Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản php trên directadmin năm 2024

Từ phiên bản DirectAdmin 1.56.0 trở lên, Bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản PHP trên 1 Server DirectAdmin

Trước tiên, hãy Snapshot lại VPS để đảm bảo có thể khôi phục lại ngay khi phát sinh lỗi

Bước 1: Cập nhật DirectAdmin trước khi nâng cấp phiên bản PHP

Nếu DA cài trên server của Bạn không có License thì có thể bỏ qua bước này.

Updating DirectAdmin Manually: chạy lệnh sau, trong đó 1234 là User ID, và 567890 là License ID của Bạn. Bạn có thể xem lại thông số này bằng cách đăng nhập và DA quyền admin, sau đó click vào “Licensing / Updates”

cd /usr/local/directadmin wget --no-check-certificate -O update.tar.gz 'https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?redirect=ok&uid=1234&lid=567890' tar xvzf update.tar.gz ./directadmin p cd scripts ./update.sh service directadmin restart

Bước 2: Cài đặt nhiều phiên bản PHP

SSH vào Server với Quyền root

Sau đó chạy dòng lệnh này

Áp dụng cho cài đặt 4 phiên bản 5.6, 7.0, 7.1 và 7.3

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set php1_release 7.1 ./build set php2_release 5.6 ./build set php3_release 7.0 ./build set php4_release 7.3 ./build set php1_mode php-fpm ./build set php2_mode php-fpm ./build set php3_mode php-fpm ./build set php4_mode php-fpm ./build php n ./build rewrite_confs

Việc cài đặt này sẽ diễn ra khoảng 10′ đến vài giờ, phụ thuộc vào tốc độ mạng của Bạn

Cần giữ màn hình SSH cho đến khi hoàn tất

Bước 3: Tùy chọn từng phiên bản PHP cho tên miền trên DirectAdmin

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản admin trên web

Sau đó click “Show All Users” => chọn user có tên miền cần chỉnh => Login as user đó

Sau đó click luôn vào nút “Domain Administration” (nhiều domain trên host) hoặc click vào “Domain Setup” nếu chỉ có 1 domain trên hosting.

Một server dùng DirectAdmin thường lưu trữ nhiều website khác nhau. Trong một số trường hợp, có những website không tương thích với phiên bản PHP mới nhất do đã thiết kế từ trước đó khá lâu. Giải pháp cài nhiều phiên bản PHP sẽ giúp các kỹ thuật viên xử lý được vấn đề tồn tại mà không phải sửa lại code.

Nội dung chính

Để cài nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin, các kỹ thuật viên cần thực hiện các bước sau trong SSH

1. Đi đến thư mục Build cấu hình DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

2. Thiết lập các version PHP trong file cấu hình của Direct Admin. Sau khi thiết lập, vào file options.conf của thư mục hiện tại để kiểm tra các thiết lập xem đã đúng với command hay chưa.

Ví dụ dưới đây sẽ cài PHP 7.3 và 5.6

./build set php1_mode php-fpm ./build set php2_mode php-fpm ./build set php1_release 7.3 ./build set php2_release 5.6

3. Kiếm tra file “options.conf” , nếu hiển thị như bên dưới thì việc cấu hình khai báo đã thành công

php1_release=7.3 php1_mode=php-fpm php2_release=5.6 php2_mode=php-fpm

4. Buid lại PHP. Quá trình này sẽ tốn khoảng 10 phút hoặc hơn tùy vào cấu hình máy chủ.

./build php n

5. Update lại cấu hình

./build rewrite_confs

Như vậy bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt đa phiên bản PHP trên DirectAdmin. Việc tiếp theo là vào tài khoản host, click vào domain và chọn phiên bản PHP phù hợp

Bài viết này ECShop Lab sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin một các nhanh chóng và dễ hiểu nhất có thể

1. Tại Sao phải cần nhiều phiên bản PHP

Thứ nhất: Việc cài cài đặt nhiều phiên bản PHP DirectAdmin sẽ rất giúp ích cho các bạn nếu trên VPS hoặc máy chủ DirectAdmin của bạn chạy nhiều website khác nhau nhưng mỗi website lại tương thích với các phiên bản PHP khác nhau.

Thứ hai: Phiên bản PHP mới dường như có hiệu suất xử lý cao hơn so với phiên bản cũ, giúp bạn giảm thời gian phản hồi máy chủ. Do vậy nếu code bạn đáp ứng được mức độ tương thích thì nên ưu tiên sử dụng PHP 7x.

2. Yêu cầu cần có trước khi cài đặt nhiều phiên bản PHP với DirectAdmin - HĐH Centos 7

Lưu ý: Chỉ thực hiện khi bạn có server VPS cài HĐH Centos 6, 7 với hệ quản trị DirectAdmin nhé, các bước tiền hành dưới đây không áp dụng được khi bạn xài host DirectAdmin

- Phiên bản DirectAdmin phải bằng hoặc lớn hơn 1.50.1

Để kiểm tra phiên bản DirectAdmin đang sử dụng chúng ta sử dụng lệnh sau:

/usr/local/directadmin/directadmin v

Nếu cho kết quả:

[root@vps ~]# /usr/local/directadmin/directadmin v Version: DirectAdmin v.1.61.0

thì đủ điều kiện

- Phiên bản Custombuild 2.0 trở lên

Để kiểm tra phiên bản Custombuild đang sử dụng chúng ta sử dụng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build version

Nếu cho kết quả

2.0.0 (rev: 2737)

thì đạt yêu cầu

3. Cấu hình VPS chạy nhiều nhiều phiên bản PHP với DirectAdmin - HĐH Centos 7

Ví dụ bạn cần VPS có 4 phiên bản PHP khác nhau 5.6, 7.2, 7.3 và 7.4 trong đó 7.2 là phiên bản PHP mặc định cho DirectAdmin. Để làm được vậy ta tiến hành như sau:

Bước 1: Cấu hình các phiên bản PHP các bạn muốn sử dụng

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set php1_release 7.2 ./build set php2_release 7.3 ./build set php3_release 7.4 ./build set php4_release 5.6

php1_release là để thiết lập phiên bản PHP mặc định

Bước 2: Biên dịch lại toàn bộ các phiên bản PHP

Để biên dịch lại toàn bộ các phiên bản PHP chúng ta sử dụng các lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build php n ./build rewrite_confs

Lưu ý: Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian của bạn. Thời gian dài hoặc ngắn sẽ phụ thuộc vào bạn cài bao nhiêu phiên bản PHP và cấu hình server VPS nhé !

4. Thay đổi Nâng Hạ PHP Version trên DirectAdmin

Trường hợp VPS server bạn đã cài đặt nhiều phiên bản PHP rồi nhưng bạn nhận thấy nó không đáp ứng với yêu cầu cài đặt của Source Code website dự định chạy

Ví dụ đang cài sẵn: PHP 5.6 và 7.2 và bây giờ bạn muốn đổi thành PHP 7.2 và PHP 7.4 với PHP 7.2 là mặc định.