Cách làm bài tập bảo hiểm xã hội hưu trí năm 2024

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54, Điều 73 Luật BHXH 2014; Điều 219, Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019; Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP:

- Thời gian tối thiểu tham gia BHXH để được giải quyết chế độ hưu trí là 20 năm.

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bà:

- Mẹ của bà năm 2023 là 46 tuổi. Từ năm 2035, theo quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 60 tuổi. Tuổi nghỉ hưu của mẹ bà là 60 tuổi vào năm 2037. Hiện nay, mẹ bà đã đóng BHXH tự nguyện được 2 năm. Như vậy, mẹ bà tiếp tục đóng BHXH tự nguyện đến năm 2037 thì tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện là 16 năm. Sau đó, chọn phương án đóng gộp 1 lần 4 năm thì mẹ bà đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu để giải quyết chế độ hưu trí.

- Bố của bà năm 2023 là 51 tuổi. Từ năm 2028, theo quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của bố bà là 62 tuổi vào năm 2034. Hiện nay, bố bà đã đóng BHXH tự nguyện được 2 năm. Như vậy, bố bà đóng tiếp BHXH tự nguyện đến năm 2034 thì tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện là 13 năm. Sau đó, chọn phương án đóng gộp 1 lần 7 năm thì bố bà đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu để giải quyết chế độ hưu trí.

1/.Tham gia BHXH đc 29 năm, nhưng đã nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu, 2028 tôi mới được hưởng lương hưu theo cách tính: 45% (20 năm) + 18% (9 năm) = 63%. Nhưng nghỉ sớm trước tuổi về hưu đến 11 năm, vậy tôi có bị trừ đi 22% k, hay vẫn giữ đc 63% lương hưu. 2/ Cách tính bình quân lương hưu là bình quân của 8 năm cuối cùng? 3/ Sổ ghi BHTN bảo lưu 9 tháng, có nghĩa là mình tham gia BHXH tiếp tục khi đi làm, mới đc cộng dồn tiếp BHTN?

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện được đặc biệt quan tâm, so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ điểm khác biệt. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ cùng phân tích để giúp người lao động hiểu rõ hơn về cách tính.

Cách làm bài tập bảo hiểm xã hội hưu trí năm 2024

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện.

1. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH hội tự nguyện

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Trước năm 2022, người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau:

  1. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;
  2. Đủ 20 năm tham gia BHXH;

Kể từ năm 2022, điều kiện để hưởng lương hưu có sự điều chỉnh, cụ thể là:

  1. Nữ đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và nam đủ 60 tuổi 6 tháng.
  2. Đã đóng đủ 20 năm BHXH.

Lưu ý: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. (quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Thời điểm hưởng lương hưu trong trường hợp này được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu (theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015).

2. Các tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện

Về nguyên tắc cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tương tự như cách tính lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc.

2.1 Cách tính lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ tính tương ứng với số năm tham gia BHXH. Cụ thể như sau:

Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

  • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy công thức tính lương hưu được xác định như sau: Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ lương hưu hàng tháng * mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH (theo quy định tại Điều 57 của Luật Bảo hiểm xã hội).

Hiên nay, nhiều người lao động sau khi ngừng đóng BHXH bắt buộc đã quyết định rút BHXH 1 lần. Tuy nhiên với thời gian đóng BHXH ngắn do đó mà mức hưởng sẽ rất thấp và người lao động sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi nhận BHXH lần sớm.

Để tăng tối đa mức hưởng BHXH 1 lần, người dân sau khi ngừng đóng bảo hiểm bắt buộc có thể tham gia BHXH tự nguyện để tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội và được hưởng BHXH 1 lần ở mức cao hơn bằng cách kéo dài thời gian tham gia.

Người tham gia BHXH tự nguyện cũng có thể rút BHXH 1 lần bất cứ khi nào cần thiết. bạn đọc quan tâm có thể tham khảo chi tiết tại bài viết Hướng dẫn rút BHXH 1 lần đối người tham gia BHXH tự nguyện

2.2 Cách tính thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

Để tính được lương hưu của người lao động tham gia BHXH tự nguyện một cách chính xác, người lao động lưu ý lấy mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH sau điều chỉnh thay vì mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH chưa điều chỉnh.

Cách làm bài tập bảo hiểm xã hội hưu trí năm 2024

Tỷ lệ hưởng lương hưu thấp nhất là 45% cao nhất là 75% mức thu nhập tháng đóng BHXH

Năm 2022, căn cứ vào Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối người lao động tham gia BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo công thức sau: (Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm) = (Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm) * (Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng)

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mức điều chỉnh

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

1,00

Lưu ý đặc biệt: Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì:

  • Thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định đã nêu trên.
  • Tiền lương tháng đã đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu được tính theo quy định tại Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, cụ thể theo công thức sau:

Cách làm bài tập bảo hiểm xã hội hưu trí năm 2024

Từ việc tính được thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm, người lao động sẽ dễ dàng tính được mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng). Sau đó, người lao động dễ dàng tính được mức lương hưu hàng tháng bằng cách lấy mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nhân với tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng của mình.

3. Trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Tuy nhiên đối với trường hợp hưởng trợ cấp một lần thường chỉ xảy ra ở người lao động đã có thời gian tham gia BHXH tự nguyện trước thời gian tham gia BHXH bắt buộc.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trên đây là những chia sẻ về cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất, trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm hãy lên hệ với Tổng đài CSKH BHXH EBH 1900 558873 để được hỗ trợ tốt nhất.