Định dạng HTML và JSON la gì

JSON là viết tắt của Javascript Object Notation. JSON là một text-based được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu.

Ví dụ:

Trong JSON, dữ liệu nằm trong các cặp key/value và được phân tách bằng dấu phẩy ,.

JSON bắt nguồn từ JavaScript. Vì vậy, cú pháp JSON giống với cú pháp của object trong JavaScript. Tuy nhiên, định dạng JSON (JSON format) cũng có thể sử dụng và tạo bởi các ngôn ngữ lập trình khác.

Object JavaScript và JSON không giống nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt của chúng ở phần sau nhé.

JSON Data

Dữ liệu trong JSON bao gồm các key/value tương tự như các thuộc tính của object trong JavaScript (JavaScript object properties). Key và value được viết trong dấu ngoặc kép " ", cách nhau bằng dấu hai chấm :.

Ví dụ:

JSON yêu cầu dấu ngoặc kép cho các key.

JSON Object

JSON Object được viết bên trong dấu ngoặc nhọn {}. JSON Object có thể chứa nhiều cặp key/value.

Ví dụ:

JSON Array

JSON Array được viết bên trong dấu ngoặc vuông [].

Ví dụ:

JSON data có thể chứa objects và arrays. Tuy nhiên, không giống như object trong JavaScript, JSON data không thể chứa các function dưới dạng giá trị (value).

Sử dụng JSON Data

Bạn có thể sử dụng JSON Data bằng cách sử dụng dot notation.

Ví dụ:

Chúng ta sử dụng . (dot notation) để lấy dữ liệu trong JSON. Cú pháp của nó là: variableName.key

Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp dấu ngoặc vuông [] (bracket syntax) để lấy dữ liệu JSON.

Ví dụ:

JavaScript Objects vs JSON

Mặc dù cú pháp của JSON tương tự như object JavaScript, nhưng JSON khác với các object JavaScript.

JSONJavaScript Objectkey trong cặp key/value phải nằm trong dấu ngoặc kép.key trong cặp key/value có thể không cần nằm trong dấu ngoặc kép.JSON không được chứa các function.Các object JavaScript có thể chứa các function.JSON có thể được tạo và sử dụng bởi các ngôn ngữ lập trình khác.JavaScript Object chỉ có thể được sử dụng trong JavaScript.

Chuyển đổi JSON thành JavaScript Object

Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu của JSON sang object trong JavaScript bằng cách sử dụng hàm built-in JSON.parse().

Ví dụ:

Chuyển đổi JavaScript Object thành JSON

Bạn cũng có thể chuyển đổi object trong JavaScript sang định dạng JSON bằng cách sử dụng hàm built-in JSON.stringify() trong JavaScript.

Ví dụ:


JSON là định dạng được sử dụng phổ biến nhất để trao đổi dữ liệu từ máy chủ (server) đến máy khách (client) và ngược lại. JSON Data rất dễ sử dụng. Thao tác dữ liệu JSON khá nhanh vì chúng chỉ chứa văn bản.

Chúng ta cũng có thể tạo và sử dụng JSON trong các ngôn ngữ lập trình khác.

JSON có thể được lưu trữ trong tệp riêng của nó, về cơ bản thì nó chỉ là một text file có phần mở rộng là " "0 và MIME type là " "1.

MIME type hiểu đơn giản là nó cho phép trình duyệt nhận ra loại tệp (filetype) của file. Ví dụ: MIME type của JSON text là " "1 giúp cho trình duyệt biết rằng nó đã nhận được một file JSON. Dựa trên kiểu MIME này, trình duyệt có thể phân tích cú pháp và hiển thị dữ liệu JSON đã nhận một cách chính xác.

Đây là một ví dụ về file JSON các bạn có thể tải về xem nhé:

JSON example

⚡ Mình có làm một bài viết về cách đọc file JSON từ local, các bạn có thể đọc tại: Làm việc với JSON - lấy dữ liệu file JSON từ local.

XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation) là 2 định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. So sánh JSON và XML, sự khác nhau giữa JSON và XML là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.

Để tìm hiểu JSON là gì? XML là gì? JSON và XML có gì khác nhau? Bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Định dạng HTML và JSON la gì

Phân biệt giữa JSON vs XML

1. Tổng quan JSON và XML

- JSON (hay tên gọi đầy đủ là JavaScript Object Notation) được sử dụng để lưu trữ thông tin một cách có tổ chức và dễ truy cập. JSON cung cấp bộ sưu tập dữ liệu mà con người có thể truy cập và đọc được.

- XML (Extensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu. Đáng nói là XML phân biệt chữ hoa và chữ thường.

JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web. Nó hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu như đối tượng và mảng. Vì vậy, khá dễ dàng để viết và đọc dữ liệu từ JSON.

Định dạng HTML và JSON la gì

Nội dung chính

JSON là gì?

 • JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation.
 • JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu chuẩn mở.
 • JSON nhẹ và tự mô tả.
 • JSON có nguồn gốc từ JavaScript.
 • JSON rất dễ đọc và viết.
 • JSON là ngôn ngữ độc lập.
 • JSON hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu như mảng và đối tượng.


JSON được sử dụng để trao đổi dữ liệu

Khi trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ, dữ liệu chỉ có thể là văn bản.

JSON là một chuỗi văn bản và chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ đối tượng nào thành JSON và gửi JSON tới máy chủ.

Chúng ta cũng có thể chuyển đổi bất kỳ JSON nào nhận được từ máy chủ thành các đối tượng.

JSON sử dụng cú pháp JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Văn bản có thể được đọc và sử dụng dưới dạng định dạng dữ liệu bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.


Ví dụ chuỗi JSON

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng JSON để lưu trữ thông tin liên quan đến sách dựa trên tên sách, ấn bản và tác giả:

{
  "book": [
   {
     "id":"01",
     "name": "Nhà Giả Kim",
     "edition": "3",
     "author": "Paulo Coelho"
   },
   {
     "id":"02",
     "name": "Thế Giới Phẳng",
     "edition": "2",
     "author": "Thomas Friedman"
   }
  ]
}Ví dụ phân tích chuỗi JSON với JavaScriptJSON example

Kết quả:

Định dạng HTML và JSON la gì

Tại sao nên sử dụng JSON?

Vì định dạng JSON chỉ là văn bản, nó có thể dễ dàng được gửi đến và từ một máy chủ, và được sử dụng như một định dạng dữ liệu bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.