Cổ phiếu thượng hạng là gì năm 2024

Chúng ta đã biết chứng khoán bao gồm nhiều loại, trong đó có cổ phiếu và cổ phiếu thường là loại chứng khoán phổ biến nhất được sự quan tâm của số đông nhà đầu tư trên thị trường. Nắm được kiến thức về cổ phiếu thường sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư dù là nhà đầu tư mới hay những nhà đầu tư lâu năm trong việc đưa ra những quyết định lựa chọn giao dịch chứng khoán của mình. Cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm cổ phiếu thường là gì, cổ phiếu thường tiếng Anh là gì, đặc điểm của cổ phiếu thường, sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường, những đặc quyền và nghĩa vụ của người sở hữu cổ phiếu thường cũng như những ưu điểm và nhược điểm của cổ phiếu thường ngay sau đây nhé!

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường tiếng Anh gọi là Common Stock. Cổ phiếu thường là loại chứng khoán phổ biến được phát hành bởi công ty cổ phần. Hiện nay phần lớn các loại cổ phiếu đều được giao dịch dưới dạng cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu thường, loại cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu của người nắm giữ cổ phiếu đối với một phần của công ty cũng như cổ tức chi trả bởi công ty phát hành.

Đặc điểm của cổ phiếu thường

Một số đặc điểm cơ bản nhất của cổ phiếu thường để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về loại cổ phiếu này, đó là:

Cổ phiếu thường là loại chứng khoán được phát hành rộng rãi ra công chúng. Để sở hữu cổ phiếu thường nhà đầu tư có thể mua chúng trên thị trường sơ cấp khi chúng được phát hành lần đầu hoặc trên thị trường thứ cấp qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Mệnh giá của cổ phiếu thường là 10.000 đồng/ cổ phiếu, đây là mức giá cơ sở để doanh nghiệp căn cứ tính cổ tức chi trả cho cổ đông thường. Tuy nhiên thực tế thì người sở hữu cổ phiếu thường sẽ quan tâm hơn đến mức giá thị trường của chúng.

Người sở hữu cổ phiếu thường trong công ty được gọi là cổ đông thường. Cổ đông thường được quyền nhận cổ tức từ công ty dựa theo kết quả kinh doanh và trong trường hợp công ty phát sản thì cổ đông thường được hưởng quyền lợi sau cùng.

Cổ phiếu thường không có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu ưu đãi nhưng cổ phiếu ưu đãi lại có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu thường theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Cổ phiếu thường có khả năng sinh lời khá tốt so với các loại chứng khoán khác như trái phiếu, chứng chỉ quỹ,...Người sở hữu cổ phiếu thường nhận được lợi nhuận khi hoạt động kinh doanh của công ty phát triển khả quan.

​​

\=> Trang bị cho nhà đầu tư cả 2 kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Đăng ký ngay Khóa Học Miễn Phí tại link: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

Sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cùng là một trong những loại cổ phiếu phổ biến hiện nay, nhưng cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có những đặc trưng riêng biệt mà nhà đầu tư cần nắm được. Sau đây sẽ là những so sánh về sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường.

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường và ưu đãi đều là một loại hình cổ phiếu, có vai trò xác nhận quyền sở hữu của người nắm giữ đối với một phần của công ty phát hành.

Cổ phiếu thường và ưu đãi đều được coi là một công cụ của thị trường vốn, và được phát hành bởi công ty cổ phần.

Chúng đều có thời hạn bao gồm trung hạn hoặc dài hạn, và không được hoàn vốn.

Người sở hữu cổ phiếu thường và ưu đãi đều chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn góp.

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Về bản chất: Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu bắt buộc các công ty cổ phần phải có. Còn cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu không bắt buộc mà công ty tự nguyện phát hành.

Về lợi tức: Lợi tức của cổ phiếu thường không ổn định, mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được chi trả sau khi công ty trả lợi tức cho trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Còn lợi tức của cổ phiếu ưu đãi ổn định dựa theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá.

Về người sở hữu cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng phần còn lại của giá trị tài sản thanh lý sau khi công ty giải thể hoặc phá sản. Họ có quyền bỏ phiếu cũng như ứng cử vào các vị trí quản lý công ty. Còn người sở hữu cổ phiếu ưu đãi mặc dù được hưởng tiền từ tài sản thanh lý trước cổ đông thường nhưng lại không được tham gia ứng cử hay bầu cử trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Quyền biểu quyết: Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết căn cứ theo số lượng cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ. Còn cổ phiếu ưu đãi chỉ có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu thường còn lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi cổ tức không được quyền biểu quyết.

Khả năng chuyển nhượng: Cổ phiếu thường được quyền tự do chuyển nhượng trong khi cổ phiếu ưu đãi không được quyền tự do chuyển nhượng.

Khả năng chuyển đổi: Cổ phiếu thường không có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu ưu đãi nhưng cổ phiếu ưu đãi lại có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu thường.

Khả năng thu hồi tài sản: Người sở hữu cổ phiếu thường sẽ là người cuối cùng được hưởng phần còn lại của giá trị tài sản thanh lý của công ty khi giải thể hoặc phá sản. Còn người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được nhận tiền từ tài sản thanh lý trước cổ đông thường nhưng sau người nắm giữ trái phiếu công ty.

Các đặc quyền của người sở hữu cổ phiếu thường

Người sở hữu cổ phiếu thường sẽ được hưởng các đặc quyền sau đây:

Quyền tham gia Đại hội cổ đông

Người sở hữu cổ phiếu thường được coi là một trong các chủ doanh nghiệp và được quyền tham gia vào các Đại hội cổ đông, cuộc bầu cử và biểu quyết cho các vấn đề quan trọng của công ty dựa theo số lượng cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ. Mỗi cổ phần nắm giữ được quy định tương đương với một phiếu biểu quyết.

Quyền nhận cổ tức

Người sở hữu cổ phiếu thường được quyền nhận cổ tức tùy theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tùy vào tình hình kinh doanh mà công ty sẽ quyết định mức hưởng cổ tức cho cổ đông. Thông thường 1 năm sẽ có khoảng 1 đến 2 đợt trả cổ tức và có thể trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Quyền mua cổ phiếu mới

Cổ đông thường được ưu tiên mua thêm cổ phiếu mới được chào bán với tỷ lệ mua nhất định dựa theo quy định công ty.

Quyền tự do chuyển nhượng

Các nhà đầu tư trên thị trường đều có quyền mua bán cổ phiếu thường thông qua phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc phương thức thừa kế. Trừ một số trường hợp đặc biệt như với cổ đông sáng lập hay ban lãnh đạo công ty.

Một số quyền hạn khác

Quyền xem xét và tra cứu Điều lệ công ty, biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông cũng như các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông thường được quyền hưởng một phần còn lại của tài sản thanh lý tương ứng với tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty.

Cổ đông thường hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần thường trong thời hạn liên tục tối thiểu 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty sẽ có quyền được đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng như quyền yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông,...

Nghĩa vụ của người sở hữu cổ phiếu thường

Người sở hữu cổ phiếu thường sẽ có những nghĩa vụ sau đây:

Thanh toán số cổ phần đã cam kết mua một cách đầy đủ và đúng hạn.

Không được rút số vốn đã góp ra khỏi công ty bằng cổ phiếu thường dưới bất cứ hình thức nào, trừ trường hợp công ty hoặc người khác mua lại cổ phần của bạn.

Nếu cổ đông rút lại một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp trái với quy định thì cổ đông đó và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ về tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị của số cổ phần đã bị rút cùng với các thiệt hại đã xảy ra.

Tuân thủ đúng theo Điều lệ và quy chế quản lý của công ty, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Cổ phiếu thường có những lợi ích như thế nào?

Cổ phiếu thường đem lại nhiều lợi ích đối với cả công ty cổ phần và nhà đầu tư, cụ thể như sau:

- Lợi ích của cổ phiếu thường với công ty cổ phần

Cổ phiếu thường giúp công ty cổ phần huy động vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu thường rộng rãi ra công chúng, công ty cổ phần có thể gia tăng được sức hút của mình trên thị trường, tạo dựng được hình ảnh đối với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước từ đó phát triển việc thu hút đầu tư và góp vốn kinh doanh.

- Lợi ích của cổ phiếu thường với nhà đầu tư

Nhà đầu tư sẽ trở thành một trong những chủ sở hữu doanh nghiệp khi tham gia mua cổ phiếu thường, nắm giữ được đầy đủ quyền hạn của cổ đông như quyền bỏ phiếu, quyền biểu quyết hay quyền nhận cổ tức của công ty.

Lợi ích quan trọng tiếp theo là nhà đầu tư có thể nhận được khoản lợi nhuận từ cổ phiếu thường khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Rủi ro có thể có khi sở hữu cổ phiếu thường

Bất cứ loại tài sản đầu tư nào cũng tiềm ẩn những rủi ro, cổ phiếu thường cũng không ngoại lệ. Đối với cổ phiếu thường thì rủi ro khá đa dạng tùy thuộc vào công ty phát hành cổ phiếu.

Khi nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu giá rẻ (Penny Stock) thì rủi ro mất vốn sẽ cao hơn khi mua cổ phiếu của công ty có hoạt động kinh doanh tốt và có khả năng sinh lời.

Một cách để quản trị rủi ro của cổ phiếu thường đó là tận dụng hiệu ứng đòn bẩy tài chính trong giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên cách này chỉ nên áp dụng cho nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Tổng kết ưu và nhược điểm của cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường là loại chứng khoán phổ biến và được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Sau đây là tổng hợp một số ưu điểm và nhược điểm nổi bật nhất của cổ phiếu thường mà nhà đầu tư nên nắm được.

Ưu điểm của cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường là loại chứng khoán được đánh giá là dễ giao dịch.

Việc đầu tư cổ phiếu thường cũng khá an toàn bởi bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được những thông tin đáng tin cậy về các công ty niêm yết thông qua Internet từ đó giúp việc phân tích cổ phiếu chính xác hơn.

Đầu tư cổ phiếu thường có thể đem lại cho cổ đông lợi nhuận lớn nếu công ty phát triển.

Nhược điểm của cổ phiếu thường

Rủi ro khi đầu tư cổ phiếu thường có thể là cổ phiếu bạn nắm giữ bị mất giá, bạn có thể mất trắng số vốn bỏ ra.

Cổ phiếu thường sẽ phản ánh tình hình hoạt động của công ty nên có thể gây thua lỗ cho nhà đầu tư trong trường hợp xấu xảy ra.

Như vậy thông qua bài viết chúng ta đã tìm hiểu về cổ phiếu thường và những kiến thức quan trọng liên quan đến cổ phiếu thường. Có thể thấy có rất nhiều kiến thức về cổ phiếu thường mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần nắm được vì chúng giúp việc đầu tư chứng khoán hiệu quả và thuận lợi hơn. Hy vọng với những kiến thức của Take Profit về cổ phiếu thường là gì, sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của cổ phiếu thường sẽ là hành trang kiến thức vững chắc giúp các nhà đầu tư tự tin chiến thắng trên thị trường.

Sau khi chia cổ tức thì bao lâu cổ phiếu về tài khoản?

Cổ phiếu thưởng khi nào được giao dịch? Theo quy định về cổ phiếu thưởng, khi bạn nhận được Cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng của doanh nghiệp, khoảng 1-2 tháng sau Ngày chia Cổ tức, cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của bạn để bạn giao dịch.nullCổ phiếu thưởng là gì? Bản chất, ý nghĩa và cách áp dụng - Tancatanca.io › blog › co-phieu-thuong-la-gi-ban-chat-y-nghia-va-cach-ap-dungnull

Cổ phiếu thường và cổ phiếu quỹ khác nhau như thế nào?

Khác với cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu quỹ không được trả cổ tức, không có quyền biểu quyết và quyền mua cổ phiếu mới. Ngoài ra, tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa mà luật pháp quy định.nullCổ phiếu quỹ là gì? - VnExpress Kinh doanhvnexpress.net › co-phieu-quy-la-gi-4479516null

Cổ phiếu và trái phiếu giống và khác nhau như thế nào?

Cổ phiếu nghĩa là chứng khoán vốn - người mua cổ phiếu sẽ trở thành một phần của công ty, mang mục đích tăng vốn cho chủ sở hữu công ty. Trái phiếu nghĩa là chứng khoán nợ - người giữ trái phiếu sẽ trở thành chủ nợ của công ty, không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.nullNên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu: Lựa chọn nào tốt nhất? - Prudentialwww.prudential.com.vn › blog-nhip-song-khoe › nen-dau-tu-co-phieu-ha...null

Trả cổ tức bằng cổ phiếu có ảnh hưởng gì?

Trả cổ tức bằng cổ phiếu có ưu điểm là thưởng cho các cổ đông mà không làm giảm số dư tiền mặt của công ty – nhưng nó lại làm tăng nợ phải trả của công ty. Khác với nhận cổ tức bằng tiền mặt phải trả 5% thuế, với hình thức trả bằng cổ phiếu, bạn sẽ không phải chịu thuế khi nhận cổ tức.nullCổ tức được trả như thế nào? - ASEAN Securitieswww.aseansc.com.vn › co-tuc-duoc-tra-nhu-the-naonull