập của học sinh.

Hoạt động 1: Khởi động - HS hoàn thành khá sáng tạo nhiệm vụ và đặt ra

trong tài liệu, bước đầu hình dung được kiến thức được tìm hiểu trong bài học.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Học sinh tự giác làm việc cá nhân, nhóm. Biết nghiên cứu tài liệu để tìm

hiểu khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất. Tìm hiểu được cách tìm BCNN

bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố và ứng dụng để quy đồng mẫu

các phân số. Hoàn thành khá tốt các hoạt động bài tập củng cố ngay sau mỗi

kiến thức mới hình thành, có sản phẩm rõ ràng cho từng hoạt động. Đa số HS

hoàn thành tốt.

Học sinh tích cực trao đổi và chủ động tìm kiếm kiến thức mới. Đa số HS

thực hiện tốt. Một số em chưa chủ động tìm hiểu nên chưa đưa ra kết quả hợp lí.

Hoạt động 3: Hoạt động Luyện tập HS tự giác trong hoạt động cá nhân, biết dùng cách tìm BCNN bằng cách

phân tích các số ra thừa số nguyên tố để tìm BCNN, biết tìm BC thông qua

BCNN. Vận dụng được kiến thức để quy đồng mẫu các phân số

Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng Hs vận dụng được kiến thức BC, BCNN để giải quyết bài toán liên quan

đến thực tế đời sống.

 1. Ý kiến của tổ trưởng:

Giáo viên tự tin, chủ động tìm ra các phương pháp dạy học phù hợp, phân hoá được đối tượng học sinh. Giáo viên biết lắng nghe, gần gũi giúp đỡ học sinh hoàn thành nội dung bài học. Tiết dạy đạt hiệu quả tốt. Học sinh tham gia vào các hoạt động tương đối chủ động, tích cực. Thể hiện được năng lực bản thân  Đánh giá việc thực hiện chuyên đề: 1. Những mặt đạt được: Giáo viên: Tham gia thảo luận chuyên đề tích cực, có ý thức xây dựng, có tinh thần tập thể cao.

đề nghị bổ sung thêm minh chứng [kế hoạch chuyên đề], [giáo án], [phiếu dự giờ có đánh giá hiệu quả], [báo cáo tổng kết chuyên đề]. Có 7 tổ chuyên môn thì có ít nhất 7 chuyên đề 1 năm.

Tham gia đóng góp sáng kiến kinh nghiệm được bao nhiêu sáng kiến xếp loại gì...cụ thể. Tổ văn phòng quản lý tài chính như thế nào? Có xuất toán hay không? Lưu trữ hồ sơ như thế nào? Có đảm bảo an ninh trật tự không? có quyết định trường đảm bảo ANTT trường học không? Nếu có thì mô tả thêm tổ văn phòng đảm bảo ANTT trường học kèm minh chứng.

Tiêu chí 1.6

Bổ sung [minh chứng công khai], [tự kiểm tra tài chính, tài sản định kỳ] [kiểm kê ts hằng năm]

Tiêu chí 1.7

bổ sung minh chứng [danh sách thi đua, GVG]; [kế hoạch phát động phong trào thi đua công đoàn], [bổ sung DS phát triển đảng], [quy hoạch cán bộ] ..

Tiêu chí 1.8

Bổ sung minh chứng [báo cáo việc thực hiện đầy đủ kế hoạch]; [báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết năm học]; [đánh giá các chủ đề]

Tiêu chí 1.9

Bổ sung thêm“Hàng năm, nhà trường có xây dựng kế hoạch tiếp công dân, nội quy, có phòng tiếp công dân, thành lập ban tiếp công dân và thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo lịch đã ấn định được công khai trên bảng thông tin của nhà trường, có sổ theo dõi ghi chép đầy đủ, rõ ràng.” kèm minh chứng.

bổ sung minh chứng [báo cáo thực hiện quy chế dân chủ], [Biên bản giám sát của Ban thanh tra nhân dân]

Tiêu chí 1.10

Bổ sung minh chứng [QĐ công nhận trường học đảm bảo ANTT hay trường an toàn]; [văn bản phối hợp với công an về ANTTTH]; [báo cáo về công tác ANTTTH]

Bổ sung “Tổ chức thực tập phương án PCCC ít nhất mỗi năm một lần cho tập thể viên chức nhà trường và HS (Theo điểm a, khoản 4 điều 21 NĐ 79/2014/NĐ-CP).”

Tiêu chí 2.1

bổ sung minh chứng đánh giá chuẩn HT của HT và PHT, các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định.

Tiêu chí 2.2

bổ sung minh chứng [học sinh đạt giải các cuộc thi]

Tiêu chí 3.1

bổ sung minh chứng [an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục]

Tiêu chí 3.4

Bổ sung minh chứng sơ đồ tổng thể để khảo sát thực tế.

Tiêu chí 3.5

Bổ sung Minh chính là hồ sơ kiểm kê tài sản và hồ sơ sữa chữa.

Tiêu chí 3.6

bổ sung minh chứng là [biên bản các cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bổ sung minh chứng [báo cáo của Ban đại diện cha mẹ học sinh]; [biên bản các cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh].

Tiêu chí 4.2

bổ sung minh chứng [sổ công văn đi].

bổ sung minh chứng là [văn bản đề nghị phát thanh].

bổ sung minh chứng [báo cáo của công đoàn] và [báo cáo của chi đoàn]

Tiêu chí 5.1

bổ sung minh chứng các đề kiểm tra lưu, phân công ra đề kiểm tra môn, bổ sung minh chứng tỉ lệ 02 mặt giáo dục (để thấy tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu)

Bổ sung minh chứng phân công phụ đạo học sinh yếu kém.

Tiêu chí 5.2

bổ sung minh chứng là [kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện].

Tiêu chí 5.4

bổ sung thêm minh chứng về kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo quy định và phù hợp với điều kiện của nhà trường;

Tiêu chí 5.5

bổ sung minh chứng kết quả hay báo cáo tổng kết giáo dục kỹ năng sống cụ thể như: Giao thông, giáo dục giới tính, đuối nước

1.6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Đối tượng cần phỏng vấn

SL

Nội dung phỏng vấn

Ghi chú

1

1

1.6

NV phụ trách thiết bị

1

Sổ tài sản nhà trường, phương pháp quản lý tài sản, thiết bị

2

1

1.7

PHT CM

1

Thời khóa biểu trong các năm học,Cách xếp thời khóa biểu hợp lý

3

1

1.8

HT

1

Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm qua các năm

4

1

1.9

CT công đoàn

1

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

5

1

1.10

Tổng phụ trách

1

Các phương pháp đảm bảo ANTT, an toàn trường học.

6

3

6

Giáo viên phụ trách thư viện

01

Hoạt động của thư viện

7

4

2

Ban đại diện CMHS trường

01

Hoạt động của Ban đại diện CMHS trường

8

5

5.1

PHT phụ trách chuyên môn

01

Bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

CBGV phụ trách lĩnh vực

9

5.4

PHT phụ trách chuyên môn

01

Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, minh chứng

CBGV phụ trách

10

5.5

PHT phụ trách chuyên môn

01

Từ việc tham gia các hoạt động học sinh biết cách giao tiếp ứng xử, biết điều chỉnh, quản lý cảm xúc trong môi trường học đường, với cha mẹ, người lớn tuổi; có thể tự phục vụ bản thân trong cuộc sống, biết quản lý sắp thời gian học tập, sinh hoạt có hiệu quả