Htx vt hàng hóa & hành khách hải âu năm 2024

1 371509191118389 1 TRƯỜNG MẦM NON BLUESKY ACADEMY Cấp phù hiệu xe nội bộ 25/11/2019 14:34:19 27/11/2019 14:34:19 Đã trả kết quả 2 371509191118012 1 HTX VT VIỆT MỸ Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 13:52:05 21/11/2019 13:52:05 Đã trả kết quả 3 371509191118013 1 CTTNHH TH MẠNH HÀ Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 13:53:08 21/11/2019 13:53:08 Đã trả kết quả 4 371509191118009 1 HTX VT HOÀNG TRANG Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 11:37:07 21/11/2019 12:00:00 Đã trả kết quả 5 371509191117995 1 HTX DV VT VÀ TM Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:09:40 21/11/2019 10:09:40 Đã trả kết quả 6 371509191117993 1 HTX VT THÀNH VINH Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:07:05 21/11/2019 10:07:05 Đã trả kết quả 7 371509191117997 1 HTX DV VT VÀ TM SÔNG LAM Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:11:41 21/11/2019 10:11:41 Đã trả kết quả 8 371509191118008 1 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH MINH Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 11:34:04 21/11/2019 12:00:00 Đã trả kết quả 9 371509191118007 1 HTX DV VÀ TM VÂN KỲ Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 11:33:03 21/11/2019 12:00:00 Đã trả kết quả 10 371509191117994 1 HTX DVVT TRUNG MINH Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:08:07 21/11/2019 10:08:07 Đã trả kết quả 11 371509191117996 1 HTX DV VT VÀ TM Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:10:38 21/11/2019 10:10:38 Đã trả kết quả 12 371509191117991 1 HTX DV VT HIỀN NAM Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:00:21 21/11/2019 10:00:21 Đã trả kết quả 13 371509191117998 1 CTY CP ĐT TM&DL HÙNG VƯƠNG Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:13:26 21/11/2019 10:13:26 Đã trả kết quả 14 371509191117992 1 HTX DVVT TRUNG MINH Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 10:05:18 21/11/2019 10:05:18 Đã trả kết quả 15 371509191118010 1 HTX DV VT QUANG MINH Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 13:48:37 21/11/2019 13:48:37 Đã trả kết quả 16 371509191118011 1 HTX TM VÀ DV VT MIỀN TRUNG Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 19/11/2019 13:50:42 21/11/2019 13:50:42 Đã trả kết quả 17 371509191117980 1 HÀ NGỌC LAN Cấp phép thi công Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ là đường tỉnh và quốc lộ uỷ thác. 19/11/2019 08:37:09 28/11/2019 12:00:00 Đã trả kết quả 18 371509191118571 1 ĐẶNG VĂN MẠNH Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 27/11/2019 10:01:28 29/11/2019 10:01:28 Đã trả kết quả 19 371509191016598 1 HTX DV VT VÀ TM Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 31/10/2019 10:24:11 01/11/2019 10:24:11 Đã trả kết quả 20 371509191116855 1 CTTNHH VT VÀ TM QB Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 08:49:56 06/11/2019 08:49:56 Đã trả kết quả 21 371509191116864 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:17:29 06/11/2019 09:17:29 Đã trả kết quả 22 371509191116867 1 CT ĐIỆN LỰC NGHỆ AN Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:35:39 06/11/2019 09:35:39 Đã trả kết quả 23 371509191116869 1 CTCP TM XNK HỒNG ANH Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:45:36 06/11/2019 09:45:36 Đã trả kết quả 24 371509191116870 1 NGÔ MINH AN Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:47:31 06/11/2019 09:47:31 Đã trả kết quả 25 371509191116866 1 TRẦN GIANG LONG Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:24:07 06/11/2019 09:24:07 Đã trả kết quả 26 371509191116872 1 HTX DV VT VÀ TM Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 05/11/2019 09:50:35 06/11/2019 09:50:35 Đã trả kết quả 27 371509191118096 1 HTX DV VT THÀNH AN Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 20/11/2019 10:46:46 22/11/2019 10:46:46 Đã trả kết quả 28 371509191118095 1 HTX DV VT THÀNH AN Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 20/11/2019 10:46:05 22/11/2019 10:46:05 Đã trả kết quả